Mobilita

Nedávno jsme aktualizovali web a informace z této stránky jsou zde: Dokladu o stáži (Europass mobilita). Najdete zde základní informace, postup při vydávání dokladů o stáži nebo doklady o stáži ke stažení.