Jak být úspěšný a mít práci snů?

Vaše příběhy z odborného vzdělávání

Share your story

Často začínáme již na střední škole psát svůj profesní příběh a tvořit základ své budoucí kariéry. Co vše budeme po dokončení středního vzdělání umět? V čem a na jakých pozicích se uplatníme? Popis dovedností i profesní uplatnění vám přehledně představuje Europass dodatek k osvědčení.

Nechte se i vy inspirovat příběhy absolventů odborného vzdělávání a seznamte se blíže s obory, ve kterých autoři příběhů zažili úspěch už na střední škole. Zjistěte, co je bavilo, jaké kompetence využili a co má z jejich pohledu smysl. Tyto příběhy prezentují české odborné vzdělávání také na webu Evropského týdne odborných dovedností, a inspirují tak další zájemce o odborné vzdělávání a dovednosti. Do konce roku 2021 je možné pro tyto příběhy hlasovat a zvolit ten nejzajímavější.

Příběhy absolventů odborných škol

Dodatek k osvědčení k oboru vzdělání 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
Dodatek k osvědčení k oboru vzdělání 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik


David AndrosovOd mala jsem se zajímal o auta a všechno, co blikalo nebo svítilo. Svými zájmy jsem se řídil i při volbě školy. Táta s bratrem se navíc věnují stavebním profesím, takže technický obor byla volba číslo jedna. Přihlásil jsem se na obor Mechanik elektrotechnik ve Střední průmyslové škole dopravní, na který jsem byl přijat. V polovině 1. ročníku se nám naskytla skvělá příležitost, zapojit se v rámci odborného výcviku do mezinárodního projektu Horizon Grand Prix, ve kterém jsme jako školní tým sestavili model vodíkového auta a následně s ním závodili. Projektu jsme se věnovali až do 4. ročníku, bavilo nás, že můžeme použít teorii ze školy v praxi a byli jsme úspěšní. Účast v této soutěži nám umožnila také setkávat se se zástupci firem, kteří nám nabídli zajímavé exkurze, poskytovali konzultace nebo materiál. Někteří z nás později získali díky těmto kontaktům a zkušenostem zajímavé místo. Ve všech těchto mimoškolních aktivitách nám škola poskytovala podporu a zázemí. Ačkoli některé aktivity byly nad rámec běžné výuky, pomáhali nám učitelé odborných předmětů nebo jazyků a prožívali s námi celou soutěž. Po maturitě jsem získal práci ve firmě, která servisuje městský kamerový systém (THMP, a.s.). Už při přijímacím pohovoru oceňovali moje odborné znalosti ze školy, ačkoli se jednalo o základy, na které navazuji dalšími školeními, která mi firma poskytuje. Jsem rád, že mi bývají svěřeny samostatné pracovní úkoly. To, že jsem si vybral obor dobře, dokazuje i to, že můžu říct, že moje práce je pro mě prakticky zábavou.

From toy car to great jobs - anglická verze příběhu na webu Evropského týdne odborných dovedností

Dodatek k osvědčení pro obor vzdělání 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
Dodatek k osvědčení pro obor vzdělání 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Souhrnné informace o oboru Mechanik elektrotechnik na webu Infoabsolvent 

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Petr ŠpalíčekMůj výběr oboru nebyl náročný, od dětství jsem se zabýval technologiemi, chtěl jsem studovat ale také něco, kde mohu použít ruce. Vytvářel jsem neustále různé věci z rozebraných elektrických částí, hlavně z LED diod a motorků. Ale nerozuměl jsem, proč a jak různé věci fungují, chtěl jsem se dozvědět více o elektronice, a tak jsem hledal elektroobor. Skvělou variantu jsem našel v oboru Mechanik elektrotechnik ve Střední průmyslové škole dopravní, kde mě navíc zaujalo spojení s pražským dopravním podnikem. Nejlepší bylo, že jsme konečně měli praktickou výuku, kde jsme pájeli, sestavovali obvody podle schématu, což bylo mnohem zábavnější než všechno teoretické učení. Postupem času jsem ale zjistil, že i teoretickou část je nutné znát. Nejlepší zkušenost ze všech, jaké jsem doposud měl, byla ale účast v projektu Horizon Grand Prix, kde jsme vyzkoušeli nejen nové vodíkové technologie, ale hlavně také práci v týmu. Ve vyšším ročníku jsme se úspěšně probojovali až do světového finále. Ve 4. ročníku jsem byl na praxi v pražském dopravním podniku. Nejvíce se mi líbilo v depu Pankrác, kde jsem po maturitě zůstal i jako zaměstnanec. Podílím se na údržbě a opravách tramvají, většinou modelů 15T. 

I’ve always wondered how things work - anglická verze příběhu na webu Evropského týdne odborných dovedností 

Dodatek k osvědčení pro obor vzdělání 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Souhrnné informace o oboru Mechanik elektrotechnik na webu Infoabsolvent

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Vodík je i mojí současností i budoucností – Adam Šesták Dodatek k osvědčení pro obor vzdělání 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnikŽe půjdu technickou cestou, jsem věděl vždycky. Věnoval jsem se modelaření, výsledky na základní škole jsem měl dobré. Při volbě elektrooboru jsem chtěl, aby součástí studia bylo také co nejvíce praxe. Ve Střední průmyslové škole dopravní jsem dostal možnost být součástí týmu, který se věnoval stavbě RC modelu auta na vodíkový pohon. Část projektu jsme realizovali pod vedením učitele odborného výcviku, ověřili jsme si teoretické vědomosti, zkoušeli inovativní nápady a každý rok jsme se posouvali nejen ve znalostech, ale také na vyšších příčkách umístění při republikových a později mezinárodních závodech Hydrogen Horizon Grand Prix. Vodík mě provází i po maturitě. Získal jsem místo ve výzkumném týmu českého technologického start-upu ve firmě Leancat s.r.o., která se zabývá vývojem a komercializací revolučních palivových článků. Jsem moc rád, že můžu v průmyslové praxi reálně uplatnit nejen veškeré poznatky, ale hlavně zodpovědnost a přístup k řešení problémů, které jsem si osvojil ve škole a v projektu HGP. To potvrzuje i mentor a organizátor programu Václav Bystrianský, který říká, že v projektu Horizon je skvělé, že každý ze studentů si může najít svou oblast, kterou chce zdokonalit a tím i svou roli v týmu. 

Hydrogen is my present and future - anglická verze příběhu na webu Evropského týdne odborných dovedností 

Dodatek k osvědčení pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie
Dodatek k osvědčení pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

Souhrnné informace o oboru Obchodní akademie na webu Infoabsolvent

Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM, s.r.o. Mladá Boleslav

Od házené k marketingu - Anna FrankováMoje cesta k odbornému vzdělávání nebyla přímá, ale došla jsem do správného cíle. Od 6 let se věnuji házené, brzy bylo jasné, že to nebude jen koníček, ale zřejmě i profese. Při výběru střední školy jsem neměla vůbec představu, co chci dělat za profesi. Nejprve jsem nezvolila dobře, ve druhém ročníku jsem obor změnila, složila rozdílové zkoušky a nastoupila ke studiu obchodní akademie Spektrum. Odborné předměty mě zajímaly, dovedla jsem si například představit, co je účetnictví a marketing. Škola mi poskytla osobní přístup, individuální plán, konzultace s vyučujícími, kvalitní studijní materiály. To mi umožnilo hrát házenou v zahraničí, ale zároveň zvládat studium. Naučila jsem se zodpovědnosti a plánování, abych byla připravena ke zkouškám, které probíhaly v ČR. Do odborných předmětů se promítaly reálné situace, znalosti z ekonomiky, účetnictví nebo marketingu jsem mohla průběžně používat v životě. Zadání vycházela z našich zkušeností v praxi nebo byla zaměřena na naše zájmy. Moje praktická maturitní zkouška měla téma marketing ve sportu. Díky oboru, který jsem vystudovala pracuji v marketingovém oddělení velké gastro firmy v Německu. Mám vlastní projekty, firma mě podporuje v dalším studiu a ve sportu.  

From handball to marketing - anglická verze příběhu na webu Evropského týdne odborných dovedností 

Dodatek k osvědčení pro obor vzdělání 65-41-L/01 Gastronomie
Dodatek k osvědčení pro obor vzdělání 65-41-L/01 Gastronomie

Souhrnné informace o oboru Gastronomie na webu Infoabsolvent

SOŠ a SOU Praha Čakovice

Z brigády do školy, ze školy do zahraničí a k vysněné práci – Alžběta ZemanováBěhem prvního ročníku na gymnáziu jsem si našla brigádu v gastronomii, která mě začala naplňovat natolik, že jsem studium úplně přerušila a věnovala se jen mé vysněné práci – vaření pro lidi, kteří milují jídlo stejně jako já. Po menší studijní pauze jsem se rozhodla nastoupit na střední odbornou gastronomickou školu oboru kuchař se zaměřením na podnikání, abych mohla dále rozvíjet a obohacovat své znalosti ze své krátké praxe a konečně mohla dělat věci, co mě opravdu baví. Brzy jsem si na škole našla kamarády, kteří měli stejné smýšlení a lásku ke gastronomii jako já. Díky možnostem školy jsem se mimo jiné dostala na různé stáže a kurzy do zahraničí, jako například do Itálie na týdenní kurz pizzy a pasty nebo do Německého Annabergu, kde jsme vařili pro děti z internátů poctivou českou kuchyni. Škola jako taková, ale hlavně praxe v restauracích, které nám škola zařídila, mi daly nespočet zkušeností a kontaktů, které dodnes využívám. Úspěšně jsem odmaturovala a nyní se podílím na organizaci různých gastronomických festivalů, pracuji v kuchyni své oblíbené kavárny a začala jsem studovat vysokou školu managementu.  

From part time job to school, from school to abroad and to my dream job - anglická verze příběhu na webu Evropského týdne odborných dovedností 

Dodatek k osvědčení pro obor vzdělání 29-41-M/01 Technologie potravin
Dodatek k osvědčení pro obor vzdělání 29-41-M/01 Technologie potravin

Souhrnné informace o oboru Technologie potravin na webu Infoabsolvent

Střední škola ekologie a potravinářství Veselí nad Lužnicí

Pivo vařím doma i v práci – Helena DlouháKdyž jsem se na ZŠ rozhodovala co dál, vůbec jsem nevěděla, kam si podat přihlášku. Jednoho dne se ke mně dostala informace o potravinářské škole ve Veselí nad Lužnicí, kde mě zaujal obor Analýza potravin. Po domluvě s panem ředitelem jsem přijela do školy mimo dny otevřených dveří. Na základě prohlídky a informací od pana ředitele jsem se rozhodovala mezi Analýzou a Technologií potravin. Rozhodla slova pana ředitele: „Na technologii se dostaneš k pivu“. Škola má svůj vlastní minipivovar, kde se studenti učí vařit pivo. Během studia jsem si vyzkoušela uvařit pivo sama doma. Výsledek byl nad moje očekávání dobrý, vařila jsem v hrnci po babičce. Pivo vařím pro své přátelé a rodinu, stále se snažím recepturu vylepšovat. Letos jsem dostala nečekanou nabídku, dělat sládka v Pelhřimovském minipivovaru. Proběhla schůzka s majitelem pivovaru, která byla součástí výběrového řízení. Ve výběrovém řízení jsem zvítězila a já jsem nabídku přijala. Myslím si, že v mém věku se taková nabídka neodmítá a zkušenosti se hodí. Nyní pracuji jako sládek v Pelhřimovském minipivovaru Na Čtyrce, studuji vysokou školu a občas si ještě uvařím pivo doma v hrnci na plotně (Hellouše). 

I brew beer both at home and at work - anglická verze příběhu na webu Evropského týdne odborných dovedností 

Dodatek k osvědčení pro obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
Dodatek k osvědčení pro obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Souhrnné informace o oboru Mechanik opravář motorových vozidel na webu Infoabsolvent

Integrovaná střední škola automobilní, Brno

S kamionem to bude životní jízda – Karolina IltisováMám ráda velká vozidla, ráda zkoumám, rozebírám a opravuji motory a převodovky. Velmi mě lákají kamiony a kamionová doprava, proto jsem si vybrala obor Opravář nákladních vozidel a autobusů Scania, který v současné době studuji v Integrované střední škole automobilní ve stipendijním programu Mladí profesionálové. Ačkoli se může zdát, že je to pro dívku těžká práce, máme možnost využívat přípravky, technologie a zařízení, která nám práci usnadní a doslova ulehčí. Jsem přesvědčená, že se jedná o obor, který má budoucnost, kamionová přeprava bude důležitá pro dopravu zboží a bude nutné umět vozy opravovat, ať už budou řízeny automatikou nebo budou například na elektrický pohon. Po ukončení studia mohu získat dvouletou zaměstnaneckou smlouvu, což je pro mě velmi důležité, chci dělat práci, která mě baví a jistota zaměstnání je skvělým bonusem. Líbí se mi, že firma jde s dobou, zaškoluje nás do nových technologií, máme možnost se dále vzdělávat a rozvíjet. Ráda bych si jednou splnila dětský sen, chtěla bych s kamionem také jezdit „s dálkou před sebou a s nákladem za sebou“. Věřím, že až budu mít rodinu, podaří se mi skloubit rodinný a profesní život, ráda bych pracovala jako dispečerka Scania.

With truck, it will be a ride of life-time - anglická verze příběhu na webu Evropského týdne odborných dovedností

Dodatek k osvědčení pro obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
Dodatek k osvědčení pro obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Souhrnné informace o oboru Mechanik opravář motorových vozidel na webu Infoabsolvent

Integrovaná střední škola automobilní, Brno

Být profesionálem už ve škole? Jde to! – Matěj KinclÚspěšně jsem absolvoval učební obor Mechanik nákladních vozidel a autobusů Scania v Integrované střední škole automobilní v Brně. Jak už název napovídá, jedná se o obor podporovaný firmou Scania a zajištěný stipendijním programem Mladí profesionálové. Obor jsem zvolil hlavně proto, že motorismus, kamiony a vše kolem opravárenství mě vždycky bavilo a zajímalo. Ubytování, strava a finanční příspěvek na dopravu v rámci stipendijního programu, byly příjemným bonusem ke studiu. Nejzajímavější ale byla od druhého ročníku praxe ve firemních servisech, a především nabídka pracovní smlouvy po vyučení. Této nabídky jsem velmi rád využil, dnes jsem mechanikem v servisu Scania v Chrášťanech a jsem zde velmi spokojený. Práce na opravách nákladních vozidlech a autobusech je pro mě potěšením, baví mě víc, než opravy osobních aut. Primárně se zajímám o trendy a nové technologie ve světě motorismu a díky mojí práci v moderním servisu, k nim mám mnohem blíž. Mým cílem je další kariérní postup ve firmě, od letošního roku jsem začal studovat při zaměstnání nástavbový maturitní obor. 

To become professional at school already? It’s possible! - anglická verze příběhu na webu Evropského týdne odborných dovedností 

Nejen učitelé o samostatných odborných pracích

Dodatek k osvědčení pro obor vzdělání 29-54-H/01 Cukrář

Souhrnné informace o oboru 29-54-H/01 Cukrář na webu Infoabsolvent

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Cukrařina je srdeční záležitost, i když někdy zabolí – Kristýna CharenzováUž od malička jsem s maminkou nebo s babičkami něco pekla. Vždycky mě to bavilo a nejlepší na tom bylo to, že jsem se stále něčemu novému učila a přitom trávila čas s rodinou. Spolužáci na základní škole mi říkali „naše cukrářka“, protože vždy ochutnávali mé sladké výrobky. Bylo tak docela jasné, jakým směrem se vydám. Vybrala jsem si obor Cukrář na hotelové škole v nedalekém Frenštátě pod Radhoštěm. Celé tři roky jsem měla praxi ve školní cukrárně. Zde jsem se naučila vše, co dnes umím. Třeba práci s karamelem, která byla náročná a někdy i bolestivá, ale velice mě bavila. Jako téma samostatné odborné práce jsem si vybrala Velká pardubickou, protože její sledování je v naší rodině tradicí. Momentálně studuji další obor s výučním listem – Reprodukční grafik, abych si rozšířila své kreativní cítění a dovednosti na počítači. Do budoucna bych se ale určitě chtěla k cukrařině vrátit.

Dodatek k osvědčení pro obor vzdělání 65-51-H/01 Kuchař-číšník

Souhrnné informace o oboru Kuchař-číšník na webu Infoabsolvent

Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace

Kariéru odstartuje samostatná odborná práce – Markéta SedláčkováJiž dvanáctým rokem jsem učitelkou odborného výcviku a odborných předmětů žáků oboru Kuchař-číšník na Střední škole technické a gastronomické v Blansku. Motivací jsou pro mě především žáci samotní, jejich postupně se rodící vztah ke gastronomii a touha něco dokázat. I bez doprovodu současné pandemie a distanční výuky bývá pro žáky poslední půlrok studia náročný. Na dveře začíná zlehka klepat závěrečná zkouška, za nimi už čeká dospělost se vším všudy. Profesní dráha je pro mnohé v této chvíli ve startovních blocích a „výstřel startovní pistole“ přichází současně s prvním krokem závěrečné zkoušky v podobě losování témat samostatné odborné práce. Následuje pozvolný rozjezd s hledáním vlastního tématu práce, s vyhledáváním a tříděním informací, se schopností tvořit. Zpočátku nesmyslně vypadající osnova postupně začne dávat smysl a na povrch vypluje jedinečný profesní otisk každého žáka. Jak všechnu tříletou práci a úsilí žák zhodnotí a využije v dalším profesním životě, už však záleží většinou jen na něm samotném. Cílová páska je i po úspěšně vykonané závěrečné zkoušce ještě daleko.

Dodatek k osvědčení pro obor vzdělání 31-58-H/01 Krejčí

Souhrnné informace o oboru Krejčí na webu Infoabsolvent

Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské

Krejčovství má budoucnostKdyž jsem ukončovala bakalářské studium na Fakultě umění na Ostravské univerzitě, hledala jsem navazující obor. Vždy mě zajímala móda a po studijní stáži ve Francii jsem chtěla šít spodní prádlo. Odborné vzdělávání se proto zdálo smysluplnou volbou. Nabídka nebyla velká, avšak podařilo se mi najít alespoň jednu školu, která poskytovala vzdělání v oboru Krejčí. Celé tři roky pro mě byly skvělou zkušeností. Znamenaly pro mě uspokojení z práce, kdy vám něco vzniká pod rukama, řešení komplikovaných technologických postupů a lásku k módě a řemeslu, které je v současné době dost opomíjené a podceňované. Samostatná odborná práce pro mě byla výzva a zároveň radost, protože jsem se rozhodla ušít hedvábné společenské šaty pro mou maminku. Praktické vzdělání v oboru Krejčí mi pomohlo k výraznému rozšíření a vylepšení mých dovedností, přínosná pro mě byla i stáž v ateliérech Národního divadla. Díky tomu všemu jsem začala v oboru podnikat a v současnosti šiji hlavně spodní prádlo, sukně a šaty. Udržuji i přátelství navázaná během studia a na několika zakázkách spolupracuji se spolužačkami z ročníku.

Dodatek k osvědčení pro obor vzdělání 31-58-H/01 Krejčí

Souhrnné informace o oboru Krejčí na webu Infoabsolvent

Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9

Mým snem je šít pro filmové ateliéryŠití mě baví už od doby, kdy jsem si jako malá šila oblečky pro panenky. Před koncem střední školy jsem se zajímala o návrhářské vysoké školy, ale zjistila jsem, že jen někde se učí šít oděv na míru. Přihlásila jsem se tedy na obor s výučním listem Krejčí – dámské oděvy. Během studia jsem se naučila vyrábět oblečení na míru tak, jak jsem chtěla, a nyní mohu pokračovat ve svém vysokoškolském vzdělávání se znalostmi, které potřebuji. Má zkušenost s vyučením na dámskou krejčovou byla velmi pozitivní. Paní učitelka Čermáková se nám vždy věnovala a byla ochotná pomoct a poradit, kdykoli jsme za ní přišli, a to i mimo konzultační hodiny. Ve třídě udržovala příjemnou atmosféru a ráda s námi probrala i věci nad rámec osnov, když jsme projevili zájem. Téma mé samostatné odborné práce byl dámský princesový kabát s dělenou klopou a lištovými kapsami ve švech. Nyní studuji na textilní fakultě v Liberci. Až dokončím svá studia, chtěla bych pracovat ve filmových ateliérech, kde jsem dříve působila v rámci své praxe.

Dodatek k osvědčení pro obor vzdělání 31-58-H/01 Krejčí

Souhrnné informace o oboru Krejčí na webu Infoabsolvent 

Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9

Pro zachování vzácného oboru děláme maximumCelý náš pracovní život se točí kolem oděvů na zakázku. Náš obor je vzácný a máme obavy, zda přežije další desetiletí. Předáváme proto své zkušenosti studentům, kteří mají zájem o individuální a kreativní tvorbu, o přímou komunikaci se zákazníkem i o sdílení radosti nad kvalitním výrobkem. Zveme do školy pamětníky, střihače, návrháře a pracovníky UMPRUM a pořádáme odborné besedy. Díky exkurzím studenti poznávají hromadnou výrobu, tkalcovny, výzkumná pracoviště v Brně, restaurátory v Terezíně či odborné výstavy jako například „Šílený hedvábník“ o významné rodině Asherů. Velký ohlas mají také Top kempy a wokshopy pořádané Hospodářskou komorou hlavního města Prahy. Jsme rádi, že naši absolventi pokračují ve studiích nebo zakládají vlastní firmy a dílny. Velkou výhodou studia je absolvování dvouleté praktické výuky přímo v zakázkových krejčovstvích a salonech, dílnách Národního divadla či fundusu filmových studií Barrandov. Díky tomu se výrazně zvýšil zájem o obor a odrazilo se to i v umístění samostatných odborných prací žáků v soutěži Hospodářské komory.

×

Tipy a triky na Váš e-mail