Co je Europass

Co je Europass

Europass vám nabízí možnost zdarma sestavit portfolio dokladů a dokumentů o vašich schopnostech a dovednostech, které vám pomůže při hledání práce, brigády nebo dalším studiu doma i v zahraničí.

S pomocí Europassu můžete získat tyto doklady:

Výhody Europassu

  • Doklady jsou online a zdarma.
  • Při pořízení a vyplnění dokladů se nemusíte nikde registrovat a vyplněná data a údaje se nesbírají ani nikde neukládají. 
  • S nabídkou dokladů o vašich schopnostech, zkušenostech a dovednostech ukážete zaměstnavateli nebo personalistovi svou praxi a vše, co umíte.

 

Kdo Europass využije?

Nabídku dokladů o vašich schopnostech a dovednostech a dalších služeb Europassu využijete v různých životních situacích a etapách:

Europass v číslech

154
milionů životopisů vyplněných online v Evropě v letech 2005-2019
1,4
milionů životopisů vyplněných online v ČR v letech 2005-2019
65
tisíc absolventů českých středních škol dostává každý rok dodatek k osvědčení

Další statistiky Europassu najdete na evropském webu Europassu. 

        

Jak získat doklady Europassu

Některé doklady si vyplňujete sami, o jiné je potřeba zažádat, další jste možná dostali nebo dostanete ve škole spolu s vysvědčením nebo diplomem.

Životopis si píše každý sám. Můžete ho vyplnit do online formuláře.

Motivační dopis si také píše každý sám, lze ho napsat do online šablony.

Doklad o stáži vám vystaví organizace, která vás vyslala na stáž, ve spolupráci s hostitelskou organizací a Národním centrem Europass.

Doklad o dobrovolnictví vyplňuje vysílající organizace (např. nevládní organizace, agentura, spolek) a/nebo hostitelská organizace (firma, nevládní organizace apod.)

Dodatek k osvědčení vám vydá buď vaše střední škola spolu s vysvědčením nebo osvědčením, nebo si o něj zažádáte sami v databázi pro vydávání dodatků. K dispozici máte čtyři jazykové verze.

Dodatek k diplomu dostávají všichni absolventi českých vysokých škol od roku 2006 spolu s diplomem. Absolventi vyšších odborných škol ho získají v případě, že jim dodatek jejich škola vystaví.

Dodatek o osvědčení k profesní kvalifikaci lze získat v případě, že máte osvědčení o získání profesní kvalifikace, a to buď u autorizované osoby, která vám osvědčení o získání profesní kvalifikace vydala, nebo v Národním centru Europass.

Do roku 2018 byl jedním z dokladů Europassu také samostatný jazykový pas. Základní stupnice jazykových dovedností včetně kritérií sebehodnocení je stále důležitou součástí životopisu. Více informací najdete v článku Jak do životopisu vyplnit jazykové dovednosti.

Infografika Co je Europass

Infografika: Co je Europass

Infografika ke stažení - klikněte níže
Ke stažení JPG  Ke stažení PDF

Potřebujete další informace?