Co je Europass

Co je Europass

Europass vám nabízí zdarma služby, díky kterým můžete sestavit životopis, motivační dopis i celé portfolio dokladů o tom, co umíte. Můžete tak srozumitelně představit a ukázat své znalosti a dovednosti při hledání práce, brigády nebo dalšího studia doma i v zahraničí. 

Po registraci do profilu na evropském portálu Europassu se vám nabídne zdarma mnoho služeb, které vám umožní například hledat a dostávat nabídky pracovních míst a vzdělávacích příležitostí v celé Evropě na základě vašich zájmů. V profilu si také můžete vybírat z doporučených návrhů dovedností, ukládat je a vyplnit do CV a sdílet profil nebo jeho části zaměstnavateli nebo vzdělávací instituci. 

S pomocí Europassu si můžete založit a vést své e-portfolio a do něj vložit: 

Výhody Europassu

  • Doklady o studiu a svých pracovních zkušenostech máte uloženy na jednom místě a kdykoliv k dispozici. Můžete si z nich vytvořit portfolio o tom, co umíte. 
  • Soubor dokladů o vašich zkušenostech a dovednostech ukáže budoucímu zaměstnavateli nebo personalistovi vaši praxi a vše, co umíte. 
  • Z údajů vyplněných v profilu si jednoduše vygenerujete životopis v podobě, kterou aktuálně potřebujete.
  • Pro vyplnění dovedností do životopisu máte k dispozici nápovědu i návrhy, jak své dovednosti správně formulovat a popsat.  
  • Vaše data a doklady v profilu Europassu jsou chráněny, služby jsou poskytovány zdarma v bezpečném prostředí bez reklam a komerčních sdělení.

Kdo Europass využije?

Nabídku dokladů o vašich schopnostech a dovednostech a dalších služeb Europassu využijete v různých životních situacích a etapách:

Europass v číslech

154
milionů životopisů vyplněných online v Evropě v letech 2005-2019
1,4
milionů životopisů vyplněných online v ČR v letech 2005-2019
65
tisíc absolventů českých středních škol dostává každý rok dodatek k osvědčení

Další statistiky Europassu najdete na evropském webu Europassu. 

        

Jak získat doklady Europassu

Některé doklady si vyplňujete sami, o jiné je potřeba zažádat, další jste možná dostali nebo dostanete ve škole spolu s vysvědčením nebo diplomem.

Profil si vytváří každý sám. Profil si založte na evropském portálu Europassu

Životopis si píše každý sám. Můžete ho vyplnit do online formuláře.

Motivační dopis si také píše každý sám, lze ho napsat do online šablony.

Doklad o stáži vám vystaví organizace, která vás vyslala na stáž, ve spolupráci s hostitelskou organizací a Národním centrem Europass.

Doklad o dobrovolnictví vyplňuje vysílající organizace (např. nevládní organizace, agentura, spolek) a/nebo hostitelská organizace (firma, nevládní organizace apod.)

Dodatek k osvědčení vám vydá buď vaše střední škola spolu s vysvědčením nebo osvědčením, nebo si o něj zažádáte sami v databázi pro vydávání dodatků. K dispozici máte čtyři jazykové verze.

Dodatek k diplomu dostávají všichni absolventi českých vysokých škol od roku 2006 spolu s diplomem. Absolventi vyšších odborných škol ho získají v případě, že jim dodatek jejich škola vystaví.

Dodatek o osvědčení k profesní kvalifikaci lze získat v případě, že máte osvědčení o získání profesní kvalifikace, a to buď u autorizované osoby, která vám osvědčení o získání profesní kvalifikace vydala, nebo v Národním centru Europass.

Do roku 2018 byl jedním z dokladů Europassu také samostatný jazykový pas. Základní stupnice jazykových dovedností včetně kritérií sebehodnocení je stále důležitou součástí životopisu. Více informací najdete v článku Jak do životopisu vyplnit jazykové dovednosti.

×

Tipy a triky na Váš e-mail