Co je EQF

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework - EQF) je společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v Evropské unii. Má osm úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace.

Kvalifikační rámec je popsán z hlediska obecných požadavků na absolventy dané úrovně (znalostí, dovedností a způsobilostí). EQF je jedním z evropských nástrojů k podpoře srozumitelnosti a transparentnosti vzdělávacích systémů.

Úrovně EQF jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi.

Přínosy Evropského rámce kvalifikací:

  • usnadňuje studijní a pracovní mobilitu,
  • podporuje celoživotní učení a prostupnost vzdělávání,
  • pomáhá orientaci v úrovních kvalifikací napříč Evropou.

Vyplňte si EQF do životopisu

V praxi lze Evropský rámec kvalifikací (EQF) využít tak, že si tento údaj vyplníte do životopisu k dosaženému vzdělání. Kromě životopisu a dalších dokumentů Europassu najdete údaj o úrovni EQF na absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech z VOŠ. Výčet dokumentů, na kterých lze najít údaj o EQF najdete v článku Kde je údaj o EQF uveden.

×

Tipy a triky na Váš e-mail