Víte, jakou máte úroveň EQF?

Pokud chcete zjistit, jaké úrovně kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací jste dosáhli, pomůže vám následující tabulka. Svou úroveň kvalifikace si můžete zjistit v první řadě podle svého dosaženého vzdělání. Pokud jste držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací (NSK), je u ní vždy uvedená příslušná úroveň EQF (pravý sloupec v tabulce).

ÚROVEŇ EQF DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ DOSAŽENÁ KVALIFIKACE V NSK – příklady
8 vysokoškolské – doktorský studijní program  
7 vysokoškolské – magisterský studijní program Lektor dalšího vzdělávání, Manažer kvality
6 vysokoškolské – bakalářský studijní program, vyšší odborné vzdělání (vč. konzervatoří) Manažer projektu, Technik kvality
5   Personalista, Průvodce cestovního ruchu
4 střední vzdělání s maturitní zkouškou (všeobecné, s odborným výcvikem, odborné) Horský průvodce, Chirurgický nástrojař
3 střední vzdělání s výučním listem (délka studia 3 roky) Ovocnář, Montér výtahů
2 základní vzdělání, střední vzdělání bez výučního listu, střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2 roky) Asfaltér, Dlaždič
1 základy vzdělání (základní škola speciální)  


Třetí úroveň EQF např. odpovídá v ČR střednímu vzdělání s výučním listem. Máte-li maturitu, dosáhli jste úrovně EQF 4. Kvalifikace absolventů vyšších odborných škol a absolventů bakalářského studia jsou přiřazeny k úrovni EQF 6, absolventům magisterského cyklu vysoké školy pak odpovídá úroveň EQF 7 a úroveň osmá dokončenému doktorandskému studiu. Pokud jste získali profesní kvalifikaci, zjistíte si úroveň EQF z osvědčení o získání profesní kvalifikace nebo na webu www.narodni-kvalifikace.cz

×

Tipy a triky na Váš e-mail