Kde nás potkáte

Studijní veletrhy

Gaudeamus Praha a Brno 

Každoročně nás potkáte na evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus, a to v lednu v Praze a v listopadu v Brně. Přednášky připravujeme pravidelně pro studenty, učitele i kariérové poradce. 

Kde se na nás
můžete těšit:

Gaudeamus Praha 2022
PVA EXPO PRAHA

Přednáška Výhody Europassu a EQF pro učitele, studenty i absolventy
Pedagogické centrum - Vstupní hala II
25. 1. 2022, 11:55

26. 1. 2022, 11:15
27. 1. 2022, 10:15

Přednáška Jak vám může e-portfolio Europassu pomoci k úspěchu?
Přednáškový sál - hala 4

26. 1. 2022, 8:45

Pracovní veletrhy 

Profesia days  

Každý rok máme na největším pracovním veletrhu v ČR stánek za celý Národní pedagogický institut ČR, kde mimo jiné návštěvníky seznamujeme s novinkami Europassu. 

Akce pro učitele a odbornou veřejnost 

Pro odbornou veřejnost, učitele i kariérové poradce pořádáme tematicky zaměřené semináře na aktuální a společensky zajímavá témata, často ve spolupráci s dalšími projekty NPI a významnými partnery, např. s Institutem cirkulární ekonomiky INCIEN nebo Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT (CIIRK). 

Akce pro veřejnost 

Den Evropy

Do roku 2019 probíhal k připomenutí Dne Evropy a zároveň členství ČR v EU každoročně festival na začátku května v Praze. Na programu bylo kromě hudby i moderované diskuze se zajímavými osobnostmi, informační stánky velvyslanectví členských zemí EU a dalších partnerů, mezi nimi i Europassu.