Odpovědí na změny jsou měkké dovednosti a schopnost učit se

Jak se připravit pro budoucí trh práce? Změnám se nevyhneme, a tak nezbývá než si osvojit dovednosti budoucnosti, které nám zajistí, že se s neustále zrychlujícími změnami zvládneme vyrovnat. Pomoci může budování univerzálnějších, měkkých dovedností.

Žijeme v době stále se zrychlujících změn. Zatímco v minulosti se změny odehrávaly v horizontu 20 let, nyní je to v průměru 2–5 let. Tomu odpovídá i zkracující se životnost odborných dovedností. Softwaroví inženýři si dokonce musejí své dovednosti obnovovat každých 12–18 měsíců.  

Jak se můžeme připravit na budoucnost, když nevíme, jaká bude? Sázkou na jistotu v nejistých dobách se stávají měkké dovednosti (tzv. soft skills). Jejich výhodou je, že je lze uplatnit v jakémkoliv odvětví a po celý (nejen profesní) život. Tvoří také základ pro budování odborných, tvrdých dovedností. Proto se právě měkké dovednosti čím dál častěji objevují v hledáčku zaměstnavatelů a personalistů.

„Nikdo nemá jistotu, že současné pracovní postupy budou za pár let stejně funkční. Vzhledem k rychlé automatizaci společnosti nejspíš nebudou.

Tvrdé dovednosti jako digitální gramotnost je proto třeba neustále posouvat a ‚aktualizovat‘. Oproti tomu měkké dovednosti, jako komunikace s lidmi, práce v týmu, být empatický a uvědomovat si rozdílnosti každého jednotlivce, se nejspíš budou hodit stejně i v budoucnosti,“ vysvětluje Lucie Mairychová z programu Tvoje šance #futureskills. 

Po kterých dovednostech je poptávka? 

Výzkum potvrzuje, že je čím dál větší zájem o tzv. behaviorální dovednosti, tedy ty, které jsou spjaté s naším chováním. V roce 2020 patřily mezi tři nejžádanější dovednosti řešení složitých problémů, kritické myšlení a kreativita. Oproti roku 2015 se v žebříčku objevují také dovednosti související s emoční inteligencí a kognitivní flexibilitou.  

Žebříček dovedností 2020
 

 1. Řešení složitých problémů 
 2. Kritické myšlení 
 3. Kreativita 
 4. Vedení lidí 
 5. Spolupráce s ostatními 
 6. Emoční inteligence 
 7. Úsudek a rozhodování 
 8. Zaměření na službu 
 9. Vyjednávání 
 10. Kognitivní flexibilita 

Žebříček dovedností 2015
 

 1. Řešení složitých problémů 
 2. Spolupráce s ostatními 
 3. Vedení lidí 
 4. Kritické myšlení 
 5. Vyjednávání 
 6. Kontrola kvality 
 7. Zaměření na službu 
 8. Úsudek a rozhodování 
 9. Aktivní naslouchání  
 10. Kreativita 

Zdroj: Deloitte, World Economic Forum

Nebojme se být kreativní 

V průběhu let se výrazně zvýšila poptávka po schopnosti být kreativní a přicházet s novými řešeními: mezi lety 2015 a 2020 se kreativita posunula z desátého na třetí místo. Nepřetržitě probíhající změny vedou k tomu, že kreativita je zásadní kvalitou. Zároveň dochází k její demokratizaci: být kreativní není věcí elit, ale je to něco, co může rozvíjet každý. „Občas se na kreativitu díváme tak, že existují lidé kreativní a pak ti druzí, kteří to odpracují. Je potřeba to změnit. Kreativní je nové efektivní,“ říká Luboš Malý ze společnosti LEGO Group. 

Přizpůsobme se změnám 

V dnešním světě plném změn narážíme na mnoho situací, které nelze řešit rutinními postupy. Proto zaměstnavatelé stále častěji požadují, aby jejich pracovníci byli flexibilní. „Požadavek na flexibilitu zní v inzerátech jako klišé, ale jde o jednu z nejžádanějších dovedností. Umět reagovat na nečekané situace, vymyslet řešení a přicházet s inovacemi, to jsou schopnosti, které dnes vedou k úspěchu každého pracovníka,“ uvádí kariérová koučka Petra Drahoňovská. S flexibilitou souvisí i schopnost čelit nečekanému a tvořit na místě, tedy improvizace, kterou se vyznačují úspěšní profesionálové napříč různými obory.  

Proč je schopnost flexibility jednou z dovedností budoucnosti, shrnuje Martin Jahn ze společnosti Škoda Auto: „Je potřeba se učit flexibilitu, protože prostředí se mění rychle a přichází šoky a výkyvy. To hlavní, co potřebujeme, je být schopní pracovat s určitou nejistotou a pracovat s tím, že velmi málo je dáno, že budoucnost musíme pouze odhadovat a maximálně se přizpůsobovat tomu, co se právě děje.“ 

Jak posilovat měkké dovednosti? 

Zaměstnavatelé stále více upřednostňují měkké dovednosti, které se učíme mimoděk od dětství, oproti těm tvrdým, které získáváme studiem. Jak si prostřednictvím měkkých dovedností zajistit profesní úspěch do budoucna? „Příležitostí, jak se učit měkké dovednosti, je dost a nezáleží na penězích. Spousta aktivit a rozvojových programů pro mladé lidi je v dnešní době zdarma, stojí jen čas a energii. Důležité je donutit se vystoupit ze své komfortní zóny a nebát se být aktivní. K rozvoji měkkých dovedností je skvělý sport, v němž se už malé děti učí vytrvalost, soustředění, zdravou soutěživost, chuť vymýšlet nová řešení nebo dotahovat úkoly do konce. Ve škole během týmových projektů si zase děti cvičí komunikaci, empatii nebo organizaci práce a času. Pro středoškoláky a studenty vysokých škol jsou skvělé výměnné studijní pobyty v zahraničí,“ vyjmenovává možnosti Lucie Mairychová. 

Sledovat rozvoj svých dovedností můžete prostřednictvím platformy Europass. Pokud si založíte profil, získáte přístup zdarma k široké škále služeb, které vám pomohou mapovat váš profesní rozvoj, prezentovat vaše dovednosti či hledat práci nebo studium po celé Evropě.  

Nalaďme se na učení 

Univerzální dovedností, která je klíčem k mnoha dalším, je schopnost učit se. Ta se stala v dobách akcelerujících změn celoživotní nutností u všech pracovníků. Její význam si však teprve začínáme uvědomovat. Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se 40 % dospělých s vyšším vzděláním v průběhu svého dalšího života již nezapojuje do formálního či neformálního učení, u lidí s nižším vzděláním je to až 80 %. Přitom rozvoj dovedností pozitivně ovlivňuje naše životní šance: 

 • vyšší příjem,
 • lepší šance na trhu práce, 
 • lepší zdraví a spokojenost,
 • nižší riziko chudoby a další.

Je však důležité si uvědomit, že učit se nemusíme jen v rámci kurzů a školení, ale i kdykoliv během pracovního dne. Podle Niny Bressler Murphy z Novartis Learning Institute je potřeba mít vhodně zkombinované tři prvky: mind set (způsob, jak přemýšlíme o práci, o vzdělávání a o našem růstu), skill set (schopnosti, které máme) a tool set (způsob, jak se učíme různým technologiím). K tomu, dodává: „Je zapotřebí se dívat nejen na to, co děláme v práci, jaká je naše role, ale spíš na to, jaké problémy můžeme řešit. Tímto způsobem vlastně může probíhat vzdělávání každou chvíli našeho pracovního života.“ 

Změnám se v dnešním pracovním životě nevyhneme. Používáme častěji technologie a práce je čím díle více automatizovaná. Pandemie covidu-19 nám zase ukázala, jak se mohou v krátké době obrátit zažité zvyklosti společnosti naruby. Jan Skoták, ředitel regionálního centra Infosys, říká: „Musíme se vypořádávat s novou realitou, která vyžaduje nové dovednosti, a to znamená učit se. A vzpomeňme si na dobu, kdy jsme byli mladí. Od doby, co jsme se narodili, jsme se učili, studovali. A předpokládali jsme, že se učení děje samo sebou. Někdy si myslíme, že se už nemusíme učit nic nového. Ale můžeme vidět, že to není pravda. Proto je dlouhodobé celoživotní učení nutností. A musíme mu vědomě věnovat čas.“


Zdroje: 
PLESNÍK, Svetozár. Jak vypadá žádaný pracovník budoucnosti? Týmový hráč, který pracuje sám. České novinky [online]. 10.9.2021 [cit. 2021-11-03]. Dostupné z: https://www.ceskenovinky1.eu/2021/09/10/jak-vypada-zadany-pracovnik-budoucnosti-tymovy-hrac-ktery-pracuje-sam/ 
Práce a vzdělávání v době digitální. CzechSetGo [online]. 2021 [cit. 2021-11-03]. Dostupné z: https://www.czechsetgo.cz/event/prace-vzdelavani/