Kde hledat práci a jak žádat o zaměstnání v zahraničí

Kde hledat práci a jak žádat o zaměstnání v zahraničí

Práci můžete hledat v ČR i v zahraničí. Pracovní portály a komerční zprostředkovatelé práce disponují nabídkami práce pro ČR i zahraniční zaměstnavatele.

Kde hledat

Samostatné hledání práce podle profese

Zaměstnání můžete samozřejmě hledat na internetu nebo můžete zadat svůj životopis do databází a čekat, až se zaměstnavatel ozve sám. Využít můžete české, zahraniční nebo celosvětové vyhledávače pro konkrétní země či oblast nebo vyhledávače a databáze určené pouze pro jednotlivé profese. Více informací najdete v článku Jak hledat práci v zahraničí podle profesí

EURES

K výběru zaměstnání můžete využít také úřady práce cizí země. V zemích EU by k vám měly přistupovat stejně jako ke svým občanům. Při úřadech práce ve všech členských zemích EU/EHP a Švýcarsku funguje síť EURES (Evropské služby zaměstnanosti), jejímž úkolem je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil. To znamená, že se zaměřuje přímo na zaměstnávání osob za hranicemi jejich země.

Speciálně vyškolení EURES poradci pomohou s nalezením vhodné pracovní pozice i s dalšími souvisejícími záležitostmi, poradí, jaké formality bude potřeba vyřídit před odjezdem do zahraničí a při návratu zpět do ČR, a poskytnou informace o životních a pracovních podmínkách v dané zemi.

Kde hledat informace?

Např. Evropský portál pracovní mobility www.eures.europa.eu obsahuje databázi volných pracovních míst všech zemí sítě EURES, přičemž tato místa sem zaměstnavatelé vkládají s vědomím, že budou nabízena zahraničním zájemcům ze zemí EU/EHP a Švýcarska. Pracovní pozice navíc prověřují místní úřady práce. Databázi naleznete na internetu spolu s databází životopisů, kam můžete vložit i ten svůj. Další podrobné informace o jednotlivých členských zemích získáte v sekci o životních a pracovních podmínkách států EU.

Jak žádat o zaměstnání

Najdete-li nabídku, která vás zaujala, oslovíte zaměstnavatele, většinou e-mailem, a napíšete mu, proč vás vybraná pozice zaujala, jakou máte motivaci k získání práce a jaké zkušenosti a dovednosti k vykonávání této pozice. Do přílohy e-mailu přiložíte svůj životopis a motivační dopis, případně další dokumenty v jazyce dané země.

Pro práci v zahraničí je vhodné použít evropský formát životopisu – Europass, který nabízí přehledný, strukturovaný a v Evropě jednotný formát životopisu, který lze snadno a zdarma vyplnit online, je dostupný ve všech jazycích EU a v zemích EU je tento formát vítán (ve Velké Británii doporučujeme vzhledem k brexitu využít variantu formátu životopisu Europassu bez loga). Europass nabízí i jednotný a online vyplnitelný formát motivačního dopisu. Pokud si nebudete vědět rady s tím, jak životopis a motivační dopis napsat, pomohou vám návody a vyplněné vzory na internetových stránkách většiny personálních agentur nebo v radách a tipech na webu Europassu.

Jak doložit svou kvalifikaci – pomocí dokumentů Europassu

Při dalším kontaktu se zaměstnavatelem budete nejspíše potřebovat doložit svou kvalifikaci – a to jak dosažené vzdělání, tak pracovní zkušenosti. K tomu vám pomohou vedle získaných certifikátů a osvědčení další dokumenty Europassu – dodatek k osvědčení, dodatek k diplomu a doklad o mobilitě.

dodatek k osvedceniStřední vzdělání je možné doložit prostřednictvím Europass dodatku k osvědčení. Ten jste mohli získat na střední škole nebo si o něj můžete zažádat online na adrese edo.europass.cz. Dodatek je vydáván zdarma, je dostupný v češtině a vybrat si můžete ze tří cizojazyčných verzí (angličtina, němčina nebo francouzština). Doplňuje formální středoškolské osvědčení (vysvědčení o maturitní zkoušce, výuční list nebo vysvědčení o závěrečné zkoušce) konkrétními informacemi o tom, jaké jste ve škole získali odborné a obecné kompetence, jaké je vaše možné profesní uplatnění nebo jaká je úroveň vašeho vzdělání v mezinárodním měřítku (údaj o Evropském rámci kvalifikací EQF a ISCED).

 

dodatek k diplomuCo se týče akademického vzdělání, vysoké školy dnes již automaticky vydávají tzv. dodatek k diplomu v anglickém jazyce, který má mezinárodní využití a který usnadňuje pochopení dosaženého vzdělání a jeho uznání doma i v zahraničí. Při hledání zaměstnání je většinou nutné doložit jazykové znalosti, což lze nejlépe udělat formou mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek, které můžete uvést do životopisu, a k životopisu pak přiložit získané certifikáty a další doklady o získaných zkouškách.

 

Doklad o stážiPokud jste absolvovali studijní, pracovní nebo dobrovolnickou stáž, můžete zažádat o vystavení dokladu o stáži (Europass mobility) u organizace, která vás na stáž vyslala. Doklad o stáži je dokument, který zaznamenává cíl stáže a schopnosti a dovednosti, které jste na stáži získali.

 

Co dělat v případě tzv. regulovaných profesí?

Zaměstnavatel může požadovat i další případné doklady podle svého rozhodnutí, pokud ale profese patří v dané zemi mezi tzv. regulované profese, nebude jejich posouzení záviset pouze na něm. U regulovaných profesí (např. daňový poradce) je totiž potřeba nechat si kvalifikaci schválit místním uznávacím orgánem. Ten pak rozhoduje, zda jsou vaše vzdělání a praxe dostatečné a zda máte právo danou profesi v zemi vykonávat. Obvykle se jedná o profese související se zdravotnictvím nebo vzděláváním, některé specializované dělnické profese apod. O jejich uznávání rozhoduje příslušná vzdělávací instituce, profesní komora apod. Více o uznávání kvalifikací najdete na www.eures.cz a www.msmt.cz, www.enic-naric.net, kontakty na uznávací orgány v zemích EU na www.enic-naric.net. Země mimo EU mají své vlastní předpisy, o nichž získáte informace na jejich velvyslanectvích a příslušných ministerstvech. Kontakty najdete na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz – Státy a území.

Hledáte práci nebo brigádu v zahraničí? Nezapomeňte na Europass

Publikace Práce v zahraničí

Brožura Práce v zahraničí vydaná NICM a Eurodesk ve spolupráci s Europassem v roce 2018 je k prohlédnutí níže. Publikaci zobrazíte v novém okně prohlížeče po kliknutí na tlačítko .

×

Tipy a triky na Váš e-mail