Doklad o stáži (Europass mobilita)

Doklad o stáži (Europass mobilita)

Doklad o stáži zaznamenává evropskou nebo národní studijní, případně pracovní stáž, a informuje tak školu nebo potenciálního zaměstnavatele o zkušenostech a praktických dovednostech, které absolvent stáže získal doma i v zahraničí. Doklad o stáži vyplňuje zpravidla vysílající organizace (např. škola, zaměstnavatel, nevládní organizace, agentura) a přijímající organizace (škola, firma, nevládní organizace apod.). 

Výhody dokladu o stáži:

  • Doloží vaši zkušenost jako pracovní nebo studijní referenci.
  • Lze jej vydávat ve 29 evropských jazycích, a to i zpětně.
  • Digitální PDF podoba dokladu se snadno vyplňuje a pro potvrzení ji není nutné tisknout 
  • Doklad o stáži si můžete přiložit k životopisu.

Každý rok obdrží tento doklad více než 5 tisíc osob.

Každý rok obdrží doklad o stáži více než 5 tisíc osob.

Nejčastěji je doklad vydáván středními školami pro své žáky i učitele.

Nejčastěji je doklad vydáván středními školami pro žáky i učitele.

Tyto stáže a odborné praxe se konají nejvíce ve Velké Británii, na Maltě, v Německu, Irsku a Španělsku.

Účastníci těchto stáží a odborných praxí nejčastěji vyjíždějí do Velké Británie, na Maltu, do Německa, Irska a Španělska.

Zkušenost s dobrovolnickou prací v nevládních organizacích u nás nebo v zahraničí zaznamenává doklad o dobrovolnictví.

Postup při vydávání dokladů o stáži (Europass mobilit)

  1. Skrze funkční tlačítko Stáhnout formulář dokladu o stáži zvolte jeden ze tří typů dokladu podle počtu zúčastněných stran stáže.  

  2. Vybraný formulář si stáhněte v interaktivním PDF formuláři (pro správnou funkčnost doporučujeme vyplňovat v bezplatném programu Adobe Reader).

  3. Po skončení stáže Vy nebo osoba garantující stáž doklad elektronicky podepište (není nutné ho tisknout). Doklad se po prvním podpisu automaticky sám uzamkne a je tak připravený k zaslání držiteli, který ho také elektronicky podepíše. 

Aktualita k 15. 7. 2022:

Doklad o stáži má od května 2022 novou PDF podobu, ve které již není povinné vyplňovat kód stáže. Tato digitální podoba je vhodnější pro online komunikaci mezi vysílající a přijímající organizací a zároveň lepší jako digitální výstup pro samotné studenty - držitele dokladů. K 15. 07. 2022 Národní centrum Europass ukončuje kódování těchto dokladů. Pokud se rozhodnete používat původní Word formát dokladů, ve kterých kolonka pro kód zůstává, stáhněte si v dolní části stránky s formuláři verzi s předvyplněnou informací o ukončení kódování v ČR. Pro další jazykové verze původního Word formátu prosím kontaktujte Národní centrum Europass europass@npi.cz.

Jak na kvalitu stáží a projektů na podporu mobilit

Chcete zajistit kvalitu svého projektu na podporu mobilit? Využijte principy systému ECVET: popište náplň stáže pomocí výsledků učení a zajistěte, aby přijímající organizace ohodnotila získané dovednosti žáka. Více informací o ECVET naleznete na www.ecvet.cz a na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce (https://www.dzs.cz/program/narodni-vet-team).