Doklad o stáži (Europass mobilita)

Doklad o stáži (Europass mobilita)

Doklad o stáži zaznamenává evropskou studijní nebo pracovní stáž, a informuje tak školu nebo potenciálního zaměstnavatele o zkušenostech a praktických dovednostech, které absolvent stáže získal v zahraničí. Doklad o stáži vyplňuje vysílající organizace (např. škola, zaměstnavatel, nevládní organizace, agentura) a přijímající organizace (škola, firma, nevládní organizace apod.).

Výhody dokladu o stáži:

  • Doloží vaši zkušenost jako pracovní nebo studijní referenci.
  • Lze jej vydávat ve 29 evropských jazycích, a to i zpětně.
  • Doklad o stáži si můžete přiložit k životopisu.

Každý rok obdrží tento doklad více než 5 tisíc osob.

Každý rok obdrží doklad o stáži více než 5 tisíc osob.

Nejčastěji je doklad vydáván středními školami pro své žáky i učitele.

Nejčastěji je doklad vydáván středními školami pro žáky i učitele.

Tyto stáže a odborné praxe se konají nejvíce ve Velké Británii, na Maltě, v Německu, Irsku a Španělsku.

Účastníci těchto stáží a odborných praxí nejčastěji vyjíždějí do Velké Británie, na Maltu, do Německa, Irska a Španělska.

Zkušenost s dobrovolnickou prací v nevládních organizacích u nás nebo v zahraničí zaznamenává doklad o dobrovolnictví.

Postup při vydávání dokladů o stáži (Europass mobilit)

  1. Vysílající organizace vyplní základní informace o studijní stáži do žádosti, zkontroluje a odešle ke zpracování. Do e-mailové schránky obdrží potvrzovací e-mail.
  2. Do tří pracovních dnů obdrží vysílající organizace e-mailem čísla dokladů o stáži pro jednotlivé účastníky.
  3. Vysílající organizace vyplní část dokladu o stáži (Europass mobility) a v elektronické podobě jej předá přijímající organizaci, která vyplní zbývající část, vytiskne, potvrdí a předá odpovědné osobě za vysílající organizaci.
  4. Vysílající organizace doklad zkontroluje, potvrdí a předá absolventovi studijní stáže.

Aktualita k 10.1.2022: Omlouváme se, v současné době se potýkáme s technickými potížemi při vydávání čísel k dokladům o stáži (Europass mobility). V případě, že Vám nepřijde potvrzení o vyplnění formuláře, napište nám e-mail na adresu europass@npi.cz. Děkujeme Vám za trpělivost a spolupráci. V prvním čtvrtletí roku 2022 bude představena nová podoba vydávání dokladů o stáži, která administraci spojenou s doklady zjednoduší.

Od nového roku 2022 Národní centrum Europaas k dokladům o stáži (Europass mobilitě) nezasílá papírové desky. Doklady doporučujeme vydávat digitálně. 

Jak na kvalitu stáží a projektů na podporu mobilit

Chcete zajistit kvalitu svého projektu na podporu mobilit? Využijte principy systému ECVET: popište náplň stáže pomocí výsledků učení a zajistěte, aby přijímající organizace ohodnotila získané dovednosti žáka. Více informací o ECVET naleznete na www.ecvet.cz a na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce (https://www.dzs.cz/program/narodni-vet-team).