Podnikavost

PodnikavostPodnikavost se zdaleka netýká jen "podnikání" ve smyslu založení nebo vedení vlastní firmy. Podnikavé myšlení v sobě zahrnuje širokou škálu dovedností od dobrého nápadu přes odvahu ho realizovat a schopnost nadchnout pro něj další lidi. Najdeme ho všude kolem nás v různých prostředích. Může to být v práci, ve škole, ve sportu i například v komunitě nebo při dobrovolnické činnosti. Podnikavost stojí třeba za zorganizováním školní akce nebo sbírky pro dobrou věc, může jít o účast v soutěži, zapojení do fiktivní firmy ve škole nebo např. do dobrovolnické práce. Evropský rámec kompetence k podnikavosti EntreComp definuje podnikavost jako schopnost využívat příležitostí a nápadů a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní, ať už finanční, kulturní nebo společenské. Dovednosti spojené s podnikavostí jsou a budou podle předpovědí vývoje trhu práce stále více potřeba i v budoucnu. 

Jaké dovednosti zahrnuje podnikavost

Podnikavost zahrnuje mnoho dovedností a schopností.

 • Podnikatelské dovednosti jsou založeny na tvořivosti, která zahrnuje představivost, strategické myšlení a řešení problémů i kritickou a konstruktivní reflexi v v tvůrčích procesech a inovacích.
 • Podnikavost vyžadují schopnost pracovat jak jednotlivě, tak i s ostatními v týmu, mobilizovat zdroje (lidi a věci) a vytrvat v činnosti.
 • Patří sem i schopnost činit finanční rozhodnutí týkající se nákladů a hodnoty.
 • Zásadní je schopnost efektivně komunikovat a vyjednávat s ostatními a vypořádat se s nejistotou, nejasnostmi a riziky v rámci přijímání kvalifikovaných rozhodnutí.
 • Pro podnikatelský postoj je charakteristický smysl pro iniciativu a schopnosti, aktivita, progresivnost, odvaha a vytrvalost při dosahování cílů.
 • Zahrnuje touhu motivovat ostatní a oceňovat jejich myšlenky, empatii a péči o lidi a svět a přijímání odpovědnosti zaujímáním etických přístupů v rámci celého procesu.

Podnikavost obsahuje podle Evropského rámce kompetencí k podnikavosti EntreCompu kompetence ve třech oblastech:

1. Nápady a příležitosti
 • hledání příležitostí
 • tvořivost
 • vize
 • hodnocení nápadů
 • etické a udržitelné myšlení
2. Zdroje
 • sebeuvědomění
 • motivace a vytrvalost
 • mobilizace zdrojů
 • finanční a ekonomická gramotnost
 • mobilizace ostatních
3. Do akce
 • chopení se iniciativy
 • plánování a management
 • přijímání rizik a nejistot
 • spolupráce s ostatními
 • učení se skze zkušenost

Video o podnikavosti a dovednostech

 

 

Co všechno se naučíte ve fiktivní firmě?

Jednou z možností, jak ve škole získat dovednosti související s podnikavostí, je zapojení do činnosti fiktivní firmy. Fiktivní firma je v téměř stovce středních odborných škol součástí přípravy budoucích absolventů pro praxi. Ročně tímto předmětem projde více než 3 000 žáků středních škol.

Fiktivní firma je virtuální obchodní společnost, která je vedena, jako by skutečně existovala. Simuluje reálné procesy, produkty a služby, je zakládána podle stejné legislativy jako reálné společnosti. Fiktivní firmy například odvádějí daně, zdravotní i sociální pojištění. 

Ve fiktivní firmě si osvojíte dovednosti, které potřebují v reálném pracovním prostředí, trénujete svou iniciativu, kreativitu a samostatnost. Naučíte se pracovat v týmu, přijímat odpovědnost a zlepšovat měkké a také odborné dovednosti. Studenti se ve firmě také naučí komunikovat se zákazníky, prezentovat výsledky firmy v českém a často i anglickém jazyce a také produkt propagovat a marketingově prodat.

Jak na to

Jak nejlépe ukázat a doložit vaše dovednosti spojené s podnikavostí?

Díky Europassu si zaznamenáte a doložíte všechny vaše aktivity, projekty, dovednosti a zkušenosti, které vás budou prezentovat na trhu práce a posunou dál ve vaší kariéře a v dalším vzdělávání. Konkrétně své své podnikatelské dovednosti ukážete v těchto dokladech Europassu:

20
procent studentů zapojených na středoškolských firem si po studiích zakládá vlastní podniky
4
krát častěji se do podnikání pustí ten, kdo se s výukou k podnikavosti setkal na střední škole
23
procent evropských studentů se setkalo s výukou k podnikavosti
3
tisíce žáků ročně projde fiktivní firmou na střední škole v ČR