Jak podpořit podnikavost v ČR?

Dne 31. března 2021 proběhl odborný panel projektu P-KAP a Europassu s cílem propojit tvůrce a realizátory projektů na podporu kompetence k podnikavosti napříč Českou republikou. Na programu byly prezentace o podpoře podnikavosti v jednotlivých krajích, o možnostech záznamu podnikavosti v životopise a dalších dokumentech Europassu, příklad dobré praxe v rozvoji podnikavosti z Jihomoravského kraje a rozhovory s účastníky i tvůrcem soutěže Soutěž a podnikej. V praktické části akce se sešlo pět pracovních skupin, které řešily různé aspekty podnikavosti a které své výstupy pak představily všem účastníkům.

Organizátorem akce, které se zúčastnilo celkem 130 lidí, byl Národní pedagogický institut, partnery Jihomoravské inovační centrum a Nadační fond pro vzdělávání a podnikání

Podnikavost v sobě ukrývá mnoho dovedností. Aby člověk něco podniknul, chce to dobrý nápad a také odvahu ho uskutečnit. Podnikavost v sobě zahrnuje i schopnost vyhledávání příležitostí, týmové práce, kreativitu nebo flexibilitu. Dovednosti spojené s podnikavostí budou navíc podle předpovědí vývoje trhu práce stále více potřeba i do budoucna (více v článku Jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba)

 

Co je podnikavost?  

Jak definujeme podnikavost jako kompetenci? Pro odpověď na tuto otázku vytvořila Evropská komise Evropský rámec kompetence k podnikavosti EntreComp. Jde o referenční rámec pro lidi, kteří se zajímají o učení a rozvoj znalostí, dovedností a postojů, které vytvářejí podnikavé myšlení.  

EntreComp definuje podnikavost jako schopnost využívat příležitostí a nápadů a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní, ať už finanční, kulturní nebo společenské. EntreComp rozlišuje tři oblasti kompetencí: 1. Nápady a příležitosti, 2. Zdroje a 3. Do akce a v nich patnáct kompetencí, které dohromady tvoří podnikavé myšlení (mindset). Najdeme mezi nimi například tvořivost, plánování a řízení, přebírání iniciativy, učení se skrze zkušenost nebo mobilizaci zdrojů a ostatních. Tyto kompetence mohou být mapovány od základní úrovně až po expertní, rámec je proto využitelný pro všechny schopnosti.  

Podnikavé myšlení můžeme najít v různých prostředích - v práci, ve sportu, v dobrovolnictví, v komunitě nebo ve třídě. Rámec může být využíván k hodnocení dovedností, k vytvoření příležitosti k učení, k podpoře pracovníků, k vytváření kariérových plánů, k podpoře start-upů nebo k řízení politického vývoje. Pomáhá lidem rozvíjet životní dovednosti, pečuje o budoucí lídry a vytváří společnost podnikavých Evropanů.

Video o rámci EntreComp 

Europass podporuje podnikavost 

Jak podnikavost, dovednosti s ní související a zkušenosti s podnikavostí zaznamenat a prokázat zaměstnavateli? Europass, který pomáhá lidem popsat a prezentovat jejich znalosti, dovednosti a kompetence, nabízí řešení hned v několika svých službách. Do životopisu i motivačního dopisu si lze zaznamenat vzdělání, pracovní zkušenosti, absolvované projekty a brigády i dovednosti spojené s podnikavostí. Stáž nebo dobrovolnictví můžete prokázat přímo v dokladech určených pro záznam těchto zkušenosti: v dokladu o stáži nebo dokladu o dobrovolnictví. Do profilu a portfolia Europassu si lze vložit své absolvované projekty, výstupy a reference odkazující na podnikavost. Podrobnější informace najdete v článku Jak nejlépe ukázat a doložit vaši podnikavost?    

Záznam přednášky Europass podporuje podnikavost (15 minut)

Podpora podnikavosti napříč kraji 

Zástupci realizačních týmů KAP odpovídali před odborným panelem na dotazník. V dotazníku hodnotily kraje nejprve svou úroveň podnikavosti na pětibodové stupnici. Deset krajů se zařadilo do úrovně 3-4, dva kraje hodnotily svou úroveň podnikavosti jako nejvyšší, jeden kraj je v podnikavosti v začátcích.  

Na otázku „Jaké aktivity k podpoře podnikavosti financujete z projektů KAP a IKAP“ odpovědělo dvanáct krajů, že podporuje rozvoj učitelů. Následovala odpověď přímá podpora ve škole a na třetím místě byla webová platforma nebo portál kraje, kde jeho zástupci sdílí informace k podnikavosti. Ptali jsme se také na to, zda mají kraje propojenou podnikavost s jinou oblastí intervence. Největší spolupráce je s odborným vzděláváním a propojování škol a zaměstnavatelů, následuje kariérové poradenství. Kraje prostřednictvím dotazníků sdělily i to, na čem by rády spolupracovaly. 

Cesta Jihomoravského kraje k plošné podnikavosti ve vzdělávání  

Vojtěch Krmíček z Jihomoravského inovačního centra (JIC) představil situaci v Jihomoravském kraji (JMK), který chce být konkurenceschopný a inovativní region a jako takový ví, že bez rozvoje podnikavosti to nepůjde. V krajském akčním plánování je podpora podnikavosti jedním z prioritních témat, v regionu působí zkušená instituce v práci se školami a ve vzdělávání pedagogů Lipka a také JIC, který má zkušenost s podnikavostí směrem k podnikání a chce podpořit podnikavost ve vzdělávání. Podnikavost má kraj zakotvenou ve strategiích – v regionální inovační strategii JMK 2021-2027 a v krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání JMK. Kraj má v plánu sjednotit podporu podnikavosti pod novou značkou a na webovém rozcestníku, chce realizovat aktivity v období po covidu v plném rozsahu, má v plánu aktivnější práci s řediteli, osvětu směrem k rodičům a také plánuje nastavit evaluaci dopadů rozvoje podnikavosti. 

Desatero podnikavosti

  1. Jasný nositel tématu a koordinace.
  2. Sdílená vize v rámci regionu.
  3. Silný realizační tým.
  4. Spolupráce klíčových aktérů. 
  5. Aktivní osvěta podnikavosti. 
  6. Politická podpora kraje a propisování do strategií. 
  7. Inspirace od nejlepších. 
  8. Jasně popsané přínosy pro jednotlivé cílové skupiny. 
  9. Přímý kontakt s cílovou skupinou. 
  10. Buďte sami podnikaví. 

Podnikavé mládí – Soutěž a podnikej 

Své zkušenosti přišli na akci sdílet dva žáci střední školy, kteří se zúčastnili soutěže Soutěž a podnikej. Účast v soutěži jim zabrala jedno pololetí a věnovali se jí čtyři hodiny týdně. Tadeáš vytvořil ve svém projektu módní značku Butono, kde našíval vzory knoflíků na trička, a prodával tak originalitu člověka. Šárka vytvářela aplikaci pro čtenářský klub a diskuzi o knihách. Oba studenti se shodli na tom, že jim účast v soutěži hodně dala, naučili se, co obnáší podnikání, jak komunikovat s lidmi nebo si ověřovat informace. Největším přínosem jsou pro ně nové kontakty a vytvoření komunity podnikavých lidí, se kterými jsou v kontaktu, navzájem se motivují, pomáhají, řeší konkrétní problémy a předávají inspiraci. Pro podporu podnikavosti je podle nich důležitá podpora a podněty od učitelů. To vzkázal učitelům středních škol i zakladatel soutěže Soutěž a podnikej Martin Vítek. Učitelé mohou motivovat své žáky, podpořit je, zkontaktovat je s někým, kdo už soutěž zkoušel nebo kdo by mohl pomoci v jeho nápadu. Učitel by měl podle něj podporovat projektovou výuku ve škole i mimo školu a diskutovat s žáky.  

Pracovní skupiny v odborném panelu k podpoře podnikavosti hledaly cesty, jak spolupracovat a navzájem se inspirovat, jak se propojit i s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých krajů. Závěry a návrhy obsahuje článek Jak konkrétně podpořit podnikavost na školách. S výstupy pracovních skupin bude projekt P-KAP v rámci tematické oblasti Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě dále pracovat, rozvíjet systémovou metodickou podporu a podněcovat aktéry podpory podnikavosti ke sdílení zkušeností a spolupráci. 

Záznam odborného panelu projektů Europass a P-KAP na podporu podnikavosti 31.3.2021


Jak se připravoval odborný panel P-KAP a Europass?


Děkujeme Concierge Management za spolupráci!

×

Tipy a triky na Váš e-mail