Jak zaznamenat stáž nebo dobrovolnickou zkušenost

Jak zaznamenat stáž nebo dobrovolnickou zkušenost

Pokud jste byli v rámci svého studia na střední nebo vysoké škole na studijní nebo pracovní stáži nebo máte dobrovolnickou zkušenost, může vám to usnadnit hledání práce nebo brigády. Stáže i dobrovolnické aktivity si uveďte do životopisu a k němu přiložte doklad o stáži (Europass mobilita). 

Co o vás dobrovolnictví a stáž napoví zaměstnavatelům?

Při stáži a dobrovolnické činnosti získáte praktické zkušenosti a nové znalosti a dovednosti. Zaznamenáním dobrovolnických zkušeností nebo stáže budoucímu zaměstnavateli ukážete, že jste flexibilní, otevření novým výzvám a inovacím, schopní týmové práce, přizpůsobiví novému prostředí a kulturám a schopní poradit si v nových situacích. Právě tyto dovednosti a zkušenosti vás mohou odlišit od ostatních uchazečů o stejnou pozici.

Životopis

Stáž a dobrovolnickou zkušenost zaznamenejte do životopisu do části Pracovní zkušenosti. Uveďte zde, jakou pozici jste zastávali, v které organizaci, co jste měli na starosti, jaké byly vaše úkoly a v jakém oboru nebo sektoru tato práce nebo stáž byla.

Do kolonky Osobní dovednosti pak uveďte všechny získané dovednosti: jazykové, organizační, komunikační, odborné nebo IT. Online šablona životopisu vám napoví, jak jednotlivé kolonky vyplnit. Buďte vždy konkrétní a uvádějte dovednosti i konkrétní příklady toho, jak jste je získali (např. velmi dobré koordinační dovednosti získané při organizaci setkání externích dobrovolníků, plánování akcí v uprchlickém centru, přípravě programů pro děti).

Doklad o stáži slouží jako záznam o získaných dovednostech a praxi, a je proto dobré ho přiložit k životopisu nebo ukázat při pracovním pohovu.

 

Formuláře dokladu o stáži

 

Doklad o stáži s jednou, přijímající organizací

Každý stážista i dobrovolník si může navrhnout doklad o stáži a požádat svého mentora o potvrzení. 

Doklad o stáži se dvěma organizacemi – přijímající a vysílající

Pokud vás na stáž nebo dobrovolnickou aktivitu vysílá škola, jde o spolupráci mezi vysílající a přijímající organizací. 

Doklad o stáži s třemi organizacemi – přijímající, vysílající a vydávající

Pokud aktivita probíhá přes zprostředkovatele, jedná se o stáž se třemi zapojenými organizacemi.

×

Tipy a triky na Váš e-mail