Ptáme se inspirativních osobností

Obrázek novinářePoložili jsme tři otázky osobnostem, které jsou úspěšné ve svých oborech, ať jde o neziskové organizace nebo významné firmy a společnosti, univerzity či inovační centra. 

 • Podle čeho si vybíráte své spolupracovníky?  
 • Když se podíváte na CV uchazeče, čemu přikládáte největší váhu?  
 • Jaké dovednosti jsou podle vás nyní v kurzu?  

Přečtěte si níže jejich odpovědi a inspirujte se.

Podle čeho si vybíráte své spolupracovníky?   

Pro nás je při výběrovém řízení nejdůležitější soulad s našimi hodnotami a firemní kulturou. Tím, jak ji máme nastavenou a jakými hodnotami denně žijeme, přitahujeme podobně smýšlející lidi. Pokud se v hodnotách zásadně rozcházíme, nebude to prostě dlouhodobě fungovat. 

Když se podíváte na CV uchazeče, čemu přikládáte největší váhu?  

Určitě se díváme v životopisu na to, co má uchazeč za sebou, jaké zkušenosti postupně nasbíral, pozornost věnujeme i vizuálnímu zpracování a přehlednosti daného životopisu. Velkou roli hraje ale i to, co nám o sobě uchazeč napíše v motivačním dopise, a proč se k nám vlastně chce přidat. 

Jaké dovednosti jsou podle vás nyní v kurzu?   

Nejdůležitější je schopnost souladu s našimi hodnotami a schopnost vzájemné spolupráce v týmu. Obecně u administrativních pozic určitě zkušenosti a znalosti v daném oboru a vzhledem k mezinárodnímu přesahu a exportu také znalost cizích jazyků. Neméně důležitá je ovšem také efektivní komunikace, řešení problémů, otevřenost novým věcem a ochota na sobě pracovat, posouvat se dál a motivovat tím tak sebe i ostatní.  

Odkaz na sociální sítě:  https://www.facebook.com/SonnentorCejkovice 

https://www.instagram.com/sonnentor.cz/ 

https://www.linkedin.com/company/18917594 

Odkaz na webové stránky: www.sonnentor.cz 

Podle čeho si vybíráte své spolupracovníky?  

 • Podle dosavadních výsledků 
 • Podle ověřitelných kompetencí 
 • Podle soft skills (komunikativnost, vstřícnost, schopnost formulovat názor, schopnost samostatné práce)

 

Když se podíváte na CV uchazeče, čemu přikládáte největší váhu?  

Dosavadní praxe (na jakých pozicích působil, jaké kompetence po něm byly vyžadovány, případně reference předešlých zaměstnavatelů)

Dosažené výsledky (zejména kvalita výstupů, u pozic akademických a vědeckých pracovníků pak ohlasy na výsledky, celkové odborné renomé, schopnost získat externí grantové prostředky)

Důležité jsou informace o zájmu uchazeče průběžně zvyšovat svou kvalifikaci (jazykové dovednosti, manažerské kurzy, zahraniční stáže..) nebo se občansky angažovat, např. v nevládních organizacích (je známkou, že uchazeč je ochoten v zájmu o věc udělat i něco nad rámec svých povinností)

 

Jaké dovednosti jsou podle Vás nyní v kurzu?  

 • Komunikační dovednosti a práce v týmu (včetně práce v interdisciplinárních týmech) 
 • Flexibilita (podmínky se neustále mění, pracovník musí být schopen/ochoten se přizpůsobovat novým výzvám a situacím) 
 • Digitální dovednosti (schopnost práce s informačními systémy a platformami) 
 • Kreativita, schopnost hledat inovativní řešení 
 • Morální integrita 

Odkaz na sociální sítě: facebook @zahradnicka.fakulta.MENDELU 

Odkaz na webové stránky:  www.zf.mendelu.cz 

Podle čeho si vybíráte své spolupracovníky?
Pokud se omezíme pouze na nově příchozí, pak se asi nedá jednoznačně říci, podle čeho je vybíráme. V první řadě bude záležet na pozici, o kterou má uchazeč zájem, dále jeho případné zkušenosti a znalosti, kdy nám primárně nejde o to, aby dotyčný byl specialistou v daném oboru na dané téma, ale spíše o to, aby měl předpoklady pro danou profesi. U nás je nutné, aby dotyčný uchazeč byl „kompatibilní“ s naší firmou a s naší firemní kulturou.

Když se podíváte na CV uchazeče, čemu přikládáte největší váhu?
V dnešní době nelze, podobně jako v předchozím případě říci, čemu dáváme největší prioritu, ale jde spíše o to, jak je celé CV koncipováno a napsáno. Nezáleží na tom, zdali je přiložena fotka a v jaké šabloně je CV sepsané, ale spíše o to, jak působí CV jako celek. Uchazeči se silnějším inteligenčním potencionálem nemusí vynikat, a ani se to od nich neočekává, v perfektním zpracování svého CV a přesto mohou být pro firmu jako budoucí zaměstnanci klíčoví a naopak. A přesně takto se při posuzování zaslaných CV na to díváme.

Jaké dovednosti jsou podle vás nyní v kurzu?
Pro nás není důležité, zdali daný uchazeč vyniká v ovládání konkrétního SW nebo umí plynule mluvit x jazyky, protože věříme, že toto jsou dovednosti, které se dají naučit. To, co je pro nás mnohem podstatnější, je a asi nejen dnes, ale i v minulosti i budoucnosti, jsou schopnosti typu cílevědomost, pracovitost, snaha porozumět okolnímu světu, umět naslouchat okolí a přijímat názory ostatních, houževnatost.

Jan Václavovič
obchodní ředitel
JHV-GROUP s.r.o

Facebook: facebook.com/jhv.cz/
Web: jhv.cz

Podle čeho si vybíráte své spolupracovníky?
Své spolupracovníky vybíráme v podstatě z několika úhlů pohledu. Consulting je prostředí, které se neustále mění, a s tím i kritéria, podle kterých v daný moment hledáme nové spolupracovníky k nám do businessu. Kromě toho, že musí mít konkrétní kompetence, které jsou definované danou pozicí, tak je samozřejmě velmi důležitý aspekt, jak budou fungovat v konkrétním týmu, jejich přístup, chuť se aktivně podílet a jestli daná role opravdu odpovídá jejich silným stránkám. Co se týče historie kandidáta, pokud jde o někoho s kratší nebo žádnou profesní zkušeností, tak potom se zajímáme, zda při studiu pracoval/a, jestli se účastnil/a mimoškolních aktivit. Obecně si stojím za tím, že tzv. soft skills a lidský kontext daného kandidáta a týmu, ve kterém má působit, je klíčový.

Když se podíváte na CV uchazeče, čemu přikládáte největší váhu?
Toto je velmi individuální a opravdu záleží na konkrétním případu a koho zrovna v daný moment s kolegy v businessu hledáme. To, že je to individuální, vychází v podstatě z toho, že ke každému člověku u nás v Consultingu přistupujeme na individuální bázi, tedy sice nastupuje na konkrétní pozici, kde jsou vymezeny základní oblasti, kterým se bude věnovat, ale také se od začátku bavíme s daným člověkem o tom, jak by si tu svou roli chtěl postavit sám. Takže to, že vám bude například na CV chybět nějaký skillset nebo zkušenost, kterou hledáme, nemusí nutně znamenat, že vás kvůli tomu nepozveme na pohovor. Nedílnou součástí je osobní rozvoj každého kandidáta, a to jak v oblasti soft skills, tak v technických kompetencích. S každým potenciálně zajímavým kandidátem si poté, co nám pošle své CV, voláme a o jednotlivých zkušenostech a tématech, která jsou pro nás na danou pozici důležitá, se bavíme a pak se rozhodujeme, zda oboustranně dává smysl se potkat na pohovoru.

Jaké dovednosti jsou podle vás nyní v kurzu?
Obecně lze asi říct, že nyní je důležité mít přesah nejen do konkrétní oblasti, co člověka zajímá a být v ní expert, ale mít i zájem o technologie a inovace a vše, co sebou přináší. To vše samozřejmě ve spojení s konkrétními kompetencemi v oblasti soft skills, jako je schopnost se přizpůsobit, selský rozum, schopnost se zorientovat ve složitém prostředí, tématu, být týmový hráč ale také být samostatný a odpovědný. Hodně se k nám do Consultingu hlásí kandidáti, kteří se často již v rámci studia nebo sami doma učí nejrůznější analytické nástroje, programování, cloudová řešení, baví je umělá inteligence a chtějí se v technologiích posouvat dopředu a vnímají, že u nás si to mohou zkusit prací na projektech a zároveň tak proniknout do světa Consultingu.

Milan Kulhánek
Partner
Oddělení poradenských služeb Deloitte Česká republika

Podle čeho si vybíráte své spolupracovníky?  

 • Motivace, kompetence a podobné hodnoty.  
 • Motivace je stěžejní - proč si daný uchazeč/ka zvolil zrovna naší organizaci? Jak toto rozhodnutí ovlivňuje jeho/její osobní cestu? Jak jemu/jí může INCIEN napomoci při naplňování této cesty?
 • Kompetence – je daný uchazeč/ka dostatečně kompetentní pro danou roli? Resp. má dostatečné odborné vzdělání? 
 • Hodnoty - málo probírané, ale nezbytné. 

Když se podíváte na CV uchazeče, čemu přikládáte největší váhu?  

 • Jazyková vybavenost (AJ téměř povinně). 
 • Zkušenosti a kompetence v návaznosti na roli uchazeče (důležitější je nicméně motivace a otevřenost se dané kompetence nutné pro roli naučit). 
 • Zahraniční zkušenost, rozhled, přesah. 
 • Záleží, jak moc je role určená pro specialisty či pro jednotlivce, kde je více nezbytný přesah.

Jaké dovednosti jsou podle vás nyní v kurzu?  

 • Schopnost pracovat v týmu  
 • Jazyková vybavenost  
 • Udržitelnost, klimatická změna (záleží na roli, která je vyhledávána) -  obecně přesah své vlastní role do jiných oblastí  
 • Efektivní komunikace 

Pavel Zedníček
Provozní ředitel
Institut Cirkulární Ekonomiky

Podle čeho si vybíráte své spolupracovníky?  
Podle charakteru, praktických dovedností a přístupu k řešení problémů. Sektor vzdělávání a menších firem vyžaduje být srdcař, obrovskou míru kreativity a flexibility a nekonečné energie. Současně se nám líbí, když mají kolegové i dlouhodobou vizi a rozumí moderním trendům v podobě udržitelnosti a spolupráce skrze partnerství a komunity.  

Když se podíváte na CV uchazeče, čemu přikládáte největší váhu?  
Zkušenostem a referencím. Ostatní položky jsou zcela nepodstatné a roli hraje pouze profesionalita strukturování celého CV a jak nad ním student uvažuje.  

Jaké dovednosti jsou podle vás nyní v kurzu?  
To se liší pozice od pozice. Odlišné jsou pro sales, odlišné pro marketing a odlišné pro datovou analýzu nebo business development. Právě z toho důvodu bych zdůraznil všeobjímající dovednosti v podobě projektového řízení, kreativního uvažování a komunikace. Stále ale platí, že i my předpokládáme, že absolventi nic neví a musíme je na vše připravit od začátku. Čím méně to platí, tím jsme nadšenější :) 

Tomáš Hülle
zakladatel ECCEDU a Xflow.cz

Linkedin: linkedin.com/in/tomas-hulle/ 
Facebook: facebook.com/tomas.hulle 
Instagram: instagram.com/tomas.hulle/
Twitter: twitter.com/TomasHulle

Web: www.xflow.cz
Web: www.eccedu.net, European Centre for Career Education

Podle čeho si vybíráte své spolupracovníky?
Náš tým se zabývá vývojem softwaru, proto za nejdůležitější považuji odborné znalosti a schopnost samostatného řešení problémů. Zároveň se mi zdá velmi podstatné, aby kandidát zapadl do současného týmu. Měl by se tedy projevit jako sympatický člověk. Není potřeba se bát odmítnutí kvůli nervozitě, zkušení manažeři u pohovoru umí rozpoznat nervozitu od osobnosti uchazeče.

Když se podíváte na CV uchazeče, čemu přikládáte největší váhu? 
Zkušenosti s námi používanými konkrétními technologiemi jsou pro mne prvním, co v CV hledám. V tomto bych zejména kandidátům, kteří kariéru teprve začínají, určitě doporučil zmínit i relevantní školní či zájmové projekty, zabývající se podobnou činností. Pokud se hlásí například na pozici C++ programátora, i vlastnoručně naprogramovaná autodráha v tomto jazyce může být důvodem k pozvání na pohovor.

Jaké dovednosti jsou podle vás nyní v kurzu?
Schopnost jít s dobou. Tempo růstu technologií je obrovské a člověk, který si o nich dokáže udržet přehled a zároveň je i sám efektivně využívat, se ve světě určitě neztratí.

Dalibor Říha
Software Design Team Leader - Detekční přední kamery
Valeo R&D Praha

LinkedIn:  linkedin.com/company/valeo/mycompany/verification/
Facebook: facebook.com/Valeo.Group/
YouTube: youtube.com/user/ValeoGroup
Web: www.valeo.com/cs/ceska-republika/

Podle čeho si vybíráte své spolupracovníky?  
Podle CV, dále podle osobního pohovoru a referencí. 

Když se podíváte na CV uchazeče, čemu přikládáte největší váhu?  
Strukturovanému CV, motivaci,  popisu praxe a zkušeností, referencím. 

Jaké dovednosti jsou podle vás nyní v kurzu?  
Technické znalosti, zkušenosti s řízením lidí, jazyková vybavenost, komunikace. 

Ing. Jan Hroch
výkonný ředitel
Česká společnost pro údržbu, z.s. 

LinkedIn: www.linkedin.com/in/hroch-jan
Web: www.udrzba-cspu.cz

Podle čeho si vybíráte své spolupracovníky?  
Každá pozice vyžaduje jiný typ osobnosti a zkušeností, ale když pominu profesní předpoklady, jsou velmi důležité osobní vlastnosti konkrétního člověka. Kladu silný důraz na týmovost a mým cílem je budovat prostředí, ve kterém se kolegové podporují a rádi spolupracují.  Nadační činnost v mém pojetí je o kvalitních projektech pro veřejnost i velké korporátní společnosti. Od svých kolegů tak vyžaduji skvělé komunikační a projektové schopnosti, spolehlivost, ale i nezbytnou empatii v komunikaci s příjemci naší pomoci z řad nemocničních zařízeních i rodin.  
 
Když se podíváte na CV uchazeče, čemu přikládáte největší váhu?
Jsou to poslední získané zkušenosti, realizované projekty a určitě mě zajímá i úroveň dosaženého vzdělání. Svou pozornost zaměřuji i na mimopracovní aktivity a zájmy kandidáta, ke kterým se v pohovoru vracím, a které mi pomáhají poznat osobnost budoucího kolegy v širším kontextu.  

Jaké dovednosti jsou podle vás nyní v kurzu?
Hledání zajímavých řešení, přemýšlení v souvislostech, samostatnost, spolehlivost, ale i schopnost věci dotáhnout v potřebné kvalitě a s ohledem na rozpočet. To jsou v mých očích univerzální kvality, které jsou trvalé a nezbytné i v dnešním dynamicky se měnícím prostředí.

Jan Fischer, MLitt.
Ředitel
Nadační fond Kapka naděje

LinkedIn: linkedin.com/in/janfischerjunior/ 
Web: www.kapkanadeje.cz

Podle čeho si vybíráte své spolupracovníky?
Své spolupracovníky si vybírám podle celkového dojmu. Záleží mi především na tom, kolik věci už stihli v životě podniknout, naučit se, prožít. Uvažuji o jejich schopnosti rychle pochopit nové informace, situace, posouvat dál znalosti celého týmu, věnovat se postupně všem aktivitám, které jsou pro vědeckou práci nutné, tzn. vychození nových metodických postupů, výuka mladších kolegů, výjezdy na zahraniční pracoviště, ochota pracovat bez ohledu na pracovní dobu v obdobích, kdy je to nutné pro dosažení stanovených cílů.  

Když se podíváte na CV uchazeče, čemu přikládáte největší váhu?
Největší váhu přikládám samostatnosti. Z CV musí vyplývat, že uchazeč je osobností, která se dokáže rozhodovat a jednat samostatně, ale zároveň má velký smysl pro týmovou práci. Při pohovoru musím mít pocit, že i přes vlastní cílevědomost, u něj bude vždy důležitější pomáhat ostatním a podílet se na chodu celého týmu.

Jaké dovednosti jsou podle vás nyní v kurzu?
Z konkrétních dovedností bych jmenovala přesvědčivou znalost angličtiny, rychločtení, ale i rychlé psaní, detailní pochopení souvislostí problému, který dotyčný má řešit (povrchní znalosti ze školy je potřeba doplnit samostudiem). Dále jsou ale důležité další vlastnosti jako motivovanost, nadšení, ochota učit se nové věci, pracovitost a preciznost, týmová práce, časová i myšlenková flexibilita. 

Markéta Marečková
Česká zemědělská univerzita

Web: http://wp.czu.cz/cs/index.php/?r=1071&mp=person.info&idClovek=26945
Researcher ID, WoS, D-9898-2017

×

Tipy a triky na Váš e-mail