Dodatek k profesní kvalifikaci

Dodatek k profesní kvalifikaci

Od podzimu 2019 si mohou o dodatek k profesní kvalifikaci zažádat všichni, kdo složili zkoušku v rámci Národní soustavy kvalifikací a obdrželi osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Výhody dodatku k osvědčení o získání profesní kvalifikace:

  • Dodatek je vydáván v anglickém jazyce a uvádí odborné kompetence dané kvalifikace.
  • Je vystavován zdarma.
  • Pomůže jako příloha k životopisu při uplatnění na trhu práce v ČR i zahraničí.

Stáhněte si vzory dodatků k osvědčení o profesní kvalifikaci v angličtině v pdf

Jak lze dodatek k profesní kvalifikaci získat?

Dodatek lze získat dvěma způsoby:

1. Oslovit autorizovanou osobu, která vám osvědčení o získání profesní kvalifikace vydala, a požádat ji o vydání dodatku v systému ISKA.

2. Pokud autorizovaná osoba nepoužívá informační systém ISKA, můžete požádat e-mailem o vydání dodatku na europass@npi.cz. Žádost musí obsahovat: kód a název profesní kvalifikace, jméno a adresu autorizované osoby a datum vydání osvědčení o profesní kvalifikaci.Co je Národní soustava kvalifikací (NSK)?

Národní soustava kvalifikací je soubor profesních kvalifikací, které lze zakončit zkouškou u autorizované osoby. Zkouška má zákonem definovaný průběh a obsah a po jejím složení každý získává tzv. osvědčení o profesní kvalifikaci. 

Nejčastěji využívané profesní kvalifikace (k roku 2021) 

Strážný 147 994
Sportovní masáž 17 177
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 10 373
Kosmetička 6 478
Manikérka a nehtová designérka 4 084
Realitní zprostředkovatel 3 546
Pedikérka a nehtová designérka 3 385
Příprava teplých pokrmů 3 013
Topenář – montér kotlů na biomasu 2 935
Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů 2 810
Personalista/personalistka 2 412
Asistent/asistentka 2 324
Lektor dalšího vzdělávání 2 029
Florista 1 914

Poptávka po dodatku k profesní kvalifikaci

Největší poptávku jsme v roce 2019 měli z příhraničních regionů na profesní kvalifikace chůva a kvalifikace v gastronomii. V roce 2020 jsme zaznamenali poptávku po technických a elektro kvalifikacích.

Autorizované osoby v NSK

Autorizované osoby k jednotlivým profesním kvalifikacím lze najít na portále Národní soustavy kvalifikací (NSK) www.narodnikvalifikace.cz, kde je u každé profesní kvalifikace, která má autorizované osoby, uveden jejich seznam. Například seznam autorizovaných osob u profesní kvalifikace Montér elektrických instalací najdete na webu o národních kvalifikacích.

Informace pro a o autorizovaných osobách NSK najdete na webu Národní soustavy kvalifikací: 

×

Tipy a triky na Váš e-mail