Dodatek lze získat dvěma způsoby:

1. Oslovit autorizovanou osobu, která Vám osvědčení o získání profesní kvalifikace vydala, a požádat ji o vystavení.

2. Pokud autorizovaná osoba například zanikla nebo dodatky nevydává, můžete požádat e-mailem o vydání dodatku na europass@npicr.cz. Žádost musí obsahovat: kód a název profesní kvalifikace, jméno a adresu autorizované osoby a datum vydání osvědčení o profesní kvalifikaci.

Dodatek je vydáván pouze v angličtině. V češtině ani v jiném cizím jazyce než angličtině vydáván není.

Ano, dodatek lze získat i zpětně oslovením autorizované osoby s žádostí o vydání. Pokud autorizovaná osoba zanikla, obraťte se na nás. Žádost zašlete na náš e-mail europass@npicr.cz, který musí obsahovat následující informace: kód a název profesní kvalifikace, jméno a adresu autorizované osoby a datum vydání osvědčení o profesní kvalifikaci.

Autorizované osoby mohou generovat dodatky spolu s osvědčeními ze systému ISKA. 

V případě, že systém ISKA nevyužíváte, ale přesto byste rádi dodatky vydávali, obraťte se prosím na narodnikvalifikace.cz/Kontakt.

Štítky

×

Tipy a triky na Váš e-mail