Jak má vypadat tvé portfolio

Jak má vypadat tvé portfolio

Portfolio je složka vašich dokladů, certifikátů a dokumentů úspěchů, kterou můžete kdykoliv použít pro různé účely. Portfolio je užitečný pomocník nejen pro hledání práce a pro rozvoj a plánování vaší kariéry, ale umožňuje vám zamyslet se nad vašimi získanými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi, ale také potřebami pro váš další osobní a profesní rozvoj.

V současné době digitální a online komunikace se proměňuje i forma portfolia. Digitální technologie umožňují vytvářet jeho elektronickou verzi, tzv. e-portfolio. Do něj si můžete ukládat elektronické doklady, fotografie, videospoty, zvukové záznamy a online prezentaci. Můžete tak ukázat to nejlepší, představit se, ucházet se o práci, zakázku, projekt, přihlásit se ke studiu, získat nové kontakty a posunout se dál. Portfolio se tak může stát důležitým dokumentem v celoživotním učení.


Co patří do portfolia?

Základem portfolia je strukturovaný životopis. Europass nabízí zdarma online šablonu životopisu k vyplnění, kterou si každý vyplňuje sám stejně jako online formulář pro vyplnění motivačního dopisu. Při jejich vyplňování jsou k dispozici nápomocné rady včetně konkrétních ukázek. Dokumenty se také samy naformátují.

Do portfolia dále patří doklady o vašem vzdělání a kvalifikaci, o studijních nebo pracovních stážích a o vaší dobrovolnické zkušenosti. Z těchto dokumentů je jasné, jaký byl obsah a úroveň vašeho vzdělání. Je na nich uvedená i úroveň kvalifikace pod zkratkou EQF (Evropský rámec kvalifikací).

Do portfolia dále patří ukázky vaší práce, kterými se chcete prezentovat, certifikáty o jazykových dovednostech (např. TOEFL, FCE z angličtiny nebo DELF z francouzštiny), seznam projektů z vašeho minulého zaměstnání a jejich popis, reference, plány či cíle, kterých chcete v budoucnu dosáhnout. 

Jak získat jednotlivé doklady Europassu

Některé doklady si vyplňujete sami, o jiné je potřeba zažádat, další jste možná dostali nebo dostanete ve škole spolu s vysvědčením nebo diplomem.

Životopis si píše každý sám. Můžete ho vyplnit do online formuláře.

Motivační dopis si také píše každý sám, lze ho napsat do online šablony.

Doklad o stáži vám vystaví organizace, která vás vyslala na stáž, ve spolupráci s hostitelskou organizací a Národním centrem Europass.

Doklad o dobrovolnictví vyplňuje vysílající organizace (např. nevládní organizace, agentura, spolek) a/nebo hostitelská organizace (firma, nevládní organizace apod.)

Dodatek k osvědčení vám vydá buď vaše střední škola spolu s vysvědčením nebo osvědčením, nebo si o něj zažádáte sami v databázi pro vydávání dodatků. K dispozici máte čtyři jazykové verze.

Dodatek k diplomu dostávají všichni absolventi českých vysokých škol od roku 2006 spolu s diplomem. Absolventi vyšších odborných škol ho získají v případě, že jim dodatek jejich škola vystaví.

Dodatek k profesní kvalifikaci lze získat v případě, že máte osvědčení o získání profesní kvalifikace, a to buď u autorizované osoby, která vám osvědčení o získání profesní kvalifikace vydala, nebo v Národním centru Europass.

Do roku 2018 byl jedním z dokladů Europassu také samostatný jazykový pas. Základní stupnice jazykových dovedností včetně kritérií sebehodnocení je stále důležitou součástí životopisu. Více informací najdete v článku Jak do životopisu vyplnit jazykové dovednosti.