Jak má vypadat tvé portfolio

Jak má vypadat tvé portfolio

Portfolio je digitální složka vašich certifikátů, diplomů, vysvědčení a dalších dokladů, včetně životopisu, motivačního dopisu nebo ukázek vaší práce a ocenění. Můžete se v něm představit, ukázat to nejlepší, co máte za sebou, a ucházet se tak o práci, zakázku, projekt nebo se přihlásit ke studiu, získat nové kontakty a posunout se dál.

Europass portfolio umožňuje kromě souborů ve Wordu a PDF nahrávat i fotografie a obrázky, zvukové záznamy nebo videa. Své portfolio tak můžete mít mnohem rozmanitější. Vytvoříte si jej po založení Europass profilu a kdykoli budete mít přístup ke všem svým dokladům a záznamům.

Vytvořit Europass profil a založit portfolio 

 

Co patří do portfolia?

Základem portfolia je strukturovaný životopis. Europass nabízí zdarma online šablonu životopisu k vyplnění, kterou si každý vyplňuje sám stejně jako online formulář pro vyplnění motivačního dopisu. Při jejich vyplňování jsou k dispozici nápomocné rady včetně konkrétních ukázek. Dokumenty se také samy naformátují.

Do portfolia dále patří doklady o vašem vzdělání a kvalifikaci, o studijních nebo pracovních stážích a o vaší dobrovolnické zkušenosti. Z těchto dokumentů je jasné, jaký byl obsah a úroveň vašeho vzdělání. Je na nich uvedená i úroveň kvalifikace pod zkratkou EQF (Evropský rámec kvalifikací).

Do portfolia dále patří ukázky vaší práce, kterými se chcete prezentovat, certifikáty o jazykových dovednostech (např. TOEFL, FCE z angličtiny nebo DELF z francouzštiny), seznam projektů z vašeho minulého zaměstnání a jejich popis, reference, plány či cíle, kterých chcete v budoucnu dosáhnout. Cokoliv, co vám přijde důležité si uchovat a moci se k tomu vrátit.

Jak vidí portfolio personalista?

Portfolio je víc než životopis 

Rozhovor s personalistkou Hanou Šilhanovou

Co je z pohledu personalisty portfolio – co se z něj personalista o uchazeči dozví? 

Jde o soubor dokumentů a podkladů, které mi jako personalistovi přiblíží pracovní život kandidáta, lépe jej poznám a tím pádem i lépe odhadnu, zda se hodí na dané místo nebo zda by se třeba nehodil do jiného týmu. Je to více než životopis.   

Kolik dokladů nebo souborů si tam uchazeč má vložit, aby personalistu nezahltil a zároveň ukázal, čím se pro danou pozici hodí? 

Základem je samozřejmě životopis a motivační dopis. Hodit se mohou ukázky práce či pracovní portfolio nebo hodnocení od předchozího zaměstnavatele či klienta. U čerstvých absolventů potom doklady o stáži či dobrovolnické činnosti. 

Co všechno si do portfolia máme dát? A jakou formu by mělo mít, preferuje se v současnosti online forma? 

Myslím, že portfolio se hodí na více příležitostí než jen na hledání práce. Kolikrát jsem si říkala: „Kéž bych si uložila tu prezentaci, ta by se mi teď hodila.“ Online forma je výhodou, stejně jako to, že lze portfolio nebo jeho část sdílet s náborářem, který už si otevře to, co potřebuje. 

Jsou pro personalisty důležité různé certifikáty o absolvovaných kurzech nebo školeních a dalším vzdělávání? 

Některé firmy na to dbají hodně, jiné vůbec. Většinu firem zajímá především vzdělání relevantní praxi. Pokud na pozici vyžadují např. green belt a já mám oficiální certifikát, tak bych jej určitě nasdílela, bude to totiž moje výhoda. 

Patří do portfolia i naše cíle a popis toho, čeho chceme do budoucna dosáhnout? Pokud ano, kam s takovou informací a jak ji zpracovat?   

Zaznamenat si cíle je velmi užitečné, protože na ně někdy v rámci každodenních činností zapomínáme. V Europass portfoliu si například mohu navolit svoje dovednosti – ty co mám, ale i ty, kterých chci dosáhnout. Pak si vytyčit cestu k nim, například najít si kurz nebo zažádat v práci o projekt a třeba jednou za rok se podívat do profilu, jak si stojím. 

Komu byste doporučila mít založený profil Europassu? 

V podstatě každému už od střední školy. Je fajn mít na jednom místě všechny podklady, moci se snadno vracet k životopisu apod. Ale Europass profil může snadno pomoci i se studiem či prací v zahraničí. Řekla bych, že časem půjde o zcela běžnou praxi. 

Výhody a využití portfolia

Portfolio se dnes netýká již jen uměleckých oborů, designu nebo dalších kreativních profesí. V každém oboru nebo oblasti stojí za to mít své portfolio, které využijete v průběhu celého života. Portfolio je užitečný pomocník nejen při hledání práce a pro rozvoj a plánování vaší kariéry, ale umožňuje vám zamyslet se nad vašimi získanými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi, ale také potřebami pro váš další osobní a profesní rozvoj. Můžete v něm mít uložené různé verze životopisů a motivačních dopisů, diplomy, certifikáty, vysvědčení apod. Portfolio se tak může stát důležitým dokumentem v celoživotním vzdělávání. 

Jak získat jednotlivé doklady Europassu

Některé doklady si vyplňujete sami, o jiné je potřeba zažádat, další jste možná dostali nebo dostanete ve škole spolu s vysvědčením nebo diplomem.

Životopis si píše každý sám. Můžete ho vyplnit do online formuláře.

Motivační dopis si také píše každý sám, lze ho napsat do online šablony.

Doklad o stáži vám vystaví organizace, která vás vyslala na stáž, ve spolupráci s hostitelskou organizací a Národním centrem Europass.

Doklad o dobrovolnictví vyplňuje vysílající organizace (např. nevládní organizace, agentura, spolek) a/nebo hostitelská organizace (firma, nevládní organizace apod.)

Dodatek k osvědčení vám vydá buď vaše střední škola spolu s vysvědčením nebo osvědčením, nebo si o něj zažádáte sami v databázi pro vydávání dodatků. K dispozici máte čtyři jazykové verze.

Dodatek k diplomu dostávají všichni absolventi českých vysokých škol od roku 2006 spolu s diplomem. Absolventi vyšších odborných škol ho získají v případě, že jim dodatek jejich škola vystaví.

Dodatek k profesní kvalifikaci lze získat v případě, že máte osvědčení o získání profesní kvalifikace, a to buď u autorizované osoby, která vám osvědčení o získání profesní kvalifikace vydala, nebo v Národním centru Europass.

Do roku 2018 byl jedním z dokladů Europassu také samostatný jazykový pas. Základní stupnice jazykových dovedností včetně kritérií sebehodnocení je stále důležitou součástí životopisu. Více informací najdete v článku Jak do životopisu vyplnit jazykové dovednosti.

×

Tipy a triky na Váš e-mail