Dodatek k diplomu

Dodatek k diplomu

Dodatek k diplomu je dokument, který je vydáván spolu s vysokoškolským diplomem nebo diplomem z vyšší odborné školy. Absolventi českých vysokých škol získávají dodatek k diplomu od roku 2006 automaticky. Také většina vyšších odborných škol vydává dodatky k diplomu absolventům spolu s vysvědčením o absolutoriu a diplomem.

Výhody dodatku k diplomu:

  • Je vydáván bezplatně v českém a cizím jazyce, zpravidla v angličtině.
  • Napomáhá lepšímu porozumění dosažené kvalifikaci, především v zahraničí.
  • Lze ho přiložit k životopisu.
  • Může pomoci při hledání práce, brigády nebo dalšího studia doma i v zahraničí.
  • Dodatek k diplomu VOŠ uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě.

K určení evropské úrovně kvalifikace slouží převodník EQF a ISCED.

Jak získáte dodatek k diplomu?

Vydávání dodatků k diplomu je v kompetenci vyšších odborných a vysokých škol.

Vyšší odborné školy

Dodatek svým absolventům společně s absolventským diplomem vydává více než 85 % vyšších odborných škol, přestože ze zákona tuto povinnost nemají. VOŠ mohou pro vydávání dodatku využít program Bakaláři nebo formuláře, které připravilo Národní centrum Europass, včetně doporučení a pokynů pro zpracování. Metodický postup pro tisk formulářů Europass v programu Bakaláři a dokument Dodatek k diplomu absolventa vyšší odborné školy najdete níže. 

metodika EDD program Bakalari 2020    EDD-VOS-metodicka-doporuceni-a-pokyny-pro-jeho-zpracovani-2020

Vysoké školy

Od roku 2006 vydávají české vysoké školy dodatek k diplomu všem svým absolventům spolu s vysokoškolským diplomem na základě novely zákona o vysokých školách č. 552/2005 Sb.  

Vzhledem k systémovému řešení vydávání dodatků spolu s diplomy nemohou školy vydávat dodatky zpětně před tímto rokem. Přesto doporučujeme obrátit se na studijní oddělení VŠ, kde jste studovali s dotazem, zda můžete získat nějaký ekvivalent – například výpis studovaných předmětů apod.

Vzor dodatku k diplomu ke stažení v pdf

Stáhněte si formuláře dodatků k diplomu pro VOŠ ve wordu

×

Tipy a triky na Váš e-mail