Výsledky hledání

Doklad o stáži (Europass mobilita)
Doklad o stáži zaznamenává evropskou nebo národní studijní, případně pracovní stáž, a informuje tak školu nebo potenciálního zaměstnavatele o zkušenostech a praktických dovednostech, které absolvent stáže získal doma i v zahraničí. Doklad o stáži vyplňuje zpravidla vysílající organizace (např. škola, zaměstnavatel, nevládní organizace,…
https://europass.cz/co-je-europass/doklad-o-stazi
Dodatek k osvědčení
Každý, kdo absolvoval střední školu v České republice, může získat dodatek k osvědčení. Je to dokument, který doplňuje osvědčení o středním a středním odborném vzdělání, konkrétně vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list a vysvědčení o maturitní zkoušce. Dodatek k osvědčení převádí procenta úspěšnosti maturity na známky od…
https://europass.cz/co-je-europass/dodatek-k-osvedceni
Dodatek k diplomu
Dodatek k diplomu je dokument, který je vydáván spolu s vysokoškolským diplomem nebo diplomem z vyšší odborné školy. Absolventi českých vysokých škol získávají dodatek k diplomu od roku 2006 automaticky. Také většina vyšších odborných škol vydává dodatky k diplomu absolventům spolu s vysvědčením o absolutoriu a diplomem. Výhody dodatku k…
https://europass.cz/co-je-europass/dodatek-k-diplomu
Motivační dopis
Motivační dopis je důležitý dokument, ve kterém máte možnost upozornit na své silné stránky a zdůraznit zkušenosti a dovednosti, které jsou pro dané místo potřeba. Europass jako jediný nabízí zdarma online šablonu k vyplnění motivačního dopisu, který využijete při hledání práce, brigády nebo při dalším studiu nebo při žádosti o stáž v rámci…
https://europass.cz/co-je-europass/motivacni-dopis
×

Tipy a triky na Váš e-mail