Často kladené otázky

Jde o portfolio dokladů, které Vám zajistí srozumitelnost Vašich dovedností a kvalifikací v Evropě. Více na stránce Co je Europass.

Vystavení dokladů a využití služeb Europassu je zdarma.

Životopis si vyplňujete sami v online formuláři.

Doklad o stáži Europass mobilita a doklad o dobrovolnictví, dodatky k osvědčení, diplomu a profesním kvalifikacím Vám vydají příslušné organizace nebo Národním centru Europass ČR.

   

Po vyplnění si svůj životopis můžete stáhnout do svého počítače nebo mobilního zařízení (5. krok při tvorbě CV). Pokud nevyužíváte editor jako “Host”, ale vytvořili jste si i svůj profil, můžete si životopis vložit do sekce “Moje knihovna”.

K vytvořenému životopisu a profilu máte přístup jen Vy. Registrovaní uživatelé mohou svůj profil nebo jeho část prostřednictvím odkazu sdílet i s někým jiným, například zaměstnavatelem, v rámci výběrového řízení. Platnost odkazu ke sdílení profilu lze časově ohraničit.

Váš dříve uložený životopis si můžete kdykoliv do online editoru zpět nahrát přes políčko Nahrát soubor (umístěné vpravo dole) a dle potřeby upravit a opět uložit. 

Nahrát životopis

Do editoru lze zpětně nahrát pouze životopisy vytvořené právě v tomto editoru. V případě vytvořeného profilu se uložený životopis nahraje skrze profil klinutím na ikonu “já” a následným krokem v levé dolní nabídce – vytvořit životopis. 

Další možností je cesta skrze odkaz nad profilem (druhý obrázek).

Vytvoření životopisu

 

   

Pokud jste dodatek nezískali rovnou spolu s absolventským osvědčením ze střední školy (tj. vysvědčením o závěrečné zkoušce, výučním listem, vysvědčením o maturitní zkoušce), můžete si zažádat individuálně v Národním centru Europass v databázi k vydávání dodatků.

Ne, dodatek je vydáván zdarma.

Dodatek můžete získat v češtině, angličtině, němčině nebo francouzštině. Do jiných jazyků dodatky nepřekládáme.

   

Dodatek k diplomu vydávají svým absolventům vysoké a vyšší odborné školy. České vysoké školy vydávají dodatek k diplomu všem svým absolventům spolu s vysokoškolským diplomem od roku 2006 na základě novely zákona o vysokých školách č. 552/2005 Sb.

Dodatek k diplomu vydává také více než 85 % vyšších odborných škol, přestože ze zákona tuto povinnost nemají.

Ne, dodatek nenahrazuje diplom ani nezaručuje automatické uznání kvalifikace. Napomáhá však lepšímu porozumění získanému vzdělání, obsahuje více informací o průběhu studia a je v cizím jazyce.

Vysoké a vyšší odborné školy vydávají dodatky zpravidla v angličtině.

   

Dodatek lze získat dvěma způsoby:

1. Oslovit autorizovanou osobu, která Vám osvědčení o získání profesní kvalifikace vydala, a požádat ji o vystavení.

2. Pokud autorizovaná osoba například zanikla nebo dodatky nevydává, můžete požádat e-mailem o vydání dodatku na europass@npicr.cz. Žádost musí obsahovat: kód a název profesní kvalifikace, jméno a adresu autorizované osoby a datum vydání osvědčení o profesní kvalifikaci.

Dodatek je vydáván pouze v angličtině. V češtině ani v jiném cizím jazyce než angličtině vydáván není.

   

Doklad o stáži vydává organizace, která vysílá budoucího držitele dokumentu za studijními či pracovními zkušenostmi. Může to být škola, která tento doklad vydává pro své žáky, nebo také společnost vysílající pracovníky do jiné organizace v ČR nebo v zahraničí.  

V případě, že stáž je realizována zprostředkovatelem či koordinátorem Erasmus+ (např. INEX, Tandem) nebo jiných projektů, doklad je vydáván v součinnosti s touto organizací. 

U stáží, které nebyly vázány na vysílající organizaci či zprostředkovatele, je vydání dokumentu na spolupráci mezi stážistou a přijímající organizací. Jde např. o individuální stáže ve firmách.  

Vzor ke stažení

Přijímající organizace zpravidla vyplňuje kolonky 26-32 sloužící k popisu získaných dovedností během stáže a potvrzuje dokument podpisem referenční osoby. 

Vydávání dokladu má obvykle v programu Erasmus+ na starost vysílající organizace dle postupů dané země. Předpřipravený doklad, někdy opatřený číslem formuláře (dle postupů země vysílající organizace) přijímající organizace pouze doplní a potvrdí podpisem referenční osoby.   

V případě jiného programu nebo dohody můžete i vy jako přijímající organizace vystavit ve spolupráci s účastníkem stáže tento doklad a potvrdit/ podepsat. 

Dny příjezdu a odjezdu se do dokladu většinou neuvádí. Uvádí se pouze, pokud i v tyto dny již probíhala nějaká vzdělávací/studijní/stážová aktivita.

   

Doklad o dobrovolnictví mohou vystavovat všechny organizace, jež s dobrovolníky spolupracují. V případě, že doklad neobdržíte na závěr své dobrovolnické aktivity, můžete si formulář stáhnout na stránce Doklad o dobrovolnictví, vyplnit ho a požádat příslušnou osobu v dané organizaci o jeho potvrzení.

Vydávání dokladu o dobrovolnictví není povinné, záleží na rozhodnutí dané instituce.

Doklad o dobrovolnictví je dokument, který Vám pomůže doložit zkušenosti a dovednosti získané během dobrovolnické stáže. Využít ho můžete při hledání práce, brigády i během studia.

Štítky

×

Tipy a triky na Váš e-mail