Často kladené otázky

Jde o portfolio dokladů, které Vám zajistí srozumitelnost Vašich dovedností a kvalifikací v Evropě. Více na stránce Co je Europass.

Vystavení dokladů a využití služeb Europassu je zdarma.

Životopis si vyplňujete sami v online formuláři.

Doklad o stáži Europass mobilita a doklad o dobrovolnictví, dodatky k osvědčení, diplomu a profesním kvalifikacím Vám vydají příslušné organizace nebo Národním centru Europass ČR.

   

Váš vytvořený životopis si uložíte přes tlačítko Vygenerovat (v editoru vpravo dole). Poté si zvolíte umístění (Moje zařízení, E-mail, Dropbox atd.) a stáhnete. Životopis si můžete po vyplnění stáhnout v různých formátech. Doporučujeme, abyste si dokument uložili ve formátu Europass PDF, takto ho můžete později aktualizovat online.

Váš životopis si nemohou prohlížet třetí osoby. CV se neukládají na serverech Europassu (viz naše právní upozornění), ani na jiných webech. Váš životopis však můžete sami publikovat (zadání volby Publikujte CV vpravo dole) na nabízených pracovních portálech (např. Eures, Xing) – tedy pouze pokud si tuto možnost sami zvolíte.

Váš dříve uložený životopis si můžete kdykoliv do online editoru zpět nahrát přes políčko Nahrát soubor (umístěné vpravo dole) a dle potřeby upravit a opět uložit. Do editoru lze zpětně nahrát pouze životopisy vytvořené právě v tomto editoru.

   

Pokud jste dodatek nezískali rovnou spolu s absolventským osvědčením ze střední školy (tj. vysvědčením o závěrečné zkoušce, výučním listem, vysvědčením o maturitní zkoušce), můžete si zažádat individuálně v Národním centru Europass v databázi k vydávání dodatků.

Ne, dodatek je vydáván zdarma.

Dodatek můžete získat v češtině, angličtině, němčině nebo francouzštině. Do jiných jazyků dodatky nepřekládáme.

   

Dodatek k diplomu vydávají svým absolventům vysoké a vyšší odborné školy. České vysoké školy vydávají dodatek k diplomu všem svým absolventům spolu s vysokoškolským diplomem od roku 2006 na základě novely zákona o vysokých školách č. 552/2005 Sb.

Dodatek k diplomu vydává také více než 85 % vyšších odborných škol, přestože ze zákona tuto povinnost nemají.

Ne, dodatek nenahrazuje diplom ani nezaručuje automatické uznání kvalifikace. Napomáhá však lepšímu porozumění získanému vzdělání, obsahuje více informací o průběhu studia a je v cizím jazyce.

Vysoké a vyšší odborné školy vydávají dodatky zpravidla v angličtině.

   

Dodatek lze získat dvěma způsoby:

1. Oslovit autorizovanou osobu, která Vám osvědčení o získání profesní kvalifikace vydala, a požádat ji o vystavení.

2. Pokud autorizovaná osoba například zanikla nebo dodatky nevydává, můžete požádat e-mailem o vydání dodatku na europass@npicr.cz. Žádost musí obsahovat: kód a název profesní kvalifikace, jméno a adresu autorizované osoby a datum vydání osvědčení o profesní kvalifikaci.

Dodatek je vydáván pouze v angličtině. V češtině ani v jiném cizím jazyce než angličtině vydáván není.

   

Doklad o stáži (Europass mobilitu) vydává organizace, která vysílá budoucího držitele dokumentu do zahraničí.

Může to být škola, která tento doklad vydává pro své žáky nebo také společnost vysílající pracovníky do zahraničí.

Vydávání má na starost vždy vysílající organizace dle postupů dané země. Předpřipravený doklad, opatřený číslem formuláře (dle postupů země vysílající organizace) přijímající organizace pouze doplní a potvrdí podpisem referenční osoby a razítkem.

Dny příjezdu a odjezdu se do dokladu většinou neuvádí. Uvádí se pouze, pokud i v tyto dny již probíhala nějaká vzdělávací/studijní/stážová aktivita.

   

Doklad o dobrovolnictví mohou vystavovat všechny organizace, jež s dobrovolníky spolupracují. V případě, že doklad neobdržíte na závěr své dobrovolnické aktivity, můžete si formulář stáhnout na stránce Doklad o dobrovolnictví, vyplnit ho a požádat příslušnou osobu v dané organizaci o jeho potvrzení.

Vydávání dokladu o dobrovolnictví není povinné, záleží na rozhodnutí dané instituce.

Doklad o dobrovolnictví je dokument, který Vám pomůže doložit zkušenosti a dovednosti získané během dobrovolnické stáže. Využít ho můžete při hledání práce, brigády i během studia.

Štítky