Víte, co znamená zkratka EQF na vysvědčení?

Pomocí zkratky EQF s číslem 1-8 můžete jednoduše ukázat úroveň svého vzdělání, která je srozumitelná zaměstnavatelům a srovnatelná ve všech evropských zemích. Jde o Evropský rámec kvalifikací (European Qualification Framework).

PohovorV praxi můžete využít EQF ve své kariéře, při hledání pracovních příležitostí nebo dalšího studia. Zástupci škol nebo zaměstnavatelů doma i v zahraničí z úrovně EQF poznají, jakou úroveň kvalifikace máte, a lépe se orientují v tom, co od vás mohou očekávat. Jednotlivé úrovně EQF jsou popsány znalostmi a dovednostmi.  

Od roku 2017 je údaj o úrovní EQF součástí všech absolventských vysvědčeních, mezi něž patří vysvědčení v 9. třídě základní školy (EQF 2) nebo maturitní vysvědčení (EQF 4). Zkratka se dále objevuje na výučních listech absolventů dvou- a tříletých oborů (EQF 2 a 3), diplomech absolventů vyšších odborných škol (EQF 6) a diplomech po absolvování konzervatoří (EQF 6).  

Zkratka EQF je dále uvedena na dokumentech Europassu, konkrétně na dodatku k osvědčení, dokladu o studijní stáži a dodatku k osvědčení o profesní kvalifikaci. Vyplnit si ji můžete i do svého životopisu do části o vašem vzdělání.

Jak vám pomůže EQF ve vaší kariéře?

×

Tipy a triky na Váš e-mail