Víte, jak do životopisu vyplnit úroveň EQF a co to je?

Víte, jak do životopisu vyplnit úroveň EQF a co to je?

V Europass životopise máte již od roku 2012 možnost uvést úroveň své kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF).

Pomocí zkratky EQF a čísla 1-8 ukážete jednoduše zaměstnavateli, personalistovi nebo zástupci školy, na kterou se hlásíte, jakou úroveň kvalifikace máte a co od vás mohou ve studijní nebo pracovní rovině očekávat. Úrovně EQF jsou navíc srozumitelné a srovnatelné ve všech evropských zemích.


 

Co je EQF?

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework – EQF) je společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace v Evropské unii. Má osm úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace. Úrovně EQF jsou mezinárodně porovnatelné a jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi.

Příklad znalostí, dovedností a kompetencí u EQF 3

znalosti
dovednosti
kompetence
znalosti faktů, zásad, procesů a obecných pojmů v oboru práce nebo studia řada kognitivních a praktických dovedností požadovaných při plnění úkolů a řešení problémů výběrem a použitím základních metod, nástrojů, materiálů a informací

nést odpovědnost za splnění úkolů v práci nebo ve studiu při řešení problémů přizpůsobovat své chování okolnostem

 

EQF zahrnuje kvalifikace získané ve škole i mimo ni

Úrovně Evropského rámce kvalifikací třídí všechny kvalifikace bez ohledu na to, jakým způsobem je člověk získal. Počítají se tedy kvalifikace získané nejen ve škole, ale i v neformálním a dalším vzdělávání. Jde např. o profesní kvalifikace v Národní soustavě kvalifikací (NSK), která umožňuje lidem, kteří mají sice určitou dovednost, ale nemají k ní žádný doklad, získat osvědčení o tom, že tuto dovednost mají a něco doopravdy umí. Nemusí přitom chodit do školy, stačí, když složí zkoušku odborné způsobilosti, kde prokáží své znalosti a dovednosti. Více informací lze získat na www.narodni-kvalifikace.cz.

Úroveň EQF na vysvědčeních i dalších dokumentech Europassu

Údaj o úrovni EQF je uveden od roku 2012 i na dalších dokumentech Europassu – na dodatcích k osvědčení, na dodatcích k diplomu z VOŠ a dokladu o studijní stáži.

Od října 2017 je údaj o EQF uveden na všech absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu VOŠ. Údaj o EQF najdete také na osvědčení o získání profesní kvalifikace v rámci Národní soustavy kvalifikací.

Podrobné informace najdete v infografice Víte, jakou úroveň kvalifikace máte?

Víte, jakou máte úroveň EQF?

Pokud chcete zjistit, jaké úrovně kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací jste dosáhli, pomůže vám následující tabulka. Svou úroveň kvalifikace si můžete zjistit v první řadě podle svého dosaženého vzdělání. Pokud jste držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací (NSK), je u ní vždy uvedená příslušná úroveň EQF (pravý sloupec v tabulce).

ÚROVEŇ EQF DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ DOSAŽENÁ KVALIFIKACE V NSK – příklady
8 vysokoškolské – doktorský studijní program  
7 vysokoškolské – magisterský studijní program Lektor dalšího vzdělávání, Manažer kvality
6 vysokoškolské – bakalářský studijní program, vyšší odborné vzdělání (vč. konzervatoří) Manažer projektu, Technik kvality
5   Personalista, Průvodce cestovního ruchu
4 střední vzdělání s maturitní zkouškou (všeobecné, s odborným výcvikem, odborné) Horský průvodce, Chirurgický nástrojař
3 střední vzdělání s výučním listem (délka studia 3 roky) Ovocnář, Montér výtahů
2 základní vzdělání, střední vzdělání bez výučního listu, střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2 roky) Asfaltér, Dlaždič
1 základy vzdělání (základní škola speciální)  


Třetí úroveň EQF např. odpovídá v ČR střednímu vzdělání s výučním listem. Máte-li maturitu, dosáhli jste úrovně EQF 4. Kvalifikace absolventů vyšších odborných škol a absolventů bakalářského studia jsou přiřazeny k úrovni EQF 6, absolventům magisterského cyklu vysoké školy pak odpovídá úroveň EQF 7 a úroveň osmá dokončenému doktorandskému studiu. Pokud jste získali profesní kvalifikaci, zjistíte si úroveň EQF z osvědčení o získání profesní kvalifikace nebo na webu www.narodni-kvalifikace.cz

Jak vám pomůže EQF ve vaší kariéře?

Jak vyplnit úroveň EQF do životopisu

Když už víte, jaké úrovně EQF jste dosáhli, můžete si tento údaj vyplnit do životopisu. Úrovně EQF ("EQF levels") si vyplňte do části nazvané "Vzdělání, odborná příprava a kurzy", ke každé uvedené položce o vašem dosaženém vzdělání.

K určení evropské úrovně kvalifikace slouží převodník EQF a ISCED.

Příklady dokladů s vyplněnými údaji o úrovni kvalifikace podle EQF

×

Tipy a triky na Váš e-mail