Jak do životopisu vyplnit vzdělání a pracovní zkušenosti

Jak do životopisu vyplnit vzdělání a pracovní zkušenosti

Pracovní zkušenosti

Pro vašeho budoucího zaměstnavatele jsou nejdůležitější vaše praktické dovednosti. Začněte tedy výčtem pracovních zkušeností. Uveďte vždy pozici, zaměstnavatele, časové rozmezí (měsíc/rok – měsíc/rok), kdy jste zde pracovali. Každou pozici popište v několika odrážkách. Zaměřte se na náplň práce, stručně popište Vaši hlavní zodpovědnost, co se vám zde povedlo apod. U technické pozice můžete vypsat i používané technologie.

Uvádějte všechny pozice, začínejte vždy tou nejaktuálnější. V případě dlouhé profesní historie nemusíte rozepisovat všechna zaměstnání, stačí se zaměřit na posledních asi 15 let.

Co dělat, když nemám praxi?

Pokud jste absolvent a máte za sebou pouze brigády, které nesouvisí s pozicí, o kterou se ucházíte, stačí je pouze krátce zmínit. Když se jedná o brigádu v oboru, rozepište se více a dejte ji na první místo. Uveďte také, na jaký úvazek jste byl zaměstnán. Jestliže jste někde působil delší dobu jako dobrovolník, také si tuto zkušenost napište právě do této části CV.

Absolventi, kteří nemají žádnou výraznou praxi, si mohou dát na první místo vzdělání a až potom navázat pracovními zkušenostmi (brigády, stáže). V online šabloně Europassu lze tyto dvě části jednoduše prohodit jedním kliknutím.

Vzdělání

U vzdělání se uvádí nejvyšší stupeň dosaženého vzdělání, absolvovaná škola (střední či vysoká), ale také rekvalifikace a dlouhodobé kurzy. U vysoké školy vyplňte i vystudovaný obor, získaný titul, u čerstvých absolventů je vhodné zmínit i téma závěrečné práce.

V případě, že nemáte dostatek pracovních zkušeností a důraz ve vašem životopisu je kladen na vzdělání, můžete doplnit také střední školu, i přestože jste absolventem vyšší odborné či vysoké školy.

V kolonce Doplňující informace na konci životopisu lze zmínit jednorázový kurz, školení nebo certifikaci.

U každého uvedeného dosaženého stupně vzdělání vyplňte i úroveň EQF (= Evropský rámec kvalifikací), která pomáhá pochopit stupeň vzdělání a kvalifikace v rámci EU. Více informací najdete v článku Víte, jak do životopisu vyplnit úroveň EQF a co to je?

Jednotlivé stupně vzdělání seřaďte stejně jako zaměstnání, začněte tedy tím nejaktuálnějším a pokračujte dále podle roku ukončení. Pokud stále studujete, uveďte předpokládaný rok ukončení studia.

Časové mezery

U chronologických údajů si dávejte pozor na časové mezery. Pokud je mezi některými zaměstnáními (nebo mezi školou a prvním zaměstnáním) delší prodleva, je vhodné je vysvětlit v motivačním dopise nebo si připravit vysvětlení pro první kontakt s personalistou, který se na ně s velkou pravděpodobností bude ptát.

×

Tipy a triky na Váš e-mail