Jak do životopisu vyplnit osobní dovednosti

Jak do životopisu vyplnit osobní dovednosti

Část životopisu "Osobní dovednosti" slouží k popsání vašich osobnostních charakteristik, odborných, počítačových, jazykových a dalších dovedností.

Jazykové dovednosti

Do této části uveďte svůj mateřský jazyk a u cizích jazyků získané jazykové certifikáty a jazykovou úroveň pomocí stupnice A1-C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. S tímto označením pracuje většina personalistů, takže budou mít jasnou představu, jak na tom s cizími jazyky jste. Online šablona Europassu vás velmi dobře navede, nabídne vám popis jednotlivých úrovní u porozumění, písemného projevu a mluvení. Podrobnější informace najdete v článku Jak do životopisu vyplnit jazykové dovednosti.

Komunikační a organizační dovednosti

Dovednosti v oblasti komunikace popište co nejkonkrétněji s ohledem na to, kde jste je získal. Nebojte se zdůraznit i dobrovolnickou činnost a volnočasové aktivity. Např. pokud jste vedl skautský oddíl, malé fotbalisty nebo orchestr, popište své schopnosti na základě této zkušenosti (např. dobré organizační schopnosti získané pořádáním skautských táborů a jiných akcí). V této části vám zase pomůže formulář, který vám nabídne příklady, jak tyto vlastnosti popsat. Ty ale berte pouze jako inspiraci a vše popište vlastními slovy.

Dovednosti vztahující se k určitému povolání

Zde vypište všechny získané odborné dovednosti, které souvisí s nabízenou pozicí (např. schopnost analýzy a návrhu systémů, znalost metodiky Scrum u IT profesí, velmi dobrá znalost druhů a přípravy kávy nebo sommelierství u číšníka apod.).

Digitální (počítačové) dovednosti

V této části popište své IT dovednosti. Europass životopis nabízí předdefinované úrovně počítačových znalostí v oblastech zpracování informací, bezpečnosti, vytváření obsahu atd. Můžete také sami uvést všechny programy, které běžně využíváte, v kolonce Další počítačové dovednosti.

V případě, že jste IT profesionál, vypište všechny technologie (programovací jazyky, frameworky, prostředí a nástroje), se kterými pracujete, přímo do "Dovedností vztahujících se k určitému povolání". Podrobné informace najdete v článku Jak do životopisu vyplnit IT dovednosti.

Další dovednosti a doplňující informace

Do struktury Europass životopisu můžete přidat dodatečná pole, například další dovednosti, doplňující informace nebo řidičský průkaz. V případě, že vlastníte řidičský průkaz, nezapomeňte tuto informaci uvést hlavně u pozic, kde je řidičský průkaz nezbytný (např. obchodní zástupce firmy).

Část životopisu "Doplňující informace" je určena pro záznam všech absolvovaných kurzů, získaných certifikátů, členství v organizacích, koníčků, ocenění, vašich publikací apod. Možná se nejedná o zásadní informace, ale nepodceňujte je. Často jsou právě tyto informace pro personalistu velice důležité. Napoví mu, jakou osobnost daný kandidát má nebo zda bude schopen zapadnout do týmu. Uvedené údaje mohou být také dobrým tématem pro odlehčení u pohovoru. Ale není nutné pouštět se do detailů. Napište například, že hrajete šachy, ale neuvádějte, kolikátý jste se umístil v šachovém turnaji vašeho klubu.

×

Tipy a triky na Váš e-mail