Jak do životopisu vyplnit jazykové dovednosti

Jak do životopisu vyplnit jazykové dovednosti

Do části životopisu popisující osobní dovednosti patří i ty jazykové. Uveďte zde svůj mateřský jazyk, získané jazykové certifikáty a jazykovou úroveň ve všech cizích jazycích podle Společného evropského referenčního rámci pro jazyky pomocí úrovní A1 až C2. S tímto označením pracuje většina personalistů, kteří tak získají jasnou představu, jak na tom s angličtinou, němčinou nebo jiným cizím jazykem jste.

Certifikáty a maturitní zkouška

V případě, že máte certifikát z cizího jazyka, uveďte ho v kolonce certifikáty nebo osvědčení. Na každém certifikátu naleznete označení dosažené jazykové úrovně. Máte-li maturitu z cizího jazyka, jsou vaše dovednosti na úrovni B1.

Sebehodnocení jazykových dovedností

Sebehodnocení jazykových dovedností

I když nemáte z cizího jazyka žádnou zkoušku, zkuste správně ohodnotit, na jaké úrovni jste schopni psát, číst, mluvit a čemu rozumíte v cizích jazycích. Výhodou životopisu Europassu je, že v online šabloně naleznete u každé dovednosti stručný popis dané úrovně.

Popisy si pečlivě pročtěte a vyberte ten, který nejvíce odpovídá Vašim reálným dovednostem, např. umím vyprávět příběh, přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce. Zkuste si doma danou situaci vyzkoušet. Nebojte se uvádět i dílčí dovednosti a znalosti cizích jazyků, právě ty vás mohou odlišit od dalších uchazečů o práci. V případě, že rozumíte, když někdo mluví německy nebo francouzsky, ohodnoťte se pouze v kolonce porozumění. Může se stát, že získáte danou práci právě proto, že umíte anglicky, ale ještě dovedete číst a psát e-maily v německém jazyce.

Nikdy se nepodceňujte ani nepřeceňujte. Personalista nebo váš budoucí zaměstnavatel může vždy během pracovního pohovoru začít mluvit v cizím jazyce a vaše dovednosti tak reálně ověřit. Časté jsou i online jazykové testy, které vyplníte na počítači doma v rámci prvního kola pracovního pohovoru.

Tabulka pro sebehodnocení jazykových dovedností

Tabulka pro sebehodnocení jazykových dovedností

Tabulka v PDF se otevře po kliknutí na tlačítko 

×

Tipy a triky na Váš e-mail