Jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba?

Jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba?

V posledních několika letech se často diskutuje o tom, jaké pracovní úkony či celé pracovní pozice nahradí roboti. To se však spíše týká automatizovaných činností. Robot snadno zprocesuje data, ale nevyjedná vám nové zakázky, nerozhodne za vás a neprojeví empatii k zákazníkovi. Mezi v současnosti nejvíce poptávané dovednosti patří podle Světového ekonomického fóra flexibilita a umění přizpůsobit se změnám, ochota učit se nové věci, selfmanagement a práce v týmu.  

Mezi nejrychleji rostoucí dovednosti patří také digitální dovednosti, vnímání souvislostí a mezioborových vztahů, dovednost vnímat potřeby druhých a umět o nich komunikovat, a také učit se samostatně něco nového a opustit rutinu a nefunkční postupy.

Na této stránce jsme pro vás připravili to nejzajímavější k tématu dovedností budoucnosti z různých zdrojů od poznatků a dat z rešerší mezinárodních zdrojů z roku 2021 po názory a citace inspirativních osobností.

Deset nejžádanějších dovedností

Většina z deseti současných nejžádanějších pracovních dovedností vůbec není vázána na obor ani oblast práce. Zahrnují v sobě kombinaci dovedností, které souvisejí například s podnikavostí.

Jsou to: 

 • umět se rozhodovat 
 • přinášet nové nápady 
 • schopnosti aktivního učení 
 • učení se novým strategiím 
 • hodnocení situace a sebehodnocení 
 • řešení problémů 
 • monitorování a analýza systémů 
 • kritické myšlení 
 • management lidských zdrojů a sociální vliv 
 • flexibilita, odolnost vůči stresu

Mezi dovednostmi, které budou podle předpovědí nejvíce žádané v roce 2025, najdeme měkké i digitální dovednosti: 

 • Řešení problémů: 
  • analytické myšlení a inovace 
  • řešení složitých problémů 
  • kritické myšlení a analýzy 
  • kreativita, originalita a iniciativa 
  • uvažování, řešení problémů a generování nápadů 
 • Selfmanagement: 
  • aktivní učení a strategie učení 
  • odolnost, tolerance vůči stresu a flexibilita 
 • Práce s lidmi: 
  • vedení lidí a sociální vliv 
 • Používání a rozvoj technologií: 
  • používání a ovládání technologií, sledování trendů 
  • design a programování technologií 

Zdroj: EURES a Světové ekonomické fórum

Nejvíce potřebné dovednosti a schopnosti v roce 2030

Podle britské studie The Future of Jobs: Employment in 2030 budou v roce 2030 nejvíce potřeba tyto schopnosti a dovednosti.

Odhad situace a dělání rozhodnutí
Jde o dovednost zvážit relativní náklady a výnosy různých možných akcí a na základě toho vybrat tu nejefektivnější. Typicky jde o dovednost potřebnou pro výkon manažerských profesí, ale často také například lékařských profesí.

Vymýšlení nápadů
Schopnost přicházet s velkým počtem nových nápadů ve vztahu k nějakému tématu. Tato schopnost je potřebná zvláště pro kreativní či umělecká povolání, ale také některé výzkumné profese.

Aktivní učení
Jde o dovednost, která umožňuje pochopit implikace nových informací z hlediska řešení současných a budoucích problémů. Potřebná je především pro vědecká a lékařská povolání.

Strategie, jak se učit
Jde o dovednost umět se zorientovat a využít různé učební a tréninkové metody vhodné k naučení se dané nové věci. Tato dovednost je vyžadována pro vykonávání vzdělávacích, tréninkových či například právnických profesí.

Originalita
Schopnost přicházet s neobvyklými nápady, jak vyřešit nějakou situaci či problém. Tuto schopnost využijí především umělecké profese či některé vědecké a výzkumné profese.

Evaluace systémů
Dovednost identifikovat na základě indikátorů či měření výkonnost systému a zlepšit tuto výkonnost na základě daných cílů. Jde o dovednost typicky vyžadovanou u vedoucích manažerských profesí, u plánovačů, správců počítačových, logistických či jiných systémů.

Deduktivní uvažování
Schopnost aplikovat obecná pravidla na konkrétní situace. Tuto schopnost využívají především právnické profese (soudci), lékařské profese či odborníci v přírodních a sociálních vědách.

Komplexní řešení problémů
Dovednost identifikovat vzájemně propojené problémy, dohledat potřebné informace a navrhnout a evaluovat možnosti jejich vyřešení. Tuto dovednost využívají vysocekvalifikované profese napříč především přírodními, technickými a lékařskými obory.

Analýza systémů
Dovednost určit, jak by měl systém fungovat a jak změny v jeho podmínkách, procesech a prostředí ovlivní výstup systému. Tato dovednost je potřebná především pro vedoucí profese, pro odborné profese v oblastech průmyslové výroby, logistiky či plánování.

Monitoring
Dovednost monitorovat a posuzovat výkonnost sama sebe, ostatních lidí či organizace za účelem tuto výkonnost zlepšit. Tato dovednost je důležitá pro profese vedoucích pracovníků, trenérů, učitelů, některých lékařů či kontrolorů

Zdroj: The Future of Skills: Employment in 2030, studie NVF Jak se mění dovednosti a kompetence potřebné pro jednotlivé sektory a povolání nyní a v budoucnosti?

Czech republicDovednosti budoucnosti
v České republice

Dovednosti budoucnosti podle českých zaměstnavatelů​

Nejvíce poptávané dovednosti roku 2020​​

 • Přizpůsobit se změnám​
 • Digitální dovednosti ​
 • Flexibilita a kreativita​
 • Ochota učit se nové věci ​
 • Práce v týmu ​
 • Umět se rozhodnout

Nejrychleji rostoucí dovednosti – predikce 2030​

 • Digitální dovednosti ​
 • Vnímání souvislostí a mezioborových vztahů ​
 • Vnímat potřeby druhých ​a umět o nich komunikovat ​
 • Učit se samostatně něco nového ​a také opustit rutinu a nefunkční postupy

Ptáme se inspirativních osobností: Jaké dovednosti jsou nyní v kurzu?

Pro nás není důležité, zdali daný uchazeč vyniká v ovládání konkrétního SW nebo umí plynně mluvit x jazyky, protože věříme, že toto jsou dovednosti, které se dají naučit. To, co je pro nás mnohem podstatnější, a asi nejen dnes, ale i v minulosti i budoucnosti, jsou schopnosti typu cílevědomost, pracovitost, snaha porozumět okolnímu světu, umět naslouchat okolí a přijímat názory ostatních, houževnatost.

Jan Václavovič
obchodní ředitel, JHV-GROUP s.r.o

Obecně lze asi říct, že nyní je důležité mít přesah nejen do konkrétní oblasti, co člověka zajímá a být v ní expert, ale mít i zájem o technologie a inovace a vše, co s sebou přináší. To vše samozřejmě ve spojení s konkrétními kompetencemi v oblasti soft skills, jako je schopnost se přizpůsobit, selský rozum, schopnost se zorientovat ve složitém prostředí, tématu, být týmový hráč ale také být samostatný a odpovědný.

Milan Kulhánek
Partner
Oddělení poradenských služeb Deloitte Česká republika

Z konkrétních dovedností bych jmenovala přesvědčivou znalost angličtiny, rychločtení, ale i rychlé psaní, detailní pochopení souvislostí problému, který dotyčný má řešit (povrchní znalosti ze školy je potřeba doplnit samostudiem). Dále jsou ale důležité další vlastnosti jako motivovanost, nadšení, ochota učit se nové věci, pracovitost a preciznost, týmová práce, časová i myšlenková flexibilita. 

 

Markéta Marečková
Česká zemědělská univerzita

Jaké dovednosti budou potřeba v ČR v roce 2030 podle analýzy inzerce?

Díky datům můžeme předvídat budoucnost trhu práce. Data, která vycházejí z analýzy inzerce v ČR a která sbírá a analyzuje Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy Cedefop (pod názvem "Skillls OVATE"), umožňují odhadnout dovednosti, které budou potřeba v blízké budoucnosti. 

Co z dat vyplývá?

 • Zaměstnavatelé chtějí specialisty v IT a v byznyse i nejméně kvalifikované pracovníky.
 • Potřeba měkkých a IT dovedností poroste i nadále.
 • Bude probíhat zvyšování kvalifikační úrovně pracovníků na trhu práce.
 • Zároveň bude ubývat manuálních úkolů na úkor těch duševních.
 • Předpokládá se úbytek rutinních úkolů.

Odhad změn do roku 2030

Vývoj požadavků na dovednosti v ČR do roku 2030

Odhad vývoje požadavků na dovednosti do r. 2030 ukazuje graf níže. Největší relativní nárůst poptávky je ze sledovaných dovedností odhadován u programování (+9,7 %), což však nic nemění na velmi úzkém profilu profesí, v nichž se programování uplatňuje. Dále může narůst poptávka po znalostech ze sociálních a příbuzných věd (+6 %), po ICT dovednostech (+4,3 %), po práci s digitálními daty (+3,6 %), po znalostech ze všeobecných vzdělávacích programů (+3,1 %) a po pomoci a péči (+3,1 %). Poněkud klesnout může význam znalostí a dovedností, spojených s manuální prací a výrobou (manipulace s předměty -5,4 %, inženýrství a výroba -3,4 %), prodejní dovednosti (-4,8 %) a přírodní vědy a matematika (-3 %).

Graf: Odhady zastoupení dovedností v zaměstnanosti v ČR 2020 a 2030 a odhadovaná změna jejich počtu

Vývoj požadavků na dovednosti v ČR do roku 2030

Zdroj: Predikce trhu práce (Cedefop) a Skills OVATE. Pro roky 2020 i 2030 je zastoupení dovedností z inzerce přepočítáno na profesní strukturu zaměstnanosti na úrovni 2místného ISCO s využitím predikce trhu práce.

* podskupina práce s počítačem, ** podskupina obchodu, administrativy a práva, *** podskupina ICT znalostí.

VědecPovolání budoucnosti

Trh práce se v průběhu času mění, vznikají nové specializace i nová povolání.

 • Jaké budou profese budoucnosti?
 • Po jakých profesích bude největší poptávka v roce 2030?
 • Jaké dovednosti vyžadují nejvíce poptávané profese?
 • Jaké profese jsou ohrožené v důsledku automatizace a robotizace?
 • O jaké profese a obory bude v ČR zájem v roce 2030?
×

Tipy a triky na Váš e-mail