Dotazy k dokladu o stáži (Europass mobilitě)

Vzhledem k aktuální situaci související s COVID-19 je možné, že některé plánované stáže nebyly realizovány, nebo byly realizovány jen částečně. Pokud vám již byly kódy k mobilitám vydány a stáže budou probíhat v náhradním termínu, není třeba žádat o kódy nové. Pokud stáž započala, ale nebyla dokončena, do dokladu o stáži doporučujeme vepsat informaci, že stáž byla z důvodu nařízení vlády přerušena a dokončena bude v náhradním termínu. 

O změně termínu konání nás prosím informujte na adrese  europass@npi.cz.   

V případě, že byla stáž zrušena bez možnosti náhradního termínu a již vám byla přidělena čísla dokladů Europass mobility, napište nám na výše uvedenou e-mailovou adresu.  

Doklad o stáži (Europass mobilitu) vydává organizace, která vysílá budoucího držitele dokumentu do zahraničí.

Může to být škola, která tento doklad vydává pro své žáky nebo také společnost vysílající pracovníky do zahraničí.

Vydávání má na starost vždy vysílající organizace dle postupů dané země. Předpřipravený doklad, opatřený číslem formuláře (dle postupů země vysílající organizace) přijímající organizace pouze doplní a potvrdí podpisem referenční osoby a razítkem.

Dny příjezdu a odjezdu se do dokladu většinou neuvádí. Uvádí se pouze, pokud i v tyto dny již probíhala nějaká vzdělávací/studijní/stážová aktivita.

Ano, doklad o stáži lze vystavit zpětně a to po domluvě vysílající a přijímající organizace.

Ano. Doklad o stáži dokládá zahraniční studijní zkušenost a získané či prohloubené dovednosti, znalosti apod. Při vystavení dokumentu zvažte, zda účastník kurzu obdržel ještě jiný certifikát, jaký je jeho obsah a který z dokladů a jak využije v budoucnu.

Ano, vystavení Europass mobility není limitováno programem Erasmus+. Vždy by se ale mělo jednat o studijní či pracovní stáž v zahraničí.

Štítky