Dotazy k dokladu o stáži (Europass mobilitě)

Není. Potvrzení dokladu o stáži elektronickou formou slouží jako možnost ověření pravosti vydavatele a především pro možnost vydání dokladu elektronickou formou bez nutnosti dokument tisknout. 

Dokument lze digitálně podepsat v Adobe acrobat i skrze funkci “Vyplnit a podepsat” a možnost “Podepište sami”.

Doklad podepisuje referenční osoba/ mentor stáže (zpravidla z přijímající organizace) a účastník stáže.

Dny příjezdu a odjezdu se do dokladu většinou neuvádí. Uvádí se pouze, pokud i v tyto dny již probíhala nějaká stážová (studijní, pracovní) aktivita.

Není. V dokladu o stáži však vyplňte pole, která jsou nezbytná pro využitelnost dokumentu: jméno a příjmení účastníka stáže, kontakty zapojených organizací a ta pole, která odpovídají získaným dovednostem/zkušenostem. Podpisem mentora/referenční osoby a stážisty je stvrzena platnost dokumentu.

Od května 2022 přecházíme na novou formu PDF dokladů z důvodu snazší komunikace a lepší využitelnosti pro držitele těchto dokladů. V nové podobě PDF již kódy nejsou. Pro potvrzení dokladu postačí el. podpis mentora/ referenční osoby.

Ano, platné jsou obě verze dokladu, ale doporučujeme vydávání nového PDF formátu dokladu – je jednodušší, přehlednější s možností elektronického podpisu. 

Myslete prosím na využitelnost dokladu a na osobu, která ho v el. podobě může snáze využít.

Vzhledem k situaci související s COVID-19 je možné, že některé plánované stáže nebyly realizovány, nebo byly realizovány jen částečně. Pokud stáž započala, ale nebyla dokončena, do dokladu o stáži doporučujeme vepsat informaci, že stáž byla z důvodu nařízení vlády přerušena a dokončena bude v náhradním termínu. Pokud jste ještě obdrželi kódy dokladů pro formulář ve wordu, uveďte je. V případě využití nových dokladů v PDF kódy neuvádíte.

Doklad o stáži vydává organizace, která vysílá budoucího držitele dokumentu za studijními či pracovními zkušenostmi. Může to být škola, která tento doklad vydává pro své žáky, nebo také společnost vysílající pracovníky do jiné organizace v ČR nebo v zahraničí.  

V případě, že stáž je realizována zprostředkovatelem či koordinátorem Erasmus+ (např. INEX, Tandem) nebo jiných projektů, doklad je vydáván v součinnosti s touto organizací. 

U stáží, které nebyly vázány na vysílající organizaci či zprostředkovatele, je vydání dokumentu na spolupráci mezi stážistou a přijímající organizací. Jde např. o individuální stáže ve firmách.  

Vzor ke stažení

Přijímající organizace zpravidla vyplňuje kolonky 26-32 sloužící k popisu získaných dovedností během stáže a potvrzuje dokument podpisem referenční osoby. 

Vydávání dokladu má obvykle v programu Erasmus+ na starost vysílající organizace dle postupů dané země. Předpřipravený doklad, někdy opatřený číslem formuláře (dle postupů země vysílající organizace) přijímající organizace pouze doplní a potvrdí podpisem referenční osoby.   

V případě jiného programu nebo dohody můžete i vy jako přijímající organizace vystavit ve spolupráci s účastníkem stáže tento doklad a potvrdit/ podepsat. 

Dny příjezdu a odjezdu se do dokladu většinou neuvádí. Uvádí se pouze, pokud i v tyto dny již probíhala nějaká vzdělávací/studijní/stážová aktivita.

Ano, doklad o stáži lze vystavit zpětně, a to po domluvě vysílající a přijímající organizace. 

I bez vysílající organizace si jednotlivci mohou nechat stáž potvrdit. Prohlédnout si můžete tento vzorový formulář.

 

Ano. Doklad o stáži dokládá studijní zkušenost a získané či prohloubené dovednosti, znalosti apod. Při vystavení dokumentu zvažte, zda účastník kurzu obdržel ještě jiný certifikát, jaký je jeho obsah a který z dokladů a jak využije v budoucnu.

Ano, vystavení Europass mobility není limitováno programem Erasmus+. Vždy by se ale mělo jednat o studijní či pracovní stáž.

Štítky