Proběhl seminář o usnadnění vstupu na trh práce nejen pro Ukrajince

Národní pedagogický institut ČR, konkrétně Národní centrum Europass a Centrum Euroguidance, uspořádal 19. května 2022 seminář pro zástupce neziskových organizací, kteří pracují s uprchlíky. Účastníci se seznámili se službami, které mohou pomoci lidem při vstupu na trhu práce.  

seminář o usnadnění vstupu na trh práce nejen pro UkrajinceSeminář představil služby Europassu, který pomáhá připravit osoby na vstup na trh práce. Účastníci se seznámili a prakticky si vyzkoušeli sestavit e-portfolio a test digitálních dovedností. Test, který je dostupný v češtině, angličtině a všech dalších jazycích EU, si může vyzkoušet každý člověk od 15 let. V praxi se ukazuje, že test mohou využít i Ukrajinci. I když test není dostupný v ukrajinštině, na odpovědi je vždy tolik času, že si respondenti ve stanoveném časovém limitu stihnou otázky i přeložit a odpovědět na ně.  

Po testu získá každý certifikát, který si vloží do svého portfolia a ukáže zaměstnavateli, jaké digitální dovednosti má. Ukrajinci často nemají vzhledem k situaci s sebou doklady o svém vzdělání či praxi a test digitálních dovedností pro ně může být aspoň základem jejich portfolia, které může prezentovat i vzdělání, pracovní zkušenosti, motivaci, dovednosti, kvalifikaci ​a dobrovolnickou činnost.​ Digitální dovednosti jsou přitom potřeba pro 90 % současných pracovních míst.

Tipy Euroguidance pro kariérové poradce

Jak si vybudovat osobní značkuCentrum Euroguidance doporučilo v rámci semináře konkrétní odkazy na zdroje v českém a anglickém jazyce s informacemi, jak pracovat s uprchlíky v oblasti kariérového poradenství. Na webu www.euroguidance.cz lze najít i příklady dobré praxe, mezi nimi i ty, které se věnují práci s uprchlíky. Téma kariérové poradenství uprchlíkům bude i součástí příští Národní ceny kariérového poradenství. V rámci semináře proběhly také praktické workshopy pro práci kariérových poradců s klienty na téma Jak si vybudovat osobní značku

Semináře se zúčastnili zástupci 12 organizací, mj. z úřadů práce, kariérových center vysokých škol a dalších neziskových organizací. Nezisková organizace zaměřená na IT dovednosti Czechitas využije do budoucna test digitálních dovedností Europassu jako vstupní test pro své poradenství cizincům na trh práce. Další organizace mají zájem o proškolení svých pracovníků ve všech službách Europassu.  

Evropský týden odborných dovedností 

Seminář proběhl v rámci Evropského týdne odborných dovedností (anglicky VET Skills Week), což je iniciativa Evropské komise, která se koná již od roku 2015. V Česku se do něj zapojil i Národní pedagogický institut ČR a kromě zmíněného semináře v této kampani upozorňuje i na další zajímavé výstupy nebo aktivity, které se hodí k tématu kampaně. Prioritami letošního ročníku jsou tzv. zelené dovednosti v odborném vzdělávání, digitální transformace a v neposlední řadě také podpora Ukrajiny.  

NPI v rámci kampaně představuje například novou část webu Europassu věnovanou dovednostem budoucnosti, newsletter Odborné vzdělávání v Evropě nebo sadu návodů a průvodců pro odborné školy a firmy na téma kvalitní spolupráce škol a firem. Článek o tom, co v rámci kampaně k odborným dovednostem institut propaguje, najdete na webu NPI

A jak si Česká republika vede v odborném vzdělávání? ČR má jeden z nejvyšších podílů žáků v odborném vzdělávání v Evropě. Podle dat ČSÚ měly nejvyšší podíl žáků v odborném vzdělávání (shodně 72 %) Česko a Finsko, v těsném závěsu Slovinsko (71 %), Chorvatsko (70 %), následované Rakouskem a Slovenskem (shodně 69 %) a Nizozemskem (68 %). Na opačném konci žebříčku s podílem menším než jedna třetina všech studentů se umístily Irsko (10 %), Kypr (17 %), Maďarsko (23 %), Litva a Malta (shodně 27 %) a Řecko (29 %). 

 

Nabídka seminářů v krajích

Národní centrum Europass nabízí možnost pořádání seminářů v regionech, například pro neziskové organizace na téma využití služeb Europassu pro vstup na trh práce. Služby Eurpassu jsou od konce května 2022 dostupné i v ukrajinštině, konkrétně životopis, motivační dopis, profil a e-portfolio.

V případě zájmu o uspořádání semináře se ozvěte na e-mail: petr.spousta@npi.cz.

×

Tipy a triky na Váš e-mail