Jak pomáhá EQF uprchlíkům z Ukrajiny sehnat kvalifikovanou práci

Ukrajina v roce 2023 dokončila porovnání svého národního kvalifikačního rámce a systému s Evropským rámcem kvalifikací a zahájila přiřazovací proces. Cílem je umožnit lepší uplatnění ukrajinských občanů na pracovním trhu jiných zemí. Svůj národní kvalifikační rámec začala Ukrajina vytvářet již v roce 2010, finální práce zintenzivnily po událostech z jara 2022, kdy se zvýšila nutnost profesního uplatnění a uznávání kvalifikací pro uprchlíky před válkou. 

Přiřazení ukrajinského kvalifikačního rámce k EQF je důležité z několika důvodů. Tím hlavním zůstává možnost získání kvalifikovaného zaměstnání pro občany Ukrajiny. Neméně důležitý však bude vstup zahraničních evropských pracovníků na ukrajinský pracovní trh, až začne poválečná obnova infrastruktury. Přínos jistě ocení i ukrajinští občané vracející se po studiu absolvovaném v EU, ať už budou na Ukrajině pokračovat ve studiu nebo budou hledat zaměstnání. V neposlední řadě bude přiřazení obou kvalifikačních rámců důležitým integračním nástrojem, vzhledem k tomu, že Ukrajina je nyní oficiálně kandidátem na vstup do EU. 

EQF a UA kvalifikaceZ hlediska cílů jsou ukrajinský národní kvalifikační rámec a evropský kvalifikační rámec velmi podobné. Ukrajinský rámec obsahuje všechny úrovně i všechny formy vzdělávání. Pracuje s konceptem celoživotního učení, uznáváním neformálního a informálního učení. Zdůrazňuje přístup založený na výsledcích učení, pracuje s deskriptory, které jsou popsány na úrovni srovnatelné s ostatními evropskými zeměmi (v porovnání s evropskými deskriptory jsou ještě podrobnější). Ukrajinský rámec také pracuje s tzv. částečnými a úplnými kvalifikacemi. Zejména na terciární úrovni je rámec již plně funkční, zatímco na sekundární úrovni práce probíhají pomaleji. 

Vstup Ukrajiny do EQF Advisory Group v roce 2022 otevřel dveře další spolupráci a rozvoji, který je nyní možné financovat v rámci programu Erasmus+. Připravuje se také spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a aktivit Europass. 

Výzvy měnícího se světa vyžadují nové dovednosti a možnost srovnávat různé vzdělávací systémy i kvalifikace. EQF napomáhá k pochopení těchto rozdílů, uznávání kvalifikací a lepšímu uplatnění na evropském trhu práce.  

Celou zprávu k tématu si můžete přečíst zde: Comparison report of the European Qualifications Framework and the Ukrainian National Qualifications Framework.  

Stáhněte si schéma v PDF: Přiřazení ukrajinského vzdělávacího systému a kvalifikací k EQF

×

Tipy a triky na Váš e-mail