Europass nabízí zdarma možnost, jak si otestovat na základních i středních školách své digitální dovednosti

Irena PalánováEuropass nabízí bezplatné služby, díky kterým je snadné sestavit si životopis, motivační dopis i celé portfolio dokladů o tom, co umíte. Jednou z novinek je test digitálních dovedností, o kterém jsme si povídali s vedoucí Národního centra Europass Irenou Palánovou

Jakou roli hrají digitální dovednosti pro vzdělávání, práci a pro celkové fungování v současném světě?
V naprosté většině dnešních zaměstnání, podnikání, ale i v běžném životě se již bez digitálních dovedností neobjedeme. Digitalizace prolíná všemi obory. Podle posledních statistik Evropské komise vyžaduje alespoň základní digitální dovednosti přes 90 % všech pozic na trhu práce. Jakékoliv další vzdělávání, včetně vysokoškolského, už tyto dovednosti automaticky předpokládá. Trend digitalizace a poptávka zaměstnavatelů po digitálních dovednostech u jejich pracovníků bude jistě i pokračovat.

Jak nejlépe své digitální dovednosti určit nebo popsat?
Existuje nějaká stupnice, jako např. v cizích jazycích?

Popsat své dovednosti není úplně snadný úkol. Od letošního roku ale s úspěchem propagujeme test digitálních dovedností. Není třeba se bát, že jde jen o test, částečně jde i o sebehodnocení dovedností. Nikam se neregistrujete, nepřihlašujete. Již za 15–20 minut zjistíte, jak na tom s digitálními dovednostmi jste. Výsledkem je přehledná zpráva o vašich dovednostech. Tam najdete i všechny popisy a vysvětlení. Test vychází ze stupnice digitálních dovedností pro EU, tzv. DigCompEdu, která rozlišuje osm úrovní. V uživatelské úrovni digitálních dovedností se pohybujeme na šestistupňové škále, odpovídající následující pokročilosti digitálních dovedností: 1, 2 základní; 3, 4  středně pokročilá; 5, 6 pokročilá.

Jak test funguje a co z něj člověk pozná? Kdo ho vytvořil?
Test spustíte snadno v prohlížeči, na počítači i v telefonu, např. přes QR kód. Určen je pro každého od 15 let, zvládnou ho žáci na základní škole od 8. třídy. Za jednu z velkých výhod našeho testu považujeme, že je dostupný hned v 29 jazycích. Vyzkoušet si ho také v angličtině pro vás tedy může být zajímavá zkušenost a třeba také výhoda pro vaši budoucí kariéru. Test zaujal na základních i středních školách jak výchovné poradce a kariérové poradce, tak učitele jazyků a samozřejmě také učitele informačních a komunikačních technologií. Vytvořila ho Evropská komise ve spolupráci se čtyřmi IT firmami a partnery (Tecnalia, Junta de Andalucia a All Digital).

Co obsahuje zpráva, kterou člověk obdrží po testování?
Na výsledném certifikátu najdete hodnocení hned v pěti oblastech: Informační gramotnost a práce s daty, Komunikace a spolupráce, Tvorba digitálního obsahu, Bezpečnost, Řešení problémů. U každé z těchto oblastí vám test vyhodnotí, zda je úroveň vašich digitálních dovedností základní, středně pokročilá, či pokročilá. Jsou zde také uvedeny příklady dovedností, např.: „Chápete, že různé vyhledávače mohou nabízet rozdílné výsledky vyhledávání“ nebo „Umíte rozpoznat podezřelé e-mailové zprávy, které se snaží získat vaše osobní údaje“.

Mohu test opakovat, když se něco naučím?
Ano, test můžete opakovat i vícekrát za sebou nebo v průběhu času sledovat, jak se zlepšujete. Proto z testu není možné zjistit správné odpovědi. Podle reakcí učitelů ze škol není problém ho opakovat např. na začátku každého školního roku. Je samozřejmě také možné si test vyzkoušet v angličtině nebo dalším jazyce.

Jakým způsobem mohu tyto dovednosti prokázat a ukázat při vstupu na trh práce, na vysokou školu nebo při dalším vzdělávání?
Certifikát z tohoto testu je dostatečným vodítkem pro vyplnění životopisu i pro prezentaci dovedností při pracovním pohovoru. Jasně a konkrétně popsané dovednosti ve zprávě lze použít při formulaci osobních a digitálních dovedností v životopise. Samotnou zprávu o digitálních dovednostech doporučujeme přiložit k životopisu jako součást tzv. portfolia a mít ji stále k dispozici. Test netestuje praktické dovednosti, je třeba počítat i s tím, že si je zaměstnavatel nebo zástupce školy prověří jiným způsobem v rámci výběrového řízení. 
 

Rozhovor vedla Lucie Šnajdrová

Zdroj: Učitelský měsíčník 3/23.

×

Tipy a triky na Váš e-mail