Generace Z přichází na trh práce. Máme se těšit, nebo bát?

Do generace Z patří lidé narození mezi lety 1997 a 2012. Narodili se „s mobilem v ruce", jsou proto digitálně velmi zdatní, žijí v globální a informačně přehlcené společnosti, čelí neustálé nutnosti informace třídit. Vyrůstali nebo rané mládí prožili ve světě zmítaném lockdowny, inflací a válkami. Za nic z toho nemohou a jsou tím vším ovlivněni. Při vstupu na trh práce s sebou přinášejí nové hodnoty, očekávání - a také požadavky. Firmy, které chtějí zaujmout a udržet mladé talenty, přemýšlejí, jak je oslovit, nalákat a zajistit jim vhodné pracovní podmínky.
Jak došlo k tomu, že tato generace jako první ze všech vyvinula ve společnosti takový tlak, že se jim firmy přizpůsobují? „Je jich málo a jiní nebudou,“ zazněla odpověď z publika na položenou otázku na konferenci společnosti Gensight s názvem Přichází generace Z, která proběhla 14. května 2024 na VŠE. Mladí lidé žijí uprostřed informací, okamžitě si vše někde najdou a ověří a najdou oporu ke svému stanovisku. „Oni nás, starší, uargumentují,“ konstatoval na konferenci další diskutující. Firmy mladé lidi zkrátka zaměstnávat potřebují, vždyť tvoří dohromady 26 % pracovní síly. Pro firmy je to velké téma, a tak vzniká řada studií o tom, jací lidé z generace Z vlastně jsou a co v práci hledají.

Peníze, flexibilita, kolektiv i náplň práce

Jednu z těchto studií, konkrétně s názvem „Jak se generace Z staví k práci a kariéře?“ představila na konferenci i společnost Gensight na VŠE. Z ní vychází, že platové ohodnocení je pro 93,5 % studentů nejdůležitějším faktorem při hledání práce. A co víc, mladí by si přáli vidět rozmezí platu u každého inzerátu. „Chtěl bych najít nějaký balanc mezi prací, která mě baví, ale která vydělává,“ cituje studie jednoho ze zástupců Generace Z, Matěje.

Flexibilita ve smyslu práce z domova nebo z kanceláře, je dalším faktorem, který je pro mladé lidi podstatný. Generace Z chce mít volbu, ideální je proto nabízet jim částečný home office. Rovnováha mezi pracovním a osobním životem je pro ně důležitá, stejně jako dobrý kolektiv a kolaborativní způsob spolupráce, a v neposlední řadě také samozřejmě náplň práce, o které hlásají, že pro ně musí mít smysl.

Kromě těchto praktických aspektů práce přicházejí s hodnotovými požadavky - a hned celým seznamem. Podpora mentálního zdraví, autenticita a očekávání přímé a partnerské komunikace v práci jsou na prvních místech jejich žebříčku. Diverzita a inkluze na pracovišti je pro ně samozřejmost. Preferují firmy, které jsou udržitelné a sociálně odpovědné.

Jak to mají s kariérou?

90 % z nich pracuje už při studiu, 46 % z nich pracuje i mimo svůj hlavní pracovní poměr. V zaměstnání očekávají příležitosti k profesnímu růstu a dalšímu vzdělávání. Potřebují otevřenost firmy k inovacím, podporu kreativity a také prostor pro vlastní iniciativu a experimentování. Důležitá je pro ně reputace firmy. Upřednostňují častou a konstruktivní zpětnou vazbu, která jim pomáhá se zlepšovat. Nejsou moc stálí, ani moc spokojení se svou stávající prací: více než čtvrtina uvádí, že jsou v práci nespokojeni, a 20 % zvažuje odchod z práce.

Polovina mladých je připravena podpořit inovace a změny, pokud se cítí zapojeni. A také věří, že oni sami mohou něco naučit starší kolegy, z čehož mají dobrý pocit a radost. Preferují školení a kurzy přizpůsobené jejich potřebám, kratší a prakticky založené, nebo e-learning. Při nástupu do práce by měli rádi svého buddyho nebo mentora. Jsou otevření technologickým změnám, čtvrtina z nich vidí nové pracovní příležitosti v umělé inteligenci.

Čeká nás generační střet? Nebo smíření?

Slýchají přitom od starších, že jsou líní a přecitlivělí, téměř polovina z nich se potýká s nějakými psychickými problémy. Podle studie od Forbes z roku 2023 tvrdí tři ze čtyř manažerů, že je obtížné s touto generací pracovat. Postrádají podle nich pracovní nasazení, motivaci a produktivitu. Ale záleží na úhlu pohledu.

“Generace Z není problémem, který je třeba řešit, ale partnerem, se kterým můžeme společně utvářet budoucnost práce," nabízí Hana Dux Blažková z ProjectYOU a VŠE svůj pohled na věc a dodává: "Generace Z v Česku představuje unikátní výzvu i příležitost pro zaměstnavatele. Jejich digitální zdatnost, globální perspektiva, bezprecedentní podnikavost a touha po smysluplné práci mohou být skutečným hnacím motorem inovací a pozitivních změn na pracovišti.” Zároveň je podle ní třeba citlivě vnímat jejich specifické potřeby a očekávání, která jsou formována složitou dobou, v níž vyrůstali. “Úspěch budou mít ty firmy, které dokáží vytvořit inkluzivní prostředí respektující diverzitu, poskytnou prostor pro růst a seberealizaci a budou otevřené upřímnému dialogu,” tvrdí Blažková.

Firmy mohou poskytnout mladým více podpory a mentoringu, aby jim pomohly. Důraz mohou klást na rozvoj měkkých dovedností a zlepšování komunikačních schopností. Pro 70 % mladých jsou důležité programy na pracovišti, které podporují jejich mentální zdraví.

Pozitivně lze vnímat, že se mladí lidé ptají po smyslu práce, tlačí na firemní hodnoty a kulturu. Diverzita pracovních týmů, ať už genderová nebo věková, je prospěšná - to se všeobecně ví. “A hlavně je to všechno o lidech,” zaznělo na konferenci. „Více než příslušnost k té které generaci je pro nás důležité, jakou má člověk vnitřní motivaci, která je poznat hned v tom, jak člověk přistupuje k práci,“ shodli se závěrem účastníci panelové diskuze na konferenci Generace Z přichází.

Zpracovala: Lucie Šnajdrová

Zdroje informací: Gensight VŠE, Delloitte, Forbes, kornferry.com, euronews.com

×

Tipy a triky na Váš e-mail