Jaké dovednosti rozvíjet pro práci s AI?

Rozhovor s expertem na AI Martinem Richterem (Aignos)

 

Jaké jsou typické dovednosti někoho, kdo ke své práci využívá AI? 

Umělá inteligence je velice široký obor a je tedy těžké identifikovat klíčové dovednosti. Pokud někdo aspiruje na to, že by chtěl být vývojářem a odborníkem na strojové učení, tak je určitě zásadní schopnost ovládat statistiku, matematiku a znalost programovacích jazyků. Když jde o uživatelskou rovinu práce s AI, tak bychom se měli zaměřit hlavně na schopnost myslet kriticky, kreativně a tak trochu "outside-the-box", abychom dokázali identifikovat co nejvíc příležitostí, ale i rizik, které tato technologie přináší. 

 

Máme se používání AI bát? Na co konkrétně si dát při využívání AI pozor?

Využívání generativní AI rozhodně má svá rizika. Jedním z hlavních úskalí je, že nám tyto nástroje často neposkytují fakticky správné informace. Někdy se říká, že "halucinují", což v tuto chvíli vychází z principů, na základě kterých tyto modely fungují. S tím se pojí i jejich "sebejistota", se kterou tyto fabulace generují. Je tak důležité, abychom nad výsledky kriticky uvažovali a pečlivě je kontrolovali. Tyto výsledky mohou navíc být plné zkreslení (biasů) i kulturních a genderových předpojatostí. V neposlední řadě je také důležité dbát na bezpečnost citlivých nebo soukromých údajů, které do těchto nástrojů vkládáme. 

 

Lze dnes s AI komunikovat v češtině nebo je stále jako preferovaný jazyk angličtina? Pokud ano, které konkrétně již český jazyk podporují? 

S většinou veřejně dostupných aplikací dnes již lze mluvit v češtině. Například ChatGPT (OpenAI) nebo Claude (Anthropic) dokáží tvořit české texty na poměrně slušné úrovni. I tak ale stále platí, že angličtina je jejich primárním jazykem, a tak budou fungovat lépe právě v tomto jazyku. Nicméně již teď probíhají pokusy o natrénování velkých jazykových modelů primárně na korpusech českých textů. Na to, jestli tento postup přinese kvalitativní zlepšení, si však ještě musíme počkat. 

 

Jaké vzdělávací aktivity nebo kurzy k AI byste doporučil? 

Zvídavým studentům bych doporučoval projít si kurz Elements of AI, který v ČR zaštiťuje organizace prg.ai. Existuje také spousta edukačních i popularizačních podcastů jako například Píše se to AI. Další možností je doporučit svým učitelům, aby do školy pozvali odborníky, kteří jim toto téma mohou přiblížit. 

To samozřejmě mohou udělat i sami učitelé. Na stránkách AI do škol si mohou najít konkrétní iniciativu, která jim se vzděláváním může pomoci. Zároveň také doporučuji sledovat AI dětem, kteří pravidelně zveřejňují nové a kvalitní edukační materiály. 

Těm, kteří již pracují a chtějí se dozvědět něco nového, doporučuji navštívit nějaký kurz nebo přednášku, kterých je nyní poměrně dostatek. Dny AI jsou krásným příkladem, jak může téma umělé inteligence rezonovat napříč městy po celé republice. Obecně bych však všem doporučil, aby se kvůli AI nedostali do stavu informačního zahlcení. Jsme ve fázi, kdy se děje spoustu nového, informace na nás srší ze všech stran a není lehké (ani žádoucí) sledovat všechny aktuality. Je však dobré mít základní přehled a vědět, jaké možnosti nám AI přináší. 

Děkujeme panu Martinu Richterovi (Aignos) za rozhovor! 

Obrázky byly vytvořeny za pomocí AI (Midjourney). 

Co vyžaduje uživatelská práce s AI:

Měkké dovednosti

  • kritické myšlení

  • třídění informací

  • kreativita

  • řešení problémů

Digitální dovednosti

  • informační a datová gramotnost

  • kyberbezpečnost

Co vyžaduje pokročilá práce s AI:

  • statistika
  • matematika
  • programovací jazyky
  • angličtina

Další články a informace o AI a digitálních dovednostech na webech NPI

×

Tipy a triky na Váš e-mail