Co znamená zkrátka EQF na dokladech Europassu, vysvědčeních a diplomech?

Zkratka EQF (European Qualifications Framework) poukazuje na úroveň vaší kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací. Ten napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v Evropské unii. Údaj o EQF je důležitý hlavně pro ty, kteří se chystají pracovat nebo dále studovat v zahraničí. Zahraniční školy či zaměstnavatelé z úrovně EQF poznají, jakou úroveň kvalifikace jste získali, a lépe pochopí, co od vás mohou ve studijní nebo pracovní rovině očekávat.

Evropský rámec kvalifikací má osm úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace. Úrovně EQF jsou mezinárodně porovnatelné a jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi.

Tabulka: Úroveň EQF podle dosaženého vzdělání

ÚROVEŇ EQF DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
8 vysokoškolské – doktorský studijní program
7 vysokoškolské – magisterský studijní program
6 vysokoškolské – bakalářský studijní program, vyšší odborné vzdělání (vč. konzervatoří)
5 -
4 střední vzdělání s maturitní zkouškou (všeobecné, s odborným výcvikem, odborné)
3 střední vzdělání s výučním listem (délka studia 3 roky)
2 základní vzdělání, střední vzdělání bez výučního listu, střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2 roky)
1 základy vzdělání (základní škola speciální)

 

Kde najdete údaj o vaší kvalifikaci podle EQF?

Údaj o úrovni kvalifikace je od roku 2017 pod zkratkou EQF s příslušným číslem uveden na všech absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu. Absolventi základních škol a dvouletých učebních oborů mají na tiskopisech uvedenou úroveň EQF 2. Na výučních listech tříletých učebních oborů najdou žáci a jejich rodiče EQF 3. Maturanti mají zaznamenáno EQF 4 a diplom z vyšší odborné školy a konzervatoře obsahuje údaj o úrovni EQF 6. Další informace najdete na webu www.eqf.cz.

Od roku 2012 se údaj o úrovni EQF objevuje v dokumentech Europassu, konkrétně na dodatku k osvědčení, dodatku k diplomu absolventa vyšší odborné školy a v dokladu o stáži (Europass mobilitě) v případě, že zaznamenává studijní stáž. Údaj o EQF je také možné vyplnit do životopisu do části Vzdělání, odborná příprava a kurzy. Zkratka EQF je dále uvedena na všech osvědčeních o získání profesní kvalifikace (v rámci Národní soustavy kvalifikací), a to v kolonce nazvané Kvalifikační úroveň podle Evropského rámce kvalifikací (EQF). Více informací najdete na webu www.narodnikvalifikace.cz

×

Tipy a triky na Váš e-mail