Jak (ne)budeme pracovat?

Zakázková ekonomika je novinkou na trhu práce


Jak (ne)budeme pracovat?Vyhovuje vám být zaměstnaní a mít se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, nebo být na volné noze a podnikat? Obě formy mají svá negativa i pozitiva. Dnes už ale neplatí, že být zaměstnancem nebo podnikatelem jsou jediné možné formy, jak pracovat. V poslední době se lidé uplatňují v tzv. zakázkové (GIG) ekonomice, v níž je pracovník na volné noze a zároveň na smluvní bázi. Tento typ práce umožňuje flexibilní životní styl, ale pojí se s větší nejistotou. Kolika procent se tato práce týká a v jakých oborech je běžná?

Srovnání EU a USAV USA tato práce tvoří již pro 36 % Američanů primární nebo sekundární zdroj zaměstnání. V EU je to 20-30 %. Podle dat společnosti ZCH legal je v současné době v EU již 28 mil. takových pracovníků a do roku 2025 jich bude 43 mil. Na výběr mají zakázky z bezmála 500 různých platforem. 
GIG ekonomika je jedna z oblastí tzv. sdílené ekonomiky a předmětem jejího sdílení je pracovní činnost. Ta je získávána na základě dočasných a flexibilních pracovních dodávek, odtud také český výraz zakázková ekonomika. Preferuje se tedy pracovník na volné noze na smluvní bázi před stálým zaměstnancem a jedná se o jednorázová nebo krátkodobá smluvní zaměstnání.
Tato forma práce se stává pomalu větší a větší součástí dnešního trhu práce. Nejčastěji se tyto pracovní zakázky získávají na online platformách, kde jsou snadno propojeni poptávající a pracovníci, kteří daný úkol nebo zakázku online nebo offline splní.

Příklady práce v zakázkové ekonomice:

Příklady GIG práce 1. obrázekPříklady GIG práce 2. obrázek

Online práce: výuka jazyků, doučování, terapie, poradenství, koučování, programování, grafické služby, online asistentské práce v administrativě.

Osobní služby zprostředkované přes online platformy: rozvážkové služby, taxi služby, fitness trénink, služby sdílených aut, bytů, venčení psů.

Výhody a nevýhody práce na zakázkách

výhody GIGMezi nesporné výhody pro pracovníky patří větší volnost a flexibilita v práci, globální prostředí bez ohledu na to, odkud a kdy přesně je práce vykonávána. Umožňuje flexibilnější životní styl. Také obchodní společnosti se díky zakázkové ekonomice mohou rychleji vyvíjet, na každý úkol si rovnou najmou specialistu.


nevýhody GIGZa nevýhody lze označit oslabení vztahů mezi pracovníky, obchodní společností a zákazníky obecně. Společnosti tohoto typu netvoří vlastní know-how, postupy a procesy nejsou standardizované. Může to vést i k poklesu důvěry v produkty a značky obecně. Pro tento typ práce v současné době neexistují žádná pravidla nebo legislativní rámce. Nelze tedy ani očekávat, že by se na pracovníka vztahovala nějaká práva, výhody nebo možnosti dlouhodobé spolupráce, rozvoje nebo zabezpečení.

Na trhu práce jsou tyto typy výkonu práce:

budovyVětšině dnešních pracovníků to v tomto systému nevadí. Zatím. Jsou spíše vlastními pány a podnikateli než zaměstnanci. Musí se pak také ale o sebe dobře postarat a zabezpečit se. Pokud se pro pracovníky právě tato práce stane po několik po sobě jdoucích let hlavním zdrojem příjmu, vypadávají vlastně ze všech systémů státu, ale i trhu práce. 


GIG a ekonomikaGIG ekonomika není v EU definována jako závislá práce, ale začíná být posuzována kontrolními orgány, zda nenahrazuje pracovní poměry. Je to jeden z případů, kdy právo nestíhá reagovat na změny ekonomiky. Zde je nutné si přiznat, že tradiční trh práce, jak jsme jej znali, se již do starých kolejí nevrátí.

Pracovní poměr: 
zaměstnavatel - zaměstnanec

 

GIG ekonomika:
zakázky online platformou

 

OSVČ:
objednávka - faktura

 

Jaká je budoucnost trhu práce?

Jak se bude tato situace vyvíjet? V tradičních zaměstnáních poroste také tlak na flexibilitu a upskilling a reskilling. Firmy v zakázkové ekonomice si zase budou muset poradit bez sociálního kapitálu, tj. kontaktů a vztahů s dodavateli a odběrateli, které se online nejspíš nevybudují. Z pohledu pracovníků v GIG ekonomice poroste tlak na získání zakázek, které odpovídají profilu jejich možností a dovedností.

Zároveň je pravděpodobné, že část z nich bude chybně klasifikována jako OSVČ. V EU je již také přes 100 soudních rozhodnutí, která přiznala v takových případech pracovníkovi postavení zaměstnance. Evropská komise již plánuje předpis o pracovních podmínkách v platformové práci.

Pracovník:

Pozitiva

 • Vlastní nastavení práce, svoboda a flexibilita pracovního režimu.
 • Vyšší spokojenost z odvedené práce.
 • Možnost pracovat odkudkoliv.
 • Vyšší jednorázové příjmy.
 • Možnost vykonávat více prací současně.
 • Budování osobní značky.
 • Více pracovních zkušeností za krátkou dobu.

 

Negativa

 • Odměna je za konkrétní zakázku, nikoliv za čas strávený jejím odvedením.
 • Nepokrývá pojištění v případě nemoci.
 • Nepokrývá pojištění v případě nezaměstnanosti.
 • Nepokrývá odvody na důchodové zabezpečení.
 • Nepokrývá náklady na pracovní pomůcky, režijní náklady.
 • Neumožňuje sdružování se do odborů, spolků, které by se zasazovaly o lepší podmínky.
 • Anonymita.
 • Nejistota v dlouhodobějším horizontu.
 • Za vlastní rozvoj odpovídá jen pracovník a know-how není sdíleno v týmech.
 • Izolace.
 • Konkurence na trhu práce.

 

Zaměstnavatel / obchodní společnost:

Pozitiva

 • Najímání GIG pracovníků je kratší, snazší proces.
 • Najímání GIG pracovníků je tudíž také cenově dostupnější.
 • Možnost zapojit více pracovníků na menší úkoly.
 • Širší výběr mezi specializacemi a talenty na konkrétní problematiku.

 

Negativa

 • Nefunguje sociální kapitál – dobré vztahy na pracovišti, pomoc, vzájemné učení se.
 • Nefunguje loajalita.
 • Know-how zůstává u osob, nepatří společnosti.
 • Musí vyřešit předem práva k použití díla do budoucna.
 • Je těžké zlepšovat procesy pro další vývoj.

 

Zdroj: Přednáška Lenky Gomez Tomčalové z firmy ZCH legal, v.o.s. advokátní kancelář s názvem Jak (ne)budeme pracovat, aneb GIG ekonomika jako nová realita trhu práce ze dne 12. 10. 2022 na veletrhu HR Days
Další zdroje: webtrh.czburzovnisvet.czpodnikatel.czZakázková ekonomika - wikipedie

×

Tipy a triky na Váš e-mail