Pro zaměstnavatele jsou nejdůležitější pracovitost a zodpovědnost

Hlavními kritérii při přijímání nových zaměstnanců jsou zejména pracovitost, zájem o práci a zodpovědnost a také dobré morální nastavení, jako je loajalita a čestnost. Platí to jak pro absolventy, tak uchazeče s praxí. Za o něco méně, ale stále důležité, označily firmy a organizace měkké dovednosti v podobě schopnosti týmové práce a ochoty se dále vzdělávat. U uchazečů s praxí se pak cení odborná kvalifikace.​ Dovednosti uchazečů zjišťují zaměstnavatelé u pohovoru a ze životopisu. 

Vyplývá to z šetření potřeb zaměstnavatelů, které Národní pedagogický institut realizoval na podzim roku 2022. Do šetření se zapojilo téměř 1200 organizací a firem. 

Pokud měli zaměstnavatelé vyjádřit preferenci dovedností ve smyslu hluboké (úzce zaměřené) či široké, lze pozorovat spíše příklon k širšímu zaměření, a to napříč vzdělanostními kategoriemi pracovníků. U vysokoškolsky vzdělaných uchazečů jsou široké dovednosti preferované v o něco vyšší míře než v případě uchazečů s nižším vzděláním.​ 

Za spíše či velice důležité v míře vyšší než 80 % pak firmy považují samostatnost (zejména u uchazečů s praxí), schopnost týmové práce, ochotu vzdělávat se a také flexibilitu a komunikativnost. ​U uchazečů s praxí je pak za poměrně relevantní považována profesní zkušenost (85 %) a odborná kvalifikace (84 %).​ Mezi relativně nejméně důležitá kritéria zaměstnavatelé řadí spíše „tvrdé“ dovednosti, jako je znalost cizího jazyka, dosažené formální vzdělání a řidičské oprávnění.  

Graf šetření potřeb zaměstnavatelů

Kromě nabízených variant odpovědí měly dotázané firmy možnost doplnit ještě další důvody a kritéria pro přijímání uchazečů. Mezi odpověďmi se objevily tyto: 

„Stálost a věrnost - posuzujeme, jak dlouhou dobu vydržel uchazeč u předchozích zaměstnavatelů. Člověk, který střídal každým rokem zaměstnavatele v různých oborech, není pro nás kvalifikovaných člověkem jen proto, že přičichnul k více pracím. Naopak nás to odradí a dáme přednost uchazeči, který vydržel u jednoho zaměstnavatele 5 a více let a víme, že je tedy předpoklad, že u nás taky chvíli vydrží a nebudeme muset za rok zaučovat někoho nového.“

„Zájem o to, chtít vyrobit kvalitní produkt, velmi častým nešvarem je laxnost.“​

„Smysl dodržovat pravidla a postupy, logické "selské uvažování", analýza problému…“

 

„Ochota denně přijít do práce.“


Vedle pohovoru dají zaměstnavatelé na životopis 

Nejčastějším způsobem, jak zaměstnavatelé ověřují potřebné znalosti a dovednosti uchazečů, je pohovor (94 %).​ 79 % respondentů se řídí také životopisem.​

Mezi méně využívané zdroje patří motivační dopis – uvedlo jej pouze 22 % zaměstnavatelů. Ještě v menší míře jsou využívány sociální sítě jako zdroj informací o profilu uchazeče (17 %).​

Zatím v malé míře využívají zaměstnavatelé k posouzení portfolia – uvedlo jej pouze 8 % z nich.​ 

Jak zaměstnavatelé ověřují dovednosti

×

Tipy a triky na Váš e-mail