INEX letos workcampuje v Česku. Dobrovolníci se zapojí do 30 veřejně prospěšných projektů

Organizace INEX - Sdružení dobrovolných aktivit z důvodu epidemie koronaviru pro letošní letní sezónu zaměřila své aktivity na lokální úroveň. V součinnosti s partnerskými spolky, organizacemi, obcemi a dalšími subjekty připravuje v Česku téměř 30 krátkodobých dobrovolnických projektů, tzv. workcampů, do nichž se budou moci zapojit stovky dobrovolníků. Pro ty, kteří mají rádi výzvy, pak INEX umožňuje zapojení se jako vedoucí workcampu.

 

INEX letos workcampuje v Česku. Dobrovolníci se zapojí do 30 veřejně prospěšných projektů / Obrázek 1

Organizace INE každoročně zprostředkovává výjezd do zahraničí pro přibližně 450 českých dobrovolníků. Ze zahraničí pak INEX každoročně hostuje přibližně 300 dobrovolníků na tuzemských projektech. V důsledku omezeného mezinárodního cestování musely být tyto aktivity pro letošní sezónu pozastaveny. „Od našich českých partnerů, kteří hostují zahraniční dobrovolníky, máme zpětnou vazbu, že budou dobrovolnickou pomoc potřebovat v této době více než kdykoli předtím. Jsme proto pevně rozhodnuti workcampovou sezónu zachránit, i když tentokrát workcampy nebudou moci být s mezinárodním rozměrem, nýbrž s českými dobrovolníky v České republice,“ říká Lenka Kadeřábková, ředitelka INEXu. Dobrovolníci se budou svou prací podílet na veřejně prospěšných projektech v oblasti rozvoje venkova, ochrany přírody, sociálních projektů a obnovy památek. Účastnit se můžete individuálně, v páru, celé skupině a na vybraných projektech i jako rodina.

Každý workcamp má vždy jednoho až dva vedoucí, takže zájemcům o vedení se otevírá až kolem 60 pozic. Vedoucí musí komunikovat s týmem smysl a detaily pracovních aktivit, koordinuje volný čas a stará se o motivaci a energii skupiny. Dá se říci, že se snaží o to, aby byl spokojený organizátor workcampu s prací týmu a tým byl spokojený s průběhem workcampu. Role vedoucího workcampu tak rozvíjí velice cenné organizační dovednosti a dává mimořádnou příležitost k seberozvoji.

Workcamp ve své tradiční podobě je 2 až 3 týdny trvající projekt, během něhož skupina dobrovolníků z celého světa společně pracuje na veřejně prospěšné iniciativě a tráví spolu svůj volný čas. Workcampy jsou především mezi mladými lidmi oblíbeným způsobem, jak strávit letní prázdniny, neboť účast na projektu v sobě spojuje pomoc veřejně prospěšným iniciativám, poznání cizí země, seznámení se s lidmi jiných kultur a neformální vzdělávání. Letošní workcampová sezóna měla být pak mimořádná svým jubilejním stým výročím, neboť kořeny fenoménu workcampů se datují k roku 1920, kdy byla poblíž francouzského města Verdun uspořádána iniciativa, která si kladla za cíl formou dobrovolnické mezinárodní spolupráce obnovit válkou zničené město.

INEX letos workcampuje v Česku. Dobrovolníci se zapojí do 30 veřejně prospěšných projektů / Obrázek 2

Odkazy:
Databáze se seznamem projektů
Účast na workcampu v ČR

Vedení workcampu v ČR
Organizování workcampu v ČR

 

×

Tipy a triky na Váš e-mail