Nezaměstnanost absolventů škol se během pandemie až zdvojnásobila

Míra nezaměstnanosti absolventů, tj. mladých lidí, kteří skončili školu v roce 2020 a od dubna 2021 jsou na úřadu práce, se za dobu pandemie až dvojnásobně zvýšila. Nejvíce zasažené obory jsou službové, konkrétně např. gastronomie, hotelnictví a turismus nebo obchod. Naopak nejlépe jsou na tom absolventi oborů zdravotnických, pedagogických a oborů sociální péče.

Trend zvyšující se nezaměstnanosti absolventů byl z dat patrný ještě před nástupem pandemie a do budoucna se očekává ještě zhoršení situace. Vyplývá to z analýzy dat a publikace Národního pedagogického institutu Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2021

Absolventi škol - nejrizikovější skupina na trhu práce 

Nezaměstnanost výrazně ovlivňuje ekonomická situace, konkrétně stav nabídky volných pracovních pozic nebo poměr nabídky a poptávky po pracovní síle na trhu práce. Absolventi škol mají zatím jen malé pracovní zkušenosti a chybí jim často pracovní návyky, jsou proto jednou ze skupin nejohroženější nezaměstnaností. 

Zvýšení nezaměstnanosti absolventů se přitom projevilo již v dubnu 2020 a nešlo jen o vliv koronavirové epidemie, protože náznaky vývoje k vyšším mírám nezaměstnanosti absolventů se objevily již v dubnu 2019. Koronavirus však vývoj zdramatizoval a lze předpokládat, že situace pro absolventy z června 2020 bude i v dalších letech velice nepříznivá.  

Graf: Srovnání míry nezaměstnanosti absolventů před a po koronavirové pandemii

Srovnání míry nezaměstnanosti absolventů před a po koronavirové pandemii
Poznámka: Jedná se o čerstvé absolventy, kteří skončili školu v roce 2020 a jsou na úřadu práce v dubnu 2021.

Obory s nejnižší a nejvyšší mírou nezaměstnanosti absolventů 

Z celkového pohledu jsou nejnižší hodnoty míry nezaměstnanosti absolventů (2,4 %) ve zdravotnických oborech, které trvale vykazují velmi nízkou míru nezaměstnanosti. Výrazně nízké míry nezaměstnanosti jsou i ve skupině Pedagogika, učitelství a sociální péče (celková míra nezaměstnanosti skupiny je 4,5 %), což ukazuje dobrou uplatnitelnost pracovníků pro pedagogickou a sociální oblast.  

Naopak vysoké hodnoty míry nezaměstnanosti absolventů v celkovém pohledu jsou především ve skupině službových oborů. Jedná se převážně o pracovníky z oblasti gastronomie, dále kadeřníky a kosmetičky. Budoucí vývoj bude zřejmě znamenat ještě zhoršení jejich situace.  

Míra nezaměstnanosti absolventů se liší podle kategorie vzdělání, tedy typu školy, kterou mladí lidé absolvovali. Nejvyšší celková nezaměstnanost je u lidí se středním vzděláním s výučním listem (kategorie E) - 16,6 %, nejnižší pak u absolventů gymnázií, kteří pokračují ve studiu, a také u absolventů vyšších odborných škol (kategorie N) - 3,4 %. 

Tabulka: Míra nezaměstnanosti absolventů podle kategorie vzdělání

Tabulka: Míra nezaměstnanosti absolventů podle kategorie vzdělání
Podrobné informace najdete v publikaci Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2021.

×

Tipy a triky na Váš e-mail