Nově můžete získat Europass – dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace

Europass rozšiřuje své portfolio dokladů a nově nabízí dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace (PK). Zažádat si o něj mohou všichni, kdo složili zkoušku v rámci Národní soustavy kvalifikací (NSK) a obdrželi osvědčení o získání profesní kvalifikace. 

Zažádat si o něj mohou všichni, kdo složili zkoušku v rámci Národní soustavy kvalifikací (NSK) a obdrželi osvědčení o získání profesní kvalifikace. Dodatek, který uvádí odborné kompetence dané kvalifikace, vám může jako příloha k životopisu pomoci při uplatnění na trhu práce v ČR i zahraničí.

 

NSK webDodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace je v anglickém jazyce a obsahuje údaj o dosažené úrovni kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě.

 

 

 

Jak lze dodatek k osvědčení o získání PK získat?

Dodatek lze získat dvěma způsoby:

1. Pokud autorizovaná osoba používá informační systém ISKA, požádá absolvent zkoušky z profesní kvalifikace o vydání dodatku autorizovanou osobu. Autorizované osoby jsou fyzické nebo právnické osoby, jimž bylo autorizujícím orgánem (zpravidla příslušným ministerstvem) přiznáno právo organizovat a provádět zkoušky z příslušné profesní kvalifikace a vydávat o tom zákonem stanovená osvědčení. Jejich seznam najdete na webu www.vzdelavaniaprace.cz.

2. Pokud autorizovaná osoba nepoužívá informační systém ISKA, absolvent zkoušky z profesní kvalifikace požádá e-mailem o vydání dodatku na europass@nuv.cz. Žádost musí obsahovat: kód a název profesní kvalifikace, jméno a adresu autorizované osoby a datum vydání osvědčení o profesní kvalifikaci.

Co je Národní soustava kvalifikací?

Národní soustava kvalifikací umožňuje ověřování dovedností k určité profesi. Jedná se o zkoušku, která prověří vědomosti a dovednosti v dané profesi a na základě úspěšného složení je vydáno osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je celorepublikově uznávané. S osvědčením, které potvrzuje vaše dovednosti a vědomosti, máte tak větší šanci na získání pracovního místa.

Osvědčení NSK  Národní­ soustava kvalifikací­ (NSK)

Obrázky: Náhled dodatku

×

Tipy a triky na Váš e-mail