Jde o portfolio dokladů, které Vám zajistí srozumitelnost Vašich dovedností a kvalifikací v Evropě. Více na stránce Co je Europass.

Vystavení dokladů a využití služeb Europassu je zdarma.

Životopis si vyplňujete sami v online formuláři.

Doklad o stáži Europass mobilita a doklad o dobrovolnictví, dodatky k osvědčení, diplomu a profesním kvalifikacím Vám vydají příslušné organizace nebo Národním centru Europass ČR.

Europass nezakládá automatické uznání kvalifikace v zahraničí. Napomáhá však lepšímu porozumění a porovnání získaným kvalifikacím napříč evropskými zeměmi.

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework - EQF) je společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v Evropské unii. Má osm úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace. Více informací najdete na webu Evropského rámce kvalifikací http://www.nuv.cz/eqf/co-je-eqf.

Další otázky a odpovědi na evropském webu Europassu.

Štítky

×

Tipy a triky na Váš e-mail