Soutěžte s Europassem

Zapojte se s Europassem do soutěže o věcné ceny. Připravili jsme si pro vás jednoduché soutěžní otázky, které najdete na Facebooku Europass Česká republika Instagramu Europass Česká republikaAť už obohacujete svůj životopis cestami do zahraničí, nebo získáváte přes léto nové dovednosti a zkušenosti, bude se vám hodit např. náš eko kelímek, cestovní souprava příborů nebo náplasti. Slosování proběhne 25. června a výsledky budou zveřejněny na našich sociálních sítích. 

 

Pravidla soutěže

Organizátorem, pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost Linhart Marketing s.r.o., se sídlem Jakoubka ze stříbra 781/ 44, Olomouc, 779 00, IČ: 28644387, DIČ: CZ28644387 (dále jen organizátor) a Národní centrum Europass ČR, se sídlem Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 (dále jen organizátor).

  1. Soutěž je realizována formou soutěžního úkolu, kdy účastník soutěže zodpoví na soutěžní úkol. Doba trvání soutěže je přesně stanovena a vymezena organizátorem a je uvedena v zadání soutěže. Do soutěže jsou zařazeny pouze odpovědi, které budou vyplněny během pořádání akce. O výherci rozhoduje na základě losování z odpovědí organizátor soutěže. Díky losovacímu mechanismu dojde k výběru výherce, který bude následně kontaktován za účelem získání údajů pro zaslání výhry.
  2. Výše uvedené soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.
  3. Výhra je stanovena organizátorem soutěže a zveřejněna. Po ukončení soutěže bude výhercům předána výhra, která je uvedena v soutěžním příspěvku.
  4. V případě, že se výherce neozve do týdne od vyhlášení, nárok na výhru propadá.

Ochrana osobních údajů

1. Účastník soutěže poskytuje odesláním formuláře organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, emailový a telefonní kontakt) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.

2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracováním údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

Závěrečná ustanovení a podmínky soutěže

Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže. Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci.
Organizátor neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.
Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození při případném doručování hmotné výhry.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
Změna pravidel pořadatelem vyhrazena.
Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.
 

Tato pravidla vstupují v platnost dne 6. 6. 2024. Další informace najdete na sociálních sítích Europassu: 

Facebook Europass Česká republika

Instagram Europass Česká republika

Těšíme se na společné soutěžení! 
Tým Europass CZ a Linhart Marketing s. r. o.

×

Tipy a triky na Váš e-mail