Člověk a svět práce

Člověk a svět práce

Práce napomáhá utváření osobnosti člověka, jejím prostřednictvím vstupuje člověk do určitých vztahů. V RVP ZV jde o vzdělávací oblast, kde se žáci seznamují s konkrétními životními situacemi a uvědomují si uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Na tomto základě se buduje životní a profesní orientace žáků. Nástroje Europass jsou vhodné k rozvíjení klíčové kompetence pracovní, k organizaci a plánování práce, k používání vhodných nástrojů a k chápání práce jako příležitosti k seberealizaci. Na středních školách je možné prostřednictvím Europassu začlenit digitální technologie do výuky a budovat sebedůvěru žáka pro další studium nebo pracovní uplatnění.

×

Tipy a triky na Váš e-mail