Jazykové vzdělávání

Jazykové vzdělávání

Jazykové vzdělávání je důležitý nástroj celoživotního učení. Europass umožňuje komunikaci v rámci Evropy, snižuje jazykovou bariéru, může být používán jako prostředek pro získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a vést ke kultivovanému projevu žáka. Dobrá výuka cizích jazyků jde ruku v ruce se stoupající potřebou ovládání cizích jazyků v evropských zemích a zvyšuje zájem žáků o studium na zahraničních školách nebo o zahraniční studijní stáže. Zvýšení mobility žáků jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a budoucím pracovním uplatnění přeje utváření podmínek pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. Vzájemná mezinárodní spolupráce snižuje jazykovou bariéru a buduje pozitivní vztah k mnohojazyčnosti, porozumění a toleranci.

Další tipy pro pedagogy

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERRJ) je v současné době k dispozici ve 40 jazycích. Díky němu můžete definovat své jazykové znalosti a dovednosti v životopisu Europass. Ze SERRJ vychází Evropské jazykové portfolio, které se může stát dobrým podkladem pro portfolio Europass.

Základní školy

Portál RVP.cz je dobrým zdrojem inspirace pro vyučování cizích jazyků a metodu CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka). Pro vyučující je zde k dispozici Rámec profesních kvalit učitele cizího jazyka. Do životopisu Europass se pak dají zaznamenat první úrovně osvojeného jazyka žáků.

Střední školy

Na středních školách mají žáci několik možností jak prokázat jazykové dovednosti. Může jít např. o složení jazykového certifikátu, nebo maturitní zkoušky z cizího jazyka (jedna úroveň obtížnosti B1). Obě zmíněné zkoušky používají deskriptory SERRJ. Jazykové znalosti se také propisují na dodatek k osvědčení a zaznamenávají do životopisu Europass.

×

Tipy a triky na Váš e-mail