Komunikační dovednosti v cizím jazyce

Komunikační dovednosti v cizím jazyce

Mateřský jazyk i cizí jazyk utváří vazbu k místům, zemi, lidem a kultuře. Volba jazyka, kterým se vyjadřujeme, formuje náš způsob myšlení a úvah. Jazyk je spojen s emocemi, které mohou napomoct vytvářet kladný vztah k jiným zemím, porozumění a toleranci, a také podporovat zájem o studium a práci v zahraničí a zahraniční stáže. Zvýšená mobilita žáků pak přispívá k vytváření mezinárodní spolupráce. Jazykové vzdělávání a rozvíjení mnohojazyčnosti je proto důležitou součástí celoživotního rozvoje. Europass usnadňuje komunikaci v rámci Evropské unie i mimo ni, snižuje jazykovou bariéru a pomáhá rozvíjet komunikační dovednosti. 

Europass a jazykové vzdělávání - konference Jazyková mozaika

Tipy pro pedagogy

Na portáluRVP.cznajdete dobré zdroje pro vyučování cizích jazyků a metodu CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka). Pro vyučující je k dispozici Rámec profesních kvalit učitele cizího jazyka. Dalším skvělým zdrojem inspirace je pak portál Evropského centra pro moderní jazyky.

 

Žáci si již na druhém stupni ZŠ mohou zaznamenat úrovně osvojených jazyků do životopisu Europass. V průběhu střední školy mají pak několik možností, jak prokázat své jazykové dovednosti. Složení jazykového certifikátu nebo maturitní zkoušky z cizího jazyka představují jedny z nejčastějších variant. Obě zkoušky používají deskriptory SERRJ. Jazykové znalosti a jazyková úroveň se také propisují na dodatek k osvědčení a jsou součástí životopisu Europass.

 

Dobrým vodítkem pro pedagogy, kteří pracují se žáky z jiného jazykového prostředí, může být Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince. Stejně dobře se může osvědčit Databáze dodatků k osvědčení, kde jsou dodatky k dispozici v češtině, angličtině, němčině a francouzštině.

Materiály, které můžete využít při výuce jazyků

×

Tipy a triky na Váš e-mail