Pracovní listy pro SŠ

Pracovní listy pro SŠ

Pracovní listy pro žáky středních škol (gymnázií a středních odborných škol) mohou vyučující využít v hodinách českého nebo cizího jazyka, základů společenských věd nebo v průřezovém tématu Člověk a svět práce. Jsou koncipovány pro jednu vyučovací hodinu (45 minut) a obsahují aktivizační metody a formy práce. Jsou inspirovány metodami kritického myšlení a přibližují téma Evropy, Evropské unie a spolupráce v rámci EU.