Za zkušenostmi do zahraničí

Za zkušenostmi do zahraničí

V průběhu života získáváme zkušenosti spontánním vnímáním, bezprostředním kontaktem s realitou, s jinými lidmi, prostřednictvím činností nejrůznější povahy a prožitím situací. Jde o hlavní zdroj poznatků, prožitků, hodnocení a postojů člověka. Země EU se snaží lidem, kteří vyjíždějí za hranice mateřské země za studiem, za brigádou nebo za prací, usnadnit situaci a vytvořily praktické pomocníky pro lepší komunikaci. Uchazeči o studium nebo práci pak mohou lépe ukázat a prokázat své znalosti, dovednosti a kvalifikace zahraničním institucím a zaměstnavatelům.

Portfolio Europass je jedním z pilířů této komunikace. Europass funguje v České republice od roku 2004, je rozšířen v zemích Evropské unie i v dalších zemích Evropy. Je přínosem pro žáky, studenty a učitele. Pomáhá učitelům s přípravou žáků na mobilitu, zahraniční stáž a praxi. Dodatek k osvědčení a dodatek k diplomu dokládají středoškolskou a vysokoškolskou kvalifikaci, díky nim pak studenti snáze prokazují své znalosti a dovednosti v zahraničí.

Dalším pomocníkem může být web EQAVET (evropský rámec pro podporu zajišťování kvality v odborném vzdělávání) – sekce Získejte zkušenosti v zahraničí. Zde jsou pro studenty i učitele prakticky připraveny a rozepsány všechny kroky, rady, tipy a zkušenosti pro přípravu dobré zahraniční stáže a mezinárodní návštěvy. Přínosem zde připravených materiálů je jejich propojení s portfoliem Europass.

×

Tipy a triky na Váš e-mail