Zlaté české ručičky předvedlo deset soutěžících na EuroSkills 2023 v Gdaňsku

Evropská přehlídka odborných dovedností mladých lidí EuroSkills, často nazývaná olympiáda řemesel, proběhla letos v září v polském Gdaňsku. Zatímco na soutěži EuroSkills v Budapešti v roce 2018 čeští soutěžící ještě chyběli, o tři roky později v Grazu už česká výprava byla. A letos na začátku září se v Gdaňsku zapojilo deset českých soutěžících dohromady v devíti disciplínách z celkových 43. Záštitu a koordinaci příprav české expedice převzala Hospodářská komora, která ČR do soutěže předloni vrátila po dlouhých 13 letech.

EuroSkills Gdaňsk 2023Nejvýznamnější akce odborného vzdělávání a přehlídky dovedností mladých profesionálů, 8. ročníku EuroSkills, se zúčastnilo dohromady 594 soutěžících – mladých lidí do 25 let z 32 zemí, 600 odborných expertů, 130 mediálních štábů a na 100 000 návštěvníků.

 

Čeští soutěžící se nominovali většinou v rámci českých oborových soutěží v rámci CzechSkills, ve kterých zvítězili. To je i případ Davida Pelikovského, který se v listopadu 2022 se stal vítězem I. ročníku mistrovství podlahářů a parketářů juniorů ČR a svým vítězstvím se nominoval do evropské soutěže. Obdobně se žák ze Střední školy gastronomické a technické Žamberk Petr Valach zúčastnil soutěže v oboru Instalatér – topenář a jako vítěz SkillsPolsko 2022 si zajistil účast na soutěži v Gdaňsku. Valach také v soutěži EuroSkills získal jako jediný z české výpravy ocenění, a to za vynikající práci. Klíčovou roli v zajištění odborné přípravy české reprezentace hrají odborní partneři CzechSkills, a to především profesní cechy.

 

 

Jak si vedl český tým na EuroSkills 2023? 

 

 

 

Skills are the future - oslava odborných, měkkých i digitálních dovedností

 

Nákladní automobilSe sloganem „skills are the future“ a doprovodnou kampaní nejen na sociálních sítích označenou hashtagem „#UnitedBySkills“ a mottem „we can change the world“ si evropská soutěž EuroSkills klade nemalé cíle a chce upozornit na význam odborných dovedností, zvýšit prestiž a kvalitu řemesla a dalších technických oborů. 

Jaké dovednosti jsou vlastně k jednotlivým řemeslům a oborům potřeba? Odpověď se liší podle závislosti na konkrétním oboru. Pro ekonomické obory a podnikavost je to podle odborného garanta NPI Lukáše Huly ekonomické myšlení, práce s výpočetní technikou a hledání souvislostí. V gastrooborech, jako je kuchař, číšník, cukrář, je podle odborné garantky Petry Škráškové potřeba jednoznačně kreativita, odbornost, pozitivní vztah k oboru, využití moderních technologií a trendů a také komunikace. V automotive oborech označila garanta Lenka Kovaříková jako nutné dovednosti a předpoklady technické myšlení, zodpovědnost, lásku nebo nadšení k oboru a chuť se celoživotně vzdělávat, protože automotive je jedním z nejrychleji se rozvíjejících oborů.

 

Jak je vidět z odpovědí odborných garantů Národního pedagogického institutu, ve všech jmenovaných oborech je potřeba nejen odborných dovedností souvisejících s daným oborem, ale nutné jsou i tzv. měkké dovednosti, jako je komunikace, hledání souvislostí nebo chuť se stále vzdělávat. Pro většinu oborů jsou a budou kromě nich nutné také dovednosti související s digitalizací společnosti.

 

CNC frézování“Přestože velká část soutěžních disciplín byla zaměřena především na manuální zručnost, kreativitu, týmovou spolupráci a profesní rychlost účastníků, bylo zřejmé, že digitální kompetence a práce s IT je nedílnou součástí prakticky všech oborů,” komentuje viditelné trendy na trhu práce i v odborném vzdělávání posledních let Irena Fričová, manažerka projektu NPO 3.1 DIGI, realizovaném v NPI. “Samozřejmě jsou v úrovni a způsobu využívání IT rozdíly, jinak využívá technologie zedník, jinak obráběč na CNC strojích, jinak programátor či zahradní architekt. Je ale zřejmé, že bez digitálních kompetencí se už neobejdeme, a jak bylo na soutěži uvedeno, digikompetence jsou potřeba už nyní u 85 % pracovních míst,” dodává. 

 

 

EuroSkills trvá tři dny a prověřuje celý „balík dovedností“

 

Soutěž hotelové recepceA jak soutěž probíhá? Soutěžící plní zadané úkoly v rámci svých disciplín během tří dnů soutěže. Některá zadání dostanou předem ještě před soutěží, některé činnosti dostanou zadané až na místě. V soutěži hotelové recepce se soutěžící například museli vypořádat s obtížnými scénáři, jako je situace, kdy host obdrží špatně umístěný pokoj, má nedostatek ručníků v koupelně nebo když je taxi k hotelu objednáno, zatímco host ještě spí. V oboru kuchařů byl jedním ze soutěžních úkolů vyrobit dezert ze čtyř komponent – jablka, celeru, máty a zeleného pepře, došlo i na úkoly uvařit něco ze surovin z vylosovaných „mystery boxů“.

Krajinářská architekturaNa EuroSkills jde přitom často o komplexní úkoly, které prověřují širokou škálu dovedností. To komentuje i odborná garantka NPI Lenka Kovaříková: „Zaujala mě komplexnost řešení úkolů v oboru Landscape architecture - krajinářská architektura. Soutěžící sice měli stejně zadaný plán, stejnou vegetaci k dispozici, samotná realizace byla ale už částečně kreativní a soutěž tak ověřovala u účastníků prvek kreativity.“ Neubrání se přitom srovnání evropské soutěže s těmi českými. „Úkoly v automotive oborech jsou podobné jako v české soutěži Autoopravář junior, která je velmi kvalitní. Na rozdíl od ní jsou na EuroSkills, konkrétně v oborech Nákladní automobily a autobusy nebo Těžká mechanizace, opět komplexnější a složitější úlohy, zaměřené cíleně na jednotlivé oblasti opravárenství.“  

Soubor dovedností prověřovala i soutěž k podnikavosti, ve které měli soutěžící 60 až 90 minut na řešení úkolu a přípravu následných prezentací. “Soutěžící řešili vše z pohledu začínající firmy. Museli připravit vše, co musí udělat každá firma, která chce být úspěšná, tedy konkrétně byznys plán, příjmy, marketing, organizační strukturu firmy, a ještě přitom brali ohledy na ekologii,” vysvětluje odborný garant ekonomických oborů Lukáš Hula. Soutěž přitom vycházela z toho, co obvykle bývá v osnovách ekonomického vzdělávání.

 

 

Inspirace pro české soutěže i odborné vzdělávání

 

PekařstvíInspiraci v EuroSkills pro české soutěže vidí i odborná garantka Petra Škrášková, konkrétně v rozšíření záběru a portfolia zaměření soutěže. „U nás se soutěží jen v jednotlivých oborech, uvítala bych i v českých soutěžích ověření a zahrnutí komplexnějšího souboru dovedností pro jednotlivé oblasti. U číšníků byl v soutěži na EuroSkills prověřován jejich servis, příprava slavnostního prostření stolu i sommeliérství,“ komentuje Škrášková. Lukáš Hula by uvítal podobnou soutěž věnující se podnikavosti i v ČR.

 

Euroskills přináší inspiraci nejen pro české soutěže. Jsou tu vidět nové trendy, v gastrooborech je to např. příprava pokrmů, využití komunikačních dovedností při modelových situacích při obsluze hostů, inspirace při výběru vhodného inventáře při servisu nebo kreativita v soutěži pekařů, cukrářů a řezníků.

 

 

Sdílení trendů, nových technologií i důraz na ekologii

 

Práce s robotySoutěž EuroSkills je příležitostí pro vzájemné sdílení trendů a moderních postupů, využití nejnovějších technologií, snahou o upozornění na téma udržitelnosti. „Tu zahrnovala ve svých úkolech soutěž v podnikání, ve které fiktivní firmy prezentovaly inovativní aplikace nebo společnosti s velkým ekologickým přesahem,“ zaujalo Dagmar Svobodovou z Národního centra Europass. „Cíle společností byly navázány na mezinárodní Cíle udržitelného rozvoje - https://www.globalgoals.org/ a promítaly se do ní i aktuální trendy ze světa,“ doplňuje. Návštěvníci si mohli u firem prezentujících své produkty vyzkoušet aktivity, ke kterým není snadný přístup – práci s roboty, rozpoznávání vzorků barev pro autolakýrnictví řešené v současné době s pomocí inteligentních technologií.

 

Cílem soutěže EuroSkills je také rozšířit povědomí nejen mezi mladými lidmi, že řemeslo má i v dnešní rychlé době význam a trvalou hodnotu. Řemeslníci jsou na trhu práce žádaní, přitom přetrvává předsudek, že kdo nastoupí do učňovských oborů, to udělal proto, že není tak chytrý. Ale zkušenosti i data o zaměstnanosti a stavu trhu práce nejen v ČR ukazují, že řemeslníci jsou a budou potřeba a na trhu práce mají velkou hodnotu, což se odráží i v jejich příjmech. Pokud se dostanou až na takovou prestižní soutěž, jako je EuroSkills, otevírá se jim celý svět. „Svou budoucnost vidím v zahraničí, v Rakousku nebo Švýcarsku,“ plánuje jeden ze soutěžících.

 

Připravily: Lucie Šnajdrová (text) a Petra Melecká (fotografie)

×

Tipy a triky na Váš e-mail