Dodatek k osvědčení převádí procenta úspěšnosti maturity na známky

Letošní absolventi středních škol budou mít na svých vysvědčeních u předmětů ze společné části maturitní zkoušky uvedeno pouze „uspěl/a“ a procentuální vyjádření úspěšnosti v didaktickém testu. Známky ze společné maturity na maturitním vysvědčení letos nenajdete. Převodník procent na známky nabízí letos dodatek k osvědčení, jeden z dokumentů Europassu. Většina absolventů (85 %) ho dostane spolu s maturitním vysvědčením ve škole. 

Dodatek k vysvědčení jako převodník procent na známky  

Převod procentuální úspěšnosti se trochu liší v jednotlivých předmětech – v matematice a v českém nebo cizím jazyce. Pokud např. žák získá v didaktickém testu 86 %, v matematice odpovídá výsledek známce 1, v češtině nebo cizím jazyce známce 2. Liší se také minimální procentuální úspěšnost potřebná k tomu, aby žák u maturity nebo závěrečné zkoušky uspěl. U didaktického testu z matematiky je potřeba získat více než 27 %, u testu z českého nebo cizího jazyka 44 %, u matematiky rozšiřující 33 %.  

Na druhé straně dodatku k osvědčení je tabulka s převodem procent na známky: 

Dodatky matika

 

 

Ukázky dodatků

Změny v hodnocení testu z matematiky

V den vyhlášení výsledků didaktických testů 7. 6. 2021 změnilo Ministerstvo školství intervaly procentuální úspěšnosti u společné zkoušky z matematiky prostřednictvím Opatření obecné povahy MŠMT upravující hodnocení didaktického testu z matematiky.  Důvody úprav hranice úspěšnosti didaktického testu z matematiky najdete v tiskové zprávě ze dne 7. června 2021. Všechny dodatky k osvědčení jsou aktualizované a lze je stáhnout z databáze edo.europass.cz.  

“Doporučujeme dodatky vydávat elektronicky ve formátu pdf a uveřejnit je na webu střední školy, aby si je absolventi mohli kdykoli stáhnout. V této podobě jsou tak nejlépe dostupné a využitelné pro další studium a trh práce, například jako součást e-portfolia,” doporučuje Dagmar Svobodová z Národního centra Europass ČR.   

Dodatky odrážejí letošní změny v maturitách 

Letošní dodatky k osvědčení mají několik verzí a zachycují úlevy z maturit pro vybrané sociální a zdravotnické obory, které vycházejí opatření obecné povahy s č. j. MSMT-3267/2021-3 ke konání maturitní zkoušky. Na absolventy zdravotnických a sociálních oborů se podle nového opatření mohou vztahovat dvě varianty maturitních zkoušek, a tudíž i dvě podoby Europass dodatků k osvědčení. Obě varianty se liší v části s informacemi o hodnocení společné části maturitní zkoušky na dodatku. Rozdílný je i způsob získání dodatku k osvědčení. Školy těchto oborů to proto mají s vydáváním dodatků letos složitější a zvládají to přitom skvěle. Děkujeme, že se podílíte na vydávání i přes ztíženou situaci.

K čemu známky z maturity? Pro některé VŠ jsou důležité 

České vzdělávání je na známkování jako systému hodnocení žáků stále postaveno, žáci byli známkováni v průběhu celého studia, pokud se někde objevuje procentuální hodnocení jednotlivých předmětů, převádí se také v pololetním a závěrečném hodnocení na známky 1-5. Možnost známkování podle všeho žáky motivuje k učení a dosahování lepších výsledků. 

I přes letošní změny v didaktických textech i podobě společné i profilové maturity mohou být známky pro žáky důležité i z čistě praktického hlediska, konkrétně pro uchazeče o studium na vybraných vysokých školách, zejména zahraničních, které ve svých přijímacích řízeních zohledňují i známky z maturitních předmětů. Některé české vysoké školy udělují za dobré známky z vybraných předmětů uchazečům bonusové body v přijímacím řízení nebo za ně dokonce odpustí část či celé přijímací zkoušky. Např. na České zemědělské univerzitě promíjí část přijímacích zkoušek do bakalářského studia při průměru povinných maturitních oborů do 1,5 u části oborů nebo 2,0 u další části oborů.

Zaměstnavatelé i školy ocení výčet kompetencí na dodatku 

Personalisté, náboráři a další zástupci zaměstnavatelů, ale i zástupci vysokých škol se z dodatku dozvědí více než z vysvědčení. Jsou zde uvedené obecné a odborné kompetence uchazeče o práci či brigádu a také jeho možné profesní uplatnění. “Při výběrovém řízení na místo v zahraničí se hodí dodatek v cizím jazyce (angličtina, němčina, francouzština) a také údaj o úrovni kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF),” radí Dagmar Svobodová z Národního centra Europass ČR. 

Příběhy našich klientů 

Europass jsem využila ve Velké Británii. Ještě před konečným Brexitem jsem se rozhodla studovat univerzitu a dodatek mi pomohl k překladu kvalifikace z Česka, konkrétně maturity. Celý proces přijímacího řízení byl mnohem jednodušší, než jsem se obávala. Dnes jsem úspěšnou studentkou psychologie.
Markéta 

Získání Europassu je pro mě naprosto skvělá událost. Europass mi pomohl při hledání zaměstnání, jelikož potencionální zaměstnavatel vidí a má potvrzené mé odborné dovednosti i jiným dokumentem než často fádním maturitním vysvědčením. Děkuji za vaši službu.
Tomáš

Deset let jsem pracoval v gastronomii a cestovním ruchu, ale po operaci kolene jsem chtěl přejít na kancelářskou práci a již dlouho jsem chtěl pracovat v zahraničí. Přijal jsem nabídku v IT/Finance ve Varšavě. Při nástupu po mne byl požadováno přeložené maturitní vysvědčení, proto jsem využil služeb Europass.
Alexander 

Hlásil jsem se na uměleckou školu v Malajsii - obor ilustrace a byl jsem přijat. Poté nastaly dlouhé měsíce řešení a ověřování kdejakých dokumentů, tím nejproblémovějším bylo mé maturitní vysvědčení. Z Malajsie totiž po mne chtěli ověření/potvrzení, jakou úroveň vzdělání toto maturitní vysvědčení nese. Tuto záležitost jsem řešil s velvyslanectvím Malajsie a mým gymplem, až mi nakonec na MŠMT paní poslala odkaz na váš Europass web, ať to prý zkusím. Dal jsem na její radu a zatím to vypadá, že to Ministerstvu školství v Malajsii bude stačit, jelikož jsem dostal informaci, že proces mého studentského víza pokročil kupředu. Pokud vše půjde podle plánu, odlétám studovat v polovině dubna. A proč Malajsie? Je to velmi blízko středu uměleckého průmyslu, a právě v Malajsii, je jedna z nejlepších škol v mém vysněném oboru!
Štěpán 

Europass jsem využil při cestě do Německa. Minulý rok jsem se účastnil studentského studijního pobytu na Stuttgart Universität. Škola tehdy po mně požadovala nějaký dokument, kde by si mohli ověřit dosavadní dosažené vzdělání - maturitní vysvědčení. A tak jsem zvolil Europass. Vyřízení bylo jednoduché, rychlé a bez problému. Na zahraniční univerzitě dokument přijali bez jakýchkoliv potíží. 
Václav 

Příklady úspěšných absolventů oborů, kteří našli práci snů i s uvedením dodatků k příslušným oborům vzdělání: Jak být úspěšný a mít práci snů?

200
přes 200 škol umožňuje absolventům stažení dodatků z webu školy
867
867 středních škol vydává dodatky k osvědčení
65
65 tisíc absolventů dostane Dodatek k osvědčení
85
85 % absolventů SŠ dostane od školy dodatek k osvědčení

Dodatek může mít každý absolvent střední školy 

Dodatky k osvědčení zajistilo 867 středních škol pro dohromady 65 tisíc absolventů. Celkem je obdrží 85 % absolventů středoškolských oborů. Již 200 středních škol má dodatky pro své žáky umístěno i na svých webech. Ti si je tak mohou jednoduše stáhnout a spolu se svým vysvědčením využít ve své další kariéře nebo studiu. O dodatek si každý může zažádat prostřednictví databáze dodatků i jednotlivě.

Další informace najdete na stránce o Dodatku k osvědčení.