Co o vás řekne EQF zaměstnavatelům v zahraničí?

Údaj o EQF (Evropském rámci kvalifikací) ukáže zaměstnavateli vaši úroveň kvalifikace, která je mezinárodně srovnatelná a srozumitelná v celé Evropě. Zahraničnímu zaměstnavateli, který nerozumí českému vysvědčení nebo výučnímu listu, pomocí zkratky EQF a čísla 1-8 ukážete, co umíte a co od vás mohou v pracovní rovině očekávat.

Jak vám pomůže EQF ve vaší kariéře?

Jakou máte úroveň kvalifikace (EQF)?

EQF má osm úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace. Úrovně EQF jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi.

Svou úroveň kvalifikace si můžete zjistit v první řadě podle svého dosaženého vzdělání. Pokud jste držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace podle NSK (Národní soustavy kvalifikací), je u ní vždy uvedená příslušná úroveň EQF.

ÚROVEŇ EQF DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ DOSAŽENÁ KVALIFIKACE V NSK – příklady
8 vysokoškolské – doktorský studijní program  
7 vysokoškolské – magisterský studijní program Lektor dalšího vzdělávání, Manažer kvality
6 vysokoškolské – bakalářský studijní program, vyšší odborné vzdělání (vč. konzervatoří) Manažer projektu, Technik kvality
5   Personalista, Průvodce cestovního ruchu
4 střední vzdělání s maturitní zkouškou (všeobecné, s odborným výcvikem, odborné) Horský průvodce, Chirurgický nástrojař
3 střední vzdělání s výučním listem (délka studia 3 roky) Ovocnář, Montér výtahů
2 základní vzdělání, střední vzdělání bez výučního listu, střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2 roky) Asfaltér, Dlaždič
1 základy vzdělání (základní škola speciální)  

 

Nejčastějšími úrovněmi české populace je úroveň EQF 2, 3 a 4.

EQF

Kde je údaj o EQF uveden?

Vysvědčení, výuční listy a diplomy

Podle vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání, vydané v roce 2015, se od 1. 10. 2017 povinně objeví údaj o úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF) na absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu. Změna se týká základních, středních, vyšších odborných škol a konzervatoří. Součástí vyhlášky jsou nové formuláře vysvědčení a dalších dokladů. 

Přehled dokladů ve vzdělávání a příslušné úrovně EQF:

 • Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole a vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání – EQF 2
 • Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční listy absolventů dvouletých oborů – EQF 2
 • Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční listy absolventů tříletých oborů – EQF 3
 • Vysvědčení o maturitní zkoušce – EQF 4
 • Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom o absolutoriu v konzervatoři – EQF 6
 • Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu ve vyšší odborné škole – EQF 6

Dokumenty Europassu

 • Od roku 2012 se údaj o úrovni EQF objevuje v dokumentech Europassu:
 • životopis části Vzdělání a odborná příprava),
 • dodatek k osvědčení,
 • dodatek k diplomu absolventa VOŠ,
 • doklad o (studijní) stáži,
 • dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Osvědčení o získání profesní kvalifikace

Na všech osvědčeních o získání profesní kvalifikace (v rámci Národní soustavy kvalifikací) je od roku 2012 uvedena úroveň EQF v kolonce nazvané Kvalifikační úroveň podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), příp. Corresponding level of the European Qualifications Framework (EQF).

×

Tipy a triky na Váš e-mail