Jaké jsou trendy na trhu práce z pohledu firem?

Trh práce prošel velkými změnami v důsledku pandemie, války a s nimi spojené inflace i zdražování energií. Trendům na trhu práce se věnovala konference HR fóra Formování nové budoucnosti v květnu 2022 v Praze. 

Co aktuálně řeší firmy? 

I když do České republiky přišlo 300 tisíc občanů Ukrajiny, na pracovním trhu stále není obsazeno 300 tisíc míst. Firmy v současné době nejvíce tíží vedle nedostatku lidí právě ceny energií, problémy s logistikou a nedostatek materiálů. Firmy budou čelit tlaku zaměstnanců na zvyšování mezd vzhledem k inflaci, zaměří se na energetické úspory a investice spojené s udržitelností. V důsledku automatizace a digitalizace se nahradí nejméně kvalifikované a také nejméně placené pozice a tisíce lidí budou na trhu práce ohroženy. Z toho důvodu bude nutný tzv. „upskilling“ a „reskilling“.  

Jaké kompetence a hodnoty jsou důležité pro absolventy škol? 

Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara musí absolventi škol počítat zejména s tím, že ne všechno, co se ve škole naučili, bude vzhledem k dynamice a rychlosti změn stále platit. Absolventi škol potřebují kritické myšlení, flexibilitu, schopnost a ochotu neustále se učit, být otevření, potřebují schopnost spolupracovat a také odolnost.

Pro mladé lidi je důležitý smysl práce a také „zelené hodnoty“ a zodpovědné chování firem ve vztahu k životnímu prostřední. Firmy si to uvědomují a dávají na téma udržitelnosti a šetrného přístupu k planetě důraz, ať už ve větším akcentu na udržitelnost ve výrobě nebo činnosti firmy, nebo v interních aktivitách. Pro novou generaci vstupující na trh práce je důležitá také firemní kultura a hodnoty, které firma sdílí. Pro zaměstnance i zaměstnavatele se stává duševní zdraví prioritou, především jeho prevence.  

Všichni se musíme průběžně učit 

Během roku 2022 zaměstnavatelé očekávají silnou poptávku po talentované pracovní síle ve všech klíčových odvětvích. Více než 30 % firem plánuje zvýšit mzdy, aby přitáhly a udržely si talentované pracovníky. Rekvalifikace a posilování kvalifikace budou pro pracovníky i organizace i nadále zcela nezbytné, protože jednotlivé profese vyžadují stále vyšší kompetence. 58 % zaměstnanců bude potřebovat nové kompetence, aby mohli vykonávat svou práci. Nejvíce žádané jsou jak technické, tak měkké dovednosti. 

Přečtěte si publikaci

 

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a budoucí výzvy a transformace trhu práce 2021/22 

V publikaci najdete kapitolu Transformace trhu práce a podkapitoly věnované budoucím pracovním místům, dovednostem a pracovní migraci i obrázek s přehledem budoucích i do budoucna ohrožených pracovních pozic.

Očekávaná proměna pracovních pozic do roku 2025

×

Tipy a triky na Váš e-mail