Pro záznamy dobrovolnických aktivit a zkušeností využíváme doklady o stáži. Doklad o stáži mohou vystavovat všechny organizace, které s dobrovolníky spolupracují. V případě, že doklad neobdržíte na závěr své dobrovolnické aktivity, můžete si formulář stáhnout na stránce Doklad o stáži, vyplnit ho a požádat příslušnou osobu v dané organizaci o jeho potvrzení.

Doklad o dobrovolnictví může vydávat každá organizace spolupracující s dobrovolníky ze státní, soukromé či neziskové sféry.

Vyplnění formuláře  
Po otevření souboru se zobrazí doklad o stáži s formulářovými poli. Po kliknutí do textového pole se ukáže kurzor a následně je možné vepsat text. Poté můžete myší nebo pomocí klávesy tabulátoru označit jiné pole a pokračovat stejným způsobem až na poslední stranu dokumentu.   

Ukládání  
Dokument je možné v jakékoli fázi vyplňování uložit pomocí ikony se symbolem diskety, v položce menu Soubor > Uložit nebo za pomocí zkratky “Ctrl+S”. Při prvním uložení se program zeptá na název nového souboru, při dalším použití funkce Uložit nebude název souboru vyžadován. Doporučujeme PDF dokument průběžně ukládat.  

Podpis  
Po vyplnění všech potřebných informací je třeba dokument podepsat.  

Při podepisování zvolte levé podpisové pole, vyberte svůj podpisový certifikát a dejte pokračovat. Poté klikněte na “Podepsat”. Program bude chtít podepsaný PDF dokument uložit jako nový soubor. Po uložení již nebude možné v PDF dokumentu měnit obsah (viz možnosti níže). Bude funkční pouze pole pro podpis držitele.  

Po podpisu a otevření výzvy k uložení souboru máte tyto možnosti: 

  1. Uložíte jako nový soubor s jiným názvem – doporučený postup. 
  2. Můžete přepsat původní soubor, ale v tomto případě ztratíte možnost další editace.   

Nemáte certifikát pro elektronický podpis 
Pokud nemáte vytvořený certifikát pro podpis, můžete využít funkce v programu Adobe Acrobat Reader. Jedná se o takzvaný "Prostý podpis”, který ovšem nemá dostatečné prvky zabezpečení. Při jeho vytváření je třeba vyplnit údaje pravdivě. Postupujte následovně:  

  1. Po kliknutí na pole podpis se objeví dialogové okno “Podepsat pomocí digitálního ID”. Klikněte na “Konfigurace digitálního identifikátoru”. 
  2. Vyberte položku “Vytvořit nový digitální ID” a klikněte “Pokračovat”.   
  3. Další volba je na vás. Můžete ale nechat vybrané "Uložit do úložiště certifikátů Windows". Klikněte “Pokračovat”.   
  4. Vyplňte pravdivě požadované údaje a dejte “Uložit”.   

Poté můžete pokračovat v podepisování PDF dokumentu, jak je popsáno výše.    

Doklad o stáži v PDF podobě je určen především pro elektronické vydávání (ne pro tisk). 

Více informací najdete v častých dotazech k dokladu o stáži

Štítky

×

Tipy a triky na Váš e-mail