Přihlaste se do Národní ceny kariérového poradenství 2022

Až do 15. září 2022 se mohou kariéroví poradci nebo organizace přihlásit do Národní ceny kariérového poradenství s aktivitami, které pomáhají klientům a kterými mohou inspirovat ostatní v jejich činnosti. Cenu pořádá již počtrnácté Centrum Euroguidance a jejím cílem je poukázat na potřebné, účinné, inovativní a inspirativní počiny v oblasti kariérového poradenství pro děti i dospělé.

Do Národní ceny kariérového poradenství se mohou přihlásit jak organizace, např. školy, úřady práce, vzdělávací agentury, firmy nebo neziskové organizace, tak jednotliví kariéroví či výchovní poradci. Přihlásit lze projekty, služby i další aktivity v oblasti kariérového poradenství pro děti, mládež i dospělé. Může jít i o jednorázovou aktivitu, která podporuje kariérové poradenství, např. publikaci nebo vzdělávací aktivitu ve formálním a neformálním vzdělávání. Letošní ročník se vzhledem k situaci zaměří i na kariérové poradenství pro uprchlíky.

Autoři oceněných příspěvků získají možnost zajištění a uhrazení účasti na zahraničním vzdělávacím programu či konferenci nebo zakoupení publikací a poradenských nástrojů. Pro oceněné kariérové poradce nebo instituce je získání ceny prestižní záležitostí, díky níž se jejich aktivity dostanou do širšího povědomí. Ceny letošního ročníku budou oznámeny 30. listopadu 2022.

Jak a kde se přihlásit?

Podrobné informace o podmínkách a formě přihlášení najdete v aktualitě na webu Euroguidance.

Fotografie: Statutární město Ostrava, MAS Šternbersko, o. p. s.

 

Sborník soutěžních příspěvků z roku 2021

Sborník, který vydalo Centrum Euroguidance na jaře 2022, představuje oceněné příspěvky ve 13. ročníku Národní ceny kariérového poradenství. 

V roce 2021 se do soutěže přihlásilo 37 příspěvků. Mezi přihlášenými byli jak zástupci z úřadů práce, škol, regionálních poradenských center, neziskových organizací, tak i kariéroví poradci a další.

Sborník příspěvků ke stažení

×

Tipy a triky na Váš e-mail