Pracovní listy a další materiály pro ZŠ

Pracovní listy a další materiály pro ZŠ

Pracovní listy pro žáky základních škol můžete využít v hodinách českého nebo cizího jazyka, výchovy k občanství nebo v průřezovém tématu Člověk a svět práce. Pracovní listy jsou koncipovány pro jednu vyučovací hodinu (45 minut) a obsahují různé metody a formy práce (samostatná práce, spolupráce ve dvojici nebo skupině). Jsou inspirovány metodami kritického myšlení a přibližují téma Evropy, Evropské unie a spolupráce v rámci EU.

Prezentace můžete použít, abyste žáky lépe seznámili se službami Europass a jejich využitím. Jak pomoct svým žákům přehledně zobrazit jejich zkušenosti, dovednosti, znalosti a projekty, aby se lépe uplatnili na trhu práce? Proč si udělat Europass test digitálních dovedností a v čem spočívají jeho výhody? Jaké jsou dovednosti budoucnosti? Na prezentaci může navázat diskuze o těchto tématech.  

Hry slouží k odlehčení vyučovací hodiny a procvičení zeměpisných a jazykových znalostí.  

QR kódy v požadované velikosti můžete vytisknout a dát k dispozici žákům např. na nástěnku: žáci si tak mohou sami jednoduše zjistit podrobnosti o dovednostech budoucnosti, testu digitálních dovedností, portfoliu a profilu Europass a dokladu o stáži.  

Prezentace, hry a další materiály se dají použít i pro práci s veřejností na různých informačních a propagačních akcích a ve volnočasových aktivitách.  

×

Tipy a triky na Váš e-mail