Pracovní listy a další materiály pro 2. stupeň ZŠ

Pracovní listy a další materiály pro 2. stupeň ZŠ

Pracovní listy pro žáky 2. stupně ZŠ a další materiály můžete použít v hodinách českého nebo cizího jazyka, výchovy kobčanství i ICT. Jsou koncipovány pro jednu vyučovací hodinu (45 minut) a obsahují různé metody a formy práce (samostatná práce, spolupráce ve dvojici nebo skupině). Jsou inspirovány metodami kritického myšlení a přibližují téma Evropy, Evropské unie a spolupráce v rámci EU.

Prezentace můžete použít, abyste žáky lépe seznámili s tím, co nabízí platforma Europass. Pokud chcete svým žákům pomoci v rozvoji a pomoci jim ukázat jejich zkušenosti, dovednosti a znalosti, prezentace vám to usnadní. Europass nabízí také test digitálních dovedností, který zvládnou už žáci 8. tříd ZŠ. Po prezentacích nebo vyplnění testu digitálních dovedností pak společně můžete diskutovat na různorodá témata, která se mohou týkat zkušeností, dovedností a znalostí, které se žákům budou hodit na střední škole.

Jednoduché hry mohou být použity pro motivační část hodiny jako krátké rozehřívací aktivity.

Europass QR kódy umožňují rychlý přístup ke službám Europassu – testu digitálních dovedností, potrfoliu a profilu Europass a dokladu o stáži. Stačí je vytisknout a dát k dispozici žákům v průběhu hodiny, vyvěsit na nástěnku apod.

Prezentace, hry a další materiály můžete použít i pro práci s veřejností na různých akcích a během volnočasových aktivit. 

×

Tipy a triky na Váš e-mail